Książki
24.9
PLN
33 dni do Chwały Poranka
33 dni do Chwały Poranka
wydawnictwo: Promic
ISBN: 978-83-7502-651-1
oprawa: miękka
format: 136 x 215 mm
liczba stron: 240
E-BOOK
Ocena:
(Ilość ocen: 0)
Cena: 24,90 zł

Dane techniczne

wydawnictwo Promic
ISBN 978-83-7502-651-1
oprawa miękka
format 136 x 215 mm
liczba stron 240

Książka zawiera nowy, oryginalny program 33-dniowych rekolekcji maryjnych w oparciu o nauczanie św. Ludwika Grignion de Montforta, św. Maksymiliana Kolbego, św. Matki Teresy i św. papieża Jana Pawła II - "[...] czworo maryjnych gigantów, którzy pomogą nam przejść przez uwspółcześnioną i pełną duchowej siły formułę maryjnego zawierzenia”.
Celem rekolekcji jest nie tylko czytanie i słuchanie ich nauczania, ale, na wzór Maryi, rozważanie wszystkiego w naszych sercach. Rekolekcje te mają pomóc nam dojść do Chwały Poranka, czyli nowego początku, który zmienia wszystko.

Światowy bestseller. Ponad 2 miliony sprzedanych egzemplarzy!

W książce "33 dni do Chwały Poranka" ks. Michael Gaitley umiejętnie łączy duchowe przesłanie czworga wielkich świętych: Ludwika Marii Grignion de Montforta, Maksymiliana Marii Kolbego, Matki Teresy z Kalkuty i Jana Pawła II. Podstawowe prawdy wiary uzupełnia o nauki mistrzów duchowości maryjnej w tekście tyleż przystępnym, co przenikniętym głęboką duchową mocą. Wszystko to ujmuje w formule nowatorskich rekolekcji będących uwspółcześnioną formą aktu zawierzenia Jezusowi przez Maryję. To dzieło poruszające a zarazem praktyczne, uczące rzeczywistego oddania się Bogu na chrześcijańskiej drodze życia. 

"Zbawiciel na krzyżu osobiście powierzył każdego z na Jego Matce. Ks. Michael Gaitley przypomina, że serce i dłonie, które obejmowały Jezusa, obejmują również nas [...]. "33 dni do Chwały Poranka" to poruszająca i przemieniająca wędrówka ku Jej kochającemu, matczynemu sercu. Po lekturze tej książki można pełniej zrozumieć i docenić naszą wyjątkową i niepowtarzalną relację z Maryją." - arcybiskup Antonio J. Ledesma SJ

Ks. Michael E. Gaitley MIC mieszka w Stockbridge w Stanach Zjednoczonych, gdzie mieści się Sanktuarium Miłosierdzia Bożego Zgromadzenia Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia NMP. W posłudze duszpasterskiej skupia się zwłaszcza na działalności formacyjnej i ewangelizacji, uczestniczy w rozmaitych misjach zgromadzenia, organizuje rekolekcje i wykłady tematyczne. Jego książki cieszą się ogromną popularnością na całym świecie.

DRUKUJ OPIS

Wyrazy wdzięczności. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

WPROWADZENIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Dlaczego napisałem tę książkę
i jak z niej korzystać?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Wprowadzenie do zawierzenia Maryi . . . . . . . . . . 18

TYDZIEŃ I
Święty Ludwik Maria Grignion de Montfort . . . . . 29
DZIEŃ 1. Żarliwy święty z Bretanii . . . . . . . . . . . 31
DZIEŃ 2. Wpływ św. Ludwika na Kościół . . . . . . . 35
DZIEŃ 3. Zawierzenie de Montforta. Część I. . . . . 39
DZIEŃ 4. Zawierzenie de Montforta. Część II . . . . 42
DZIEŃ 5. Czy naprawdę powinniśmy ofiarować
Maryi wszystko? Część I. . . . . . . . . . . . . . . . . 45
DZIEŃ 6. Czy naprawdę powinniśmy ofiarować
Maryi wszystko? Część II. . . . . . . . . . . . . . . . .49
DZIEŃ 7. Krótka, łatwa i pewna droga do świętości. . 53

TYDZIEŃ II
Święty Maksymilian Maria Kolbe . . . . . . . . . . . . 57
DZIEŃ 8. Kim był św. Maksymilian Maria Kolbe? . . . 59
DZIEŃ 9. Kim jesteś, Niepokalane Poczęcie?
Część I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
DZIEŃ 10. Kim jesteś, Niepokalane Poczęcie?
Część II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
DZIEŃ 11. Niepokalana zawsze wypełnia
wolę Bożą doskonale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
DZIEŃ 12. Kim jesteś, wielki święty Boga?. . . . . . . 71
DZIEŃ 13. Być narzędziem w rękach Niepokalanej. . 75
DZIEŃ 14. Akt poświęcenia się Niepokalanej
św. Maksymiliana Maria Kolbego. . . . . . . . . . . . 79

TYDZIEŃ III
Święta Matka Teresa z Kalkuty. . . . . . . . . . . . . . 83
DZIEŃ 15. Wielbicielka Serca Jezusa . . . . . . . . . . 85
DZIEŃ 16. Dar Boży z 10 września . . . . . . . . . . . 89
DZIEŃ 17. Wizje z 1947 roku. . . . . . . . . . . . . . . 94
DZIEŃ 18. Niepokalane Serce Maryi. . . . . . . . . . 97
DZIEŃ 19. Modlitwa serca . . . . . . . . . . . . . . . . 100
DZIEŃ 20. Przymierze zawierzenia . . . . . . . . . . 103
DZIEŃ 21. Być Tym kimś (z Maryją). . . . . . . . . . 107

TYDZIEŃ IV
Święty Jan Paweł II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
DZIEŃ 22. Dar miłosierdzia Maryi. . . . . . . . . . . 113
DZIEŃ 23. Macierzyńskie pośrednictwo. . . . . . . . 117
DZIEŃ 24. Rekolekcje z Maryją. Dzień I. . . . . . . . 121
DZIEŃ 25. Rekolekcje z Maryją. Dzień II . . . . . . . 125
DZIEŃ 26. Rekolekcje z Maryją. Dzień III . . . . . . 128
DZIEŃ 27. Zawierzenie Maryi. Część I . . . . . . . . 132
DZIEŃ 28. Zawierzenie Maryi. Część II . . . . . . . . 135

PIĘĆ DNI DO ZAWIERZENIA
Synteza i podsumowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . 141
DZIEŃ 29. Święty Ludwik de Montfort. . . . . . . . 143
DZIEŃ 30. Święty Maksymilian Maria Kolbe. . . . . 148
DZIEŃ 31. Święta Matka Teresa. . . . . . . . . . . . . 152
DZIEŃ 32. Święty Jan Paweł II . . . . . . . . . . . . . 156
DZIEŃ 33. Synteza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

DZIEŃ ZAWIERZENIA
Chwalebny nowy poranek. . . . . . . . . . . . . . . . 163
Przed poświęceniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Modlitwa zawierzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Po zawierzeniu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

DODATEK I
Modlitwy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Modlitwy poświęcenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Inne modlitwy maryjne . . . . . . . . . . . . . . . . . 188

DODATEK II
Nabożeństwa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Różaniec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Modlitwy różańcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
Szkaplerze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
Cudowny medalik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
Koronka dziesięciu cnót ewangelicznych
Najświętszej Maryi Panny . . . . . . . . . . . . . . . . 226
Koronka do siedmiu boleści Matki Boskiej. . . . . . 230
Nabożeństwo pięciu pierwszych sobót miesiąca. . . 235

WPROWADZENIE
Dlaczego napisałem tę książkę
i jak z niej korzystać?
Napisałem tę książkę głównie z jednego powodu: całkowite
poświęcenie się Jezusowi przez Maryję (maryjne zawierzenie)
jest naprawdę „łatwą, krótką, doskonałą i pewną
drogą do zjednoczenia z naszym Panem”, a wobec tego
powinien istnieć łatwy i aktualny sposób, by zanurzyć się
w tym błogosławieństwie.
Nie było łatwej drogi… do tej pory. Zrozumiałem to, kiedy pracowałem nad innymi rekolekcjami, które zatytułowałem Consoling the Heart of Jesus (‘Pocieszać Serce Jezusa’). W książce tej wspominałem, jak niezwykłą i zmieniającą życie łaską jest całkowite poświęcenie się Jezusowi przez Maryję, ale nie wyjaśniłem tego wyczerpująco.
Dlatego polecałem czytelnikom przeczytanie klasycznej książki o poświęceniu się Maryi pt. Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny św. Ludwika de Montforta.
W swoim traktacie de Montfort opisuje przygotowanie do maryjnego zawierzenia, które trwa 33 dni. Problem tkwi jednak w tym, że nie jest łatwo postępować zgodnie z jego wskazaniami w sposób, w jaki zostały przedstawione, ponieważ modlitwy rozrzucone są po całej książce, a co za tym idzie, trzeba je wyszukiwać, wracać do początku itp. Aby rozwiązać ten problem, ojcowie montfortanie opublikowali krótszą książeczkę pt. Preparation for Total Consecration (‘Przygotowanie do pełnego zawierzenia’). Zamieszczono w niej wszystkie modlitwy, co ułatwiło 33-dniowe przygotowanie, ale dla mnie wciąż było to kłopotliwe. Przygotowanie de Montforta zawiera bowiem bardzo dużo litanii i modlitw, natomiast niewiele jest w nim informacji dotyczących samego zawierzenia.
Doskonale pamiętam wrażenie, jakie zrobiła na mnie ta książeczka, kiedy przed laty po raz pierwszy zacząłem przeglądać ją pod kątem przygotowania się do zawierzenia Maryi: „W co ja się wpakowałem? Jak się zmusić, aby przez to przebrnąć?”, pomyślałem. Wiedziałem, że nawet jeśli zacznę 33-dniowy modlitewny maraton, sam będę zdziwiony, jeżeli zdołam wytrwać do końca. Ostatecznie zrezygnowałem z „wypełnienia obowiązku” odmówienia nadzwyczaj długiej listy modlitw, która wydłużała się z każdym tygodniem, by dotrzeć do celu – poświęceniu się Maryi. Nie zrozumcie mnie źle, jest rzeczą słuszną, że dokonujemy pewnych poświęceń, aby otrzymać tak wielki dar, jakim jest oddanie się Matce Bożej. Co więcej, myślę, że nie należy rezygnować z odmawiania modlitw, gdyż jest to „niezbędny element życia chrześcijańskiego”. Chodzi mi jedynie o to, że więcej duchowych korzyści płynie nie tyle z ich odmawiania, lecz z rozważania w sercu inspirującego nauczania o zawierzeniu Maryi. Przy okazji dowiedziałem się, że są i inni, którzy myślą podobnie, dlatego nie chciałem, aby z powodu długich modłów zrezygnowali z tak wielkiego skarbu, jakim jest poświęcenie się Maryi.
To właśnie skłoniło mnie do napisania tej książki. Zrobiłem to, ponieważ wierzę, że przygotowanie do poświęcenia się Maryi (lub odnowienie tego poświęcenia) nie musi być modlitewnym maratonem. Powinno to być raczej zagłębianie się w treść modlitewnych rozważań. Oczywiście, niektórzy uznają, że klasyczne, 33-dniowe przygotowanie przyniesie im więcej duchowych korzyści, i dobrze że tacy są! Chciałem jednak dać możliwość wyboru tym, którzy podobnie jak ja borykali się z zawierzeniem ze względu na zbyt dużą liczbę modlitw towarzyszących przygotowaniu.
Chciałem też dać wszystkim, w tym również osobom rozmiłowanym w litaniach, uwspółcześnioną wersję oryginalnego 33-dniowego przygotowania według św. Ludwika, wzbogaconą o całe współczesne nauczanie o zawierzeniu Maryi na trzecie tysiąclecie.
Nie było aktualnej drogi… do tej pory. W książce Consoling the Heart of Jesus postawiłem śmiałą tezę. Stwierdziłem, że wszystkie łaski wynikające z 30-dniowych rekolekcji ignacjańskich można uzyskać nie w ciągu miesiąca, lecz tygodnia. Ośmieliłem się powiedzieć tak po skwapliwym zastosowaniu wskazówek czcigodnego ojca Pio Bruno Lanteriego (1759–1826), który utrzymywał, że można dokonać wszystkiego, co potrzebne, by stać się „wielkim świętym”, nie w ciągu trzydziestu a ośmiu dni. Dlaczego Lanteri wierzył, że opracowane przez niego rekolekcje mogą być krótsze i bardziej skuteczne niż te trwające trzydzieści dni? Dlatego, że ogromną rolę przypisywał czemuś, co nazwałem jego „sekretną bronią” – Bożemu miłosierdziu i Maryi. Dlaczego jednak byłem przekonany, że opracowane przeze mnie rekolekcje mogą być jeszcze krótsze niż te przygotowane przez Lanteriego? Brałem pod uwagę fakt, że Lanteri zmarł ponad 180 lat temu, a od tamtej pory Kościół pogłębił znajomość tej sekretnej broni, czyniąc ją jeszcze potężniejszą. Sądziłem, że mając takie narzędzie, możemy odprawić jeszcze skuteczniejsze rekolekcje, nawet w ciągu tygodnia.
Dlatego właśnie w Consoling the Heart of Jesus najwięcej miejsca poświęciłem temu, co przesądzało o bogactwie nowego spojrzenia Lanteriego, w tym jego sekretnej broni, czyli Bożemu miłosierdziu. Odkryłem, że wiele na ten temat możemy dowiedzieć się od dwóch wielkich świętych miłosierdzia: Teresy z Lisieux i Marii Faustyny Kowalskiej. Niestety nie miałem wystarczająco wiele czasu, aby potraktować głębiej i szerzej kwestię nowego spojrzenia na zawierzenie Maryi i zaledwie dotknąłem tego tematu. Na szczęście możemy zrobić to tutaj.
W tej książce będziemy zatem słuchać o tym nie tylko od pierwszego wielkiego apostoła zawierzenia Maryi, św. Ludwika de Montforta, lecz także od innych wielkich maryjnych świętych, którzy żyli w naszych czasach. Czyniąc tak, będziemy po prostu naśladowali de Montforta.
W swoim czasie zgromadził on bowiem wiedzę najwybitniejszych znawców duchowości maryjnej i dokonał jej syntezy. Nie ma wątpliwości, że gdyby żył dzisiaj, uwzględniłby w swoim nauczaniu także współczesnych „maryjnych ekspertów”.
Kim więc są ci współcześni mistrzowie zawierzenia? Jest ich wielu, ale na potrzeby naszych rozważań wybrałem „wielką trójcę”. Według mnie trzema najważniejszymi świętymi, którzy wnieśli najwięcej do bogactwa duchowego zawierzenia Maryi, są: św. Maksymilian Maria Kolbe, św. Matka Teresa z Kalkuty i św. Jan Paweł II. Jeżeli dodamy do nich św. Ludwika de Montforta i połączymy ich zasługi, zbierzemy czworo wielkich maryjnych świętych, którzy pomogą nam przejść przez pełną duchowej siły, uwspółcześnioną formułę maryjnego zawierzenia.

Przeczytaj dłuższy fragment „33 dni do Chwały Poranka” »

Z MARYJĄ DO CHWAŁY PORANKA Chwała Poranka – nowy początek, który zmienia wszystko. Cudowna perspektywa! Jak stać się jej udziałem? Jak zacząć nowe życie – nowy poranek na swojej duchowej drodze? – pisze Joanna Skrzypnik.

Odpowiadając na pytanie ojciec Michael Gaitley ze Zgromadzenia Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia NMP, opracował trzydziestotrzydniowe rekolekcje – uwspółcześnioną wersją oryginalnego przygotowania do zawierzenia Maryi autorstwa św. Ludwika Marii Grignion de Montforta. Ten wielki prorok zawierzenia Maryi proponuje ponowny powrót do Chrystusa przez Maryję – skuteczną drogę do pokonania grzechu w naszym życiu. Podobnie jak św. Maksymilian Maria Kolbe, również autor książki kierował się zamysłem, aby jak najwięcej ludzi zaufało i zawierzyło Chrystusowi: „Akt zawierzenia się Jezusowi przez Maryję oznacza świt nowego, pięknego dnia, brzask nowego poranka w duchowej podróży” (s. 18), nową drogę w Chrystusie.

Jezus, tuż przed śmiercią na krzyżu ofiarował nam bezcenny dar – swoją Matkę. W historii Kościoła maryjna duchowość ukształtowała wielu wielkich i wspaniałych świętych. Św. Ludwik de Montfort, św. Maksymilian Kolbe, św. Matka Teresa i św. papież Jan Paweł II – tych czworo nieprzeciętnych ludzi o pięknych i bogatych życiorysach wybrał autor, aby przeprowadzili nowych „adeptów świętości” przez trzydzieści trzy dni przygotowań do zawierzenia się Jezusowi przez Maryję. Od razu należy wyjaśnić, że istotą tych rekolekcji jest nie tylko czytanie i słuchanie nauk „maryjnych mistrzów”, ale przede wszystkim rozważanie wszystkiego w naszych sercach, tak jak czyniła to sama Maryja. „Wierzę, że przygotowanie do poświęcenia się Maryi (lub odnowienie tego poświęcenia) nie musi być modlitewnym maratonem. Powinno to być raczej zagłębianie się w treść modlitewnych rozważań” (s. 12-13) – pisze autor.

Czy jesteś w stanie udzielić Maryi pełnej zgody na kształtowanie siebie według jej uznania? Boisz się powierzyć Jej całkowicie, prawda? Nic w tym dziwnego, to takie ludzkie. Nie jest łatwo umrzeć dla siebie samego – niewielu na to stać, ba takie poświęcenie zakrawa na czysty heroizm! Św. Ludwik był zdania, że powinniśmy ofiarować Maryi dosłownie wszystko: dobra materialne i duchowe, którymi są nasze zasługi, cnoty, wszystkie dobre uczynki, jakich w życiu dokonaliśmy i dokonamy. To Ona ma dysponować nimi zgodnie z własną wolą, a my pozbawiamy się prawa do osobistego ofiarowywania innym ludziom łask płynących z naszych modlitw i zasług. „Poświęcenie się Maryi oznacza danie Jej pełnego (lub w takim zakresie, w jakim chcemy) "zezwolenia na dokończenie Jej macierzyńskiego zadania wobec nas, jakim jest ukształtowanie nas na podobieństwo Chrystusa” (s. 27). [...]

Joanna Skrzypnik

DODAJ OPINIE

OPINIE KLIENTÓW

Opinie o produkcie (0)

Przypomnimy Ci, kiedy produkt będzie dostępny.

 • Granice
 • Centrum Duchowosci Benedyktynskiej
 • Opoka
 • Wiara
 • Logo Marianum Travel
 • SPM logo
 • BiblioNetka
 • Idziemy
 • Kaplani
 • Vox Fm
 • Radio Niepokalanów
 • Radio polskie
 • Papierowe Mysli
 • Ewangelizuj.pl
 • droga.com.pl
 • logo kulturaonline
 • Sacroexpo
33 dni do Chwały Poranka

Michael E. Gaitley MIC

OPIS

Książka zawiera nowy, oryginalny program 33-dniowych rekolekcji maryjnych w oparciu o nauczanie św. Ludwika Grignion de Montforta, św. Maksymiliana Kolbego, św. Matki Teresy i św. papieża Jana Pawła II - "[...] czworo maryjnych gigantów, którzy pomogą nam przejść przez uwspółcześnioną i pełną duchowej siły formułę maryjnego zawierzenia”.
Celem rekolekcji jest nie tylko czytanie i słuchanie ich nauczania, ale, na wzór Maryi, rozważanie wszystkiego w naszych sercach. Rekolekcje te mają pomóc nam dojść do Chwały Poranka, czyli nowego początku, który zmienia wszystko.

Światowy bestseller. Ponad 2 miliony sprzedanych egzemplarzy!

W książce "33 dni do Chwały Poranka" ks. Michael Gaitley umiejętnie łączy duchowe przesłanie czworga wielkich świętych: Ludwika Marii Grignion de Montforta, Maksymiliana Marii Kolbego, Matki Teresy z Kalkuty i Jana Pawła II. Podstawowe prawdy wiary uzupełnia o nauki mistrzów duchowości maryjnej w tekście tyleż przystępnym, co przenikniętym głęboką duchową mocą. Wszystko to ujmuje w formule nowatorskich rekolekcji będących uwspółcześnioną formą aktu zawierzenia Jezusowi przez Maryję. To dzieło poruszające a zarazem praktyczne, uczące rzeczywistego oddania się Bogu na chrześcijańskiej drodze życia. 

"Zbawiciel na krzyżu osobiście powierzył każdego z na Jego Matce. Ks. Michael Gaitley przypomina, że serce i dłonie, które obejmowały Jezusa, obejmują również nas [...]. "33 dni do Chwały Poranka" to poruszająca i przemieniająca wędrówka ku Jej kochającemu, matczynemu sercu. Po lekturze tej książki można pełniej zrozumieć i docenić naszą wyjątkową i niepowtarzalną relację z Maryją." - arcybiskup Antonio J. Ledesma SJ

Ks. Michael E. Gaitley MIC mieszka w Stockbridge w Stanach Zjednoczonych, gdzie mieści się Sanktuarium Miłosierdzia Bożego Zgromadzenia Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia NMP. W posłudze duszpasterskiej skupia się zwłaszcza na działalności formacyjnej i ewangelizacji, uczestniczy w rozmaitych misjach zgromadzenia, organizuje rekolekcje i wykłady tematyczne. Jego książki cieszą się ogromną popularnością na całym świecie.SPIS TREŚCI

Wyrazy wdzięczności. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

WPROWADZENIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Dlaczego napisałem tę książkę
i jak z niej korzystać?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Wprowadzenie do zawierzenia Maryi . . . . . . . . . . 18

TYDZIEŃ I
Święty Ludwik Maria Grignion de Montfort . . . . . 29
DZIEŃ 1. Żarliwy święty z Bretanii . . . . . . . . . . . 31
DZIEŃ 2. Wpływ św. Ludwika na Kościół . . . . . . . 35
DZIEŃ 3. Zawierzenie de Montforta. Część I. . . . . 39
DZIEŃ 4. Zawierzenie de Montforta. Część II . . . . 42
DZIEŃ 5. Czy naprawdę powinniśmy ofiarować
Maryi wszystko? Część I. . . . . . . . . . . . . . . . . 45
DZIEŃ 6. Czy naprawdę powinniśmy ofiarować
Maryi wszystko? Część II. . . . . . . . . . . . . . . . .49
DZIEŃ 7. Krótka, łatwa i pewna droga do świętości. . 53

TYDZIEŃ II
Święty Maksymilian Maria Kolbe . . . . . . . . . . . . 57
DZIEŃ 8. Kim był św. Maksymilian Maria Kolbe? . . . 59
DZIEŃ 9. Kim jesteś, Niepokalane Poczęcie?
Część I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
DZIEŃ 10. Kim jesteś, Niepokalane Poczęcie?
Część II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
DZIEŃ 11. Niepokalana zawsze wypełnia
wolę Bożą doskonale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
DZIEŃ 12. Kim jesteś, wielki święty Boga?. . . . . . . 71
DZIEŃ 13. Być narzędziem w rękach Niepokalanej. . 75
DZIEŃ 14. Akt poświęcenia się Niepokalanej
św. Maksymiliana Maria Kolbego. . . . . . . . . . . . 79

TYDZIEŃ III
Święta Matka Teresa z Kalkuty. . . . . . . . . . . . . . 83
DZIEŃ 15. Wielbicielka Serca Jezusa . . . . . . . . . . 85
DZIEŃ 16. Dar Boży z 10 września . . . . . . . . . . . 89
DZIEŃ 17. Wizje z 1947 roku. . . . . . . . . . . . . . . 94
DZIEŃ 18. Niepokalane Serce Maryi. . . . . . . . . . 97
DZIEŃ 19. Modlitwa serca . . . . . . . . . . . . . . . . 100
DZIEŃ 20. Przymierze zawierzenia . . . . . . . . . . 103
DZIEŃ 21. Być Tym kimś (z Maryją). . . . . . . . . . 107

TYDZIEŃ IV
Święty Jan Paweł II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
DZIEŃ 22. Dar miłosierdzia Maryi. . . . . . . . . . . 113
DZIEŃ 23. Macierzyńskie pośrednictwo. . . . . . . . 117
DZIEŃ 24. Rekolekcje z Maryją. Dzień I. . . . . . . . 121
DZIEŃ 25. Rekolekcje z Maryją. Dzień II . . . . . . . 125
DZIEŃ 26. Rekolekcje z Maryją. Dzień III . . . . . . 128
DZIEŃ 27. Zawierzenie Maryi. Część I . . . . . . . . 132
DZIEŃ 28. Zawierzenie Maryi. Część II . . . . . . . . 135

PIĘĆ DNI DO ZAWIERZENIA
Synteza i podsumowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . 141
DZIEŃ 29. Święty Ludwik de Montfort. . . . . . . . 143
DZIEŃ 30. Święty Maksymilian Maria Kolbe. . . . . 148
DZIEŃ 31. Święta Matka Teresa. . . . . . . . . . . . . 152
DZIEŃ 32. Święty Jan Paweł II . . . . . . . . . . . . . 156
DZIEŃ 33. Synteza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

DZIEŃ ZAWIERZENIA
Chwalebny nowy poranek. . . . . . . . . . . . . . . . 163
Przed poświęceniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Modlitwa zawierzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Po zawierzeniu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

DODATEK I
Modlitwy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Modlitwy poświęcenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Inne modlitwy maryjne . . . . . . . . . . . . . . . . . 188

DODATEK II
Nabożeństwa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Różaniec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Modlitwy różańcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
Szkaplerze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
Cudowny medalik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
Koronka dziesięciu cnót ewangelicznych
Najświętszej Maryi Panny . . . . . . . . . . . . . . . . 226
Koronka do siedmiu boleści Matki Boskiej. . . . . . 230
Nabożeństwo pięciu pierwszych sobót miesiąca. . . 235

FRAGMENT KSIĄŻKI

WPROWADZENIE
Dlaczego napisałem tę książkę
i jak z niej korzystać?
Napisałem tę książkę głównie z jednego powodu: całkowite
poświęcenie się Jezusowi przez Maryję (maryjne zawierzenie)
jest naprawdę „łatwą, krótką, doskonałą i pewną
drogą do zjednoczenia z naszym Panem”, a wobec tego
powinien istnieć łatwy i aktualny sposób, by zanurzyć się
w tym błogosławieństwie.
Nie było łatwej drogi… do tej pory. Zrozumiałem to, kiedy pracowałem nad innymi rekolekcjami, które zatytułowałem Consoling the Heart of Jesus (‘Pocieszać Serce Jezusa’). W książce tej wspominałem, jak niezwykłą i zmieniającą życie łaską jest całkowite poświęcenie się Jezusowi przez Maryję, ale nie wyjaśniłem tego wyczerpująco.
Dlatego polecałem czytelnikom przeczytanie klasycznej książki o poświęceniu się Maryi pt. Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny św. Ludwika de Montforta.
W swoim traktacie de Montfort opisuje przygotowanie do maryjnego zawierzenia, które trwa 33 dni. Problem tkwi jednak w tym, że nie jest łatwo postępować zgodnie z jego wskazaniami w sposób, w jaki zostały przedstawione, ponieważ modlitwy rozrzucone są po całej książce, a co za tym idzie, trzeba je wyszukiwać, wracać do początku itp. Aby rozwiązać ten problem, ojcowie montfortanie opublikowali krótszą książeczkę pt. Preparation for Total Consecration (‘Przygotowanie do pełnego zawierzenia’). Zamieszczono w niej wszystkie modlitwy, co ułatwiło 33-dniowe przygotowanie, ale dla mnie wciąż było to kłopotliwe. Przygotowanie de Montforta zawiera bowiem bardzo dużo litanii i modlitw, natomiast niewiele jest w nim informacji dotyczących samego zawierzenia.
Doskonale pamiętam wrażenie, jakie zrobiła na mnie ta książeczka, kiedy przed laty po raz pierwszy zacząłem przeglądać ją pod kątem przygotowania się do zawierzenia Maryi: „W co ja się wpakowałem? Jak się zmusić, aby przez to przebrnąć?”, pomyślałem. Wiedziałem, że nawet jeśli zacznę 33-dniowy modlitewny maraton, sam będę zdziwiony, jeżeli zdołam wytrwać do końca. Ostatecznie zrezygnowałem z „wypełnienia obowiązku” odmówienia nadzwyczaj długiej listy modlitw, która wydłużała się z każdym tygodniem, by dotrzeć do celu – poświęceniu się Maryi. Nie zrozumcie mnie źle, jest rzeczą słuszną, że dokonujemy pewnych poświęceń, aby otrzymać tak wielki dar, jakim jest oddanie się Matce Bożej. Co więcej, myślę, że nie należy rezygnować z odmawiania modlitw, gdyż jest to „niezbędny element życia chrześcijańskiego”. Chodzi mi jedynie o to, że więcej duchowych korzyści płynie nie tyle z ich odmawiania, lecz z rozważania w sercu inspirującego nauczania o zawierzeniu Maryi. Przy okazji dowiedziałem się, że są i inni, którzy myślą podobnie, dlatego nie chciałem, aby z powodu długich modłów zrezygnowali z tak wielkiego skarbu, jakim jest poświęcenie się Maryi.
To właśnie skłoniło mnie do napisania tej książki. Zrobiłem to, ponieważ wierzę, że przygotowanie do poświęcenia się Maryi (lub odnowienie tego poświęcenia) nie musi być modlitewnym maratonem. Powinno to być raczej zagłębianie się w treść modlitewnych rozważań. Oczywiście, niektórzy uznają, że klasyczne, 33-dniowe przygotowanie przyniesie im więcej duchowych korzyści, i dobrze że tacy są! Chciałem jednak dać możliwość wyboru tym, którzy podobnie jak ja borykali się z zawierzeniem ze względu na zbyt dużą liczbę modlitw towarzyszących przygotowaniu.
Chciałem też dać wszystkim, w tym również osobom rozmiłowanym w litaniach, uwspółcześnioną wersję oryginalnego 33-dniowego przygotowania według św. Ludwika, wzbogaconą o całe współczesne nauczanie o zawierzeniu Maryi na trzecie tysiąclecie.
Nie było aktualnej drogi… do tej pory. W książce Consoling the Heart of Jesus postawiłem śmiałą tezę. Stwierdziłem, że wszystkie łaski wynikające z 30-dniowych rekolekcji ignacjańskich można uzyskać nie w ciągu miesiąca, lecz tygodnia. Ośmieliłem się powiedzieć tak po skwapliwym zastosowaniu wskazówek czcigodnego ojca Pio Bruno Lanteriego (1759–1826), który utrzymywał, że można dokonać wszystkiego, co potrzebne, by stać się „wielkim świętym”, nie w ciągu trzydziestu a ośmiu dni. Dlaczego Lanteri wierzył, że opracowane przez niego rekolekcje mogą być krótsze i bardziej skuteczne niż te trwające trzydzieści dni? Dlatego, że ogromną rolę przypisywał czemuś, co nazwałem jego „sekretną bronią” – Bożemu miłosierdziu i Maryi. Dlaczego jednak byłem przekonany, że opracowane przeze mnie rekolekcje mogą być jeszcze krótsze niż te przygotowane przez Lanteriego? Brałem pod uwagę fakt, że Lanteri zmarł ponad 180 lat temu, a od tamtej pory Kościół pogłębił znajomość tej sekretnej broni, czyniąc ją jeszcze potężniejszą. Sądziłem, że mając takie narzędzie, możemy odprawić jeszcze skuteczniejsze rekolekcje, nawet w ciągu tygodnia.
Dlatego właśnie w Consoling the Heart of Jesus najwięcej miejsca poświęciłem temu, co przesądzało o bogactwie nowego spojrzenia Lanteriego, w tym jego sekretnej broni, czyli Bożemu miłosierdziu. Odkryłem, że wiele na ten temat możemy dowiedzieć się od dwóch wielkich świętych miłosierdzia: Teresy z Lisieux i Marii Faustyny Kowalskiej. Niestety nie miałem wystarczająco wiele czasu, aby potraktować głębiej i szerzej kwestię nowego spojrzenia na zawierzenie Maryi i zaledwie dotknąłem tego tematu. Na szczęście możemy zrobić to tutaj.
W tej książce będziemy zatem słuchać o tym nie tylko od pierwszego wielkiego apostoła zawierzenia Maryi, św. Ludwika de Montforta, lecz także od innych wielkich maryjnych świętych, którzy żyli w naszych czasach. Czyniąc tak, będziemy po prostu naśladowali de Montforta.
W swoim czasie zgromadził on bowiem wiedzę najwybitniejszych znawców duchowości maryjnej i dokonał jej syntezy. Nie ma wątpliwości, że gdyby żył dzisiaj, uwzględniłby w swoim nauczaniu także współczesnych „maryjnych ekspertów”.
Kim więc są ci współcześni mistrzowie zawierzenia? Jest ich wielu, ale na potrzeby naszych rozważań wybrałem „wielką trójcę”. Według mnie trzema najważniejszymi świętymi, którzy wnieśli najwięcej do bogactwa duchowego zawierzenia Maryi, są: św. Maksymilian Maria Kolbe, św. Matka Teresa z Kalkuty i św. Jan Paweł II. Jeżeli dodamy do nich św. Ludwika de Montforta i połączymy ich zasługi, zbierzemy czworo wielkich maryjnych świętych, którzy pomogą nam przejść przez pełną duchowej siły, uwspółcześnioną formułę maryjnego zawierzenia.

Przeczytaj dłuższy fragment „33 dni do Chwały Poranka” »

Sklep internetowy Shoper.pl