Ten produkt jest niedostępny.

 • Granice
 • Centrum Duchowosci Benedyktynskiej
 • Opoka
 • Wiara
 • Logo Marianum Travel
 • SPM logo
 • BiblioNetka
 • Idziemy
 • Kaplani
 • Vox Fm
 • Radio Niepokalanów
 • Radio polskie
 • Papierowe Mysli
 • Ewangelizuj.pl
 • droga.com.pl
 • logo kulturaonline
 • Sacroexpo
Modlitewnik dla dorosłych (oprawa bordo, płótno)OPIS

Modlitwa jest naturalną potrzebą ludzkiego serca. Prowadzi nas do osobistego spotkania z Bogiem i dialogu z Nim. Pogłębia naszą wiarę, nadzieję i miłość.
Zwracamy się do Boga w różnych intencjach, prosimy Go o przebaczenie win, ofiarowujemy Mu samych siebie, wypraszamy opiekę i łaski dla najbliższych, przyjaciół, znajomych, polecamy trudne życiowe sprawy, dziękujemy za szczęśliwe zakończenia i dary, i wreszcie, wielbimy Boga za Jego wspaniałe dzieła miłości.
Możemy się modlić własnymi słowami lub korzystać z modlitewnika, zawsze jednak najważniejsze są szczerość intencji i prostota serca przed Bogiem.
Prezentowany modlitewnik zawiera wszystkie najważniejsze modlitwy, stare i nowe, znane i nieznane, skrócony katechizm, obrzędy Mszy Świętej oraz sakramentów, najpiękniejsze nowenny i modlitwy do świętych oraz wybór pieśni. Duży druk jest walorem zwłaszcza dla osób starszych.SPIS TREŚCI

Spis treści
Modlitwy wstępne
Znak Krzyża . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Modlitwa Pańska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Wyznanie wiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Uwielbienie Trójcy Świętej . . . . . . . . . . . . . . 9
Pozdrowienie Anielskie . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Akt wiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Akt nadziei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Akt miłości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Akt żalu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Modlitwa do Anioła Stróża . . . . . . . . . . . . . 10
Anioł Pański . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Królowo nieba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Pod Twoją obronę . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Z katechizmu
Dziesięć przykazań Bożych . . . . . . . . . . . . 15
Dwa przykazania miłości: Boga i bliźniego . . . 15
Pięć przykazań kościelnych . . . . . . . . . . . . 16
Główne prawdy wiary . . . . . . . . . . . . . . . 16
Trzy cnoty Boskie (teologalne) . . . . . . . . . . . 17
Cztery cnoty kardynalne . . . . . . . . . . . . . . 17
Siedem darów Ducha Świętego . . . . . . . . . . 17
Osiem błogosławieństw . . . . . . . . . . . . . . 17
Siedem cnót głównych . . . . . . . . . . . . . . . 18
Siedem grzechów głównych . . . . . . . . . . . . 18
Siedem sakramentów świętych . . . . . . . . . . 18
Najważniejsze dobre uczynki . . . . . . . . . . . 19
Uczynki miłosierdzia względem duszy . . . . . 19
Uczynki miłosierdzia względem ciała . . . . . . 19
Ostateczne rzeczy człowieka . . . . . . . . . . . 19
Sakramenty uzdrowienia
SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA . . . . . . . . 23
Pięć warunków dobrej spowiedzi . . . . . . . . . 24
Prośba o światło do Ducha Świętego . . . . . . . 24
Codzienny (wieczorny) rachunek sumienia . . . 24
Rachunek sumienia przed spowiedzią . . . . . . 25
Skrócony rachunek sumienia . . . . . . . . . . 26
Szczegółowy rachunek sumienia . . . . . . . . 29
Żal za grzechy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Mocne postanowienie poprawy . . . . . . . . . . 43
Szczera spowiedź . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Modlitwa przed spowiedzią . . . . . . . . . . . 45
Obrzęd pokuty . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Modlitwa po spowiedzi . . . . . . . . . . . . . 47
Zadośćuczynienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH . . . . . 50
Obrzęd sakramentu namaszczenia chorych . . 51
Msza święta
Modlitwa przed Mszą świętą. . . . . . . . . . . . 59
Obrzędy Mszy świętej . . . . . . . . . . . . . . . 60
Litanie i nabożeństwa
Litania do Najświętszego Imienia Jezus . . . . . 85
Litania do Najświętszego Serca Pana
Jezusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa . . . . . . . 91
Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana . . 92
Litania Loretańska do Najświętszej Maryi
Panny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Litania do św. Józefa . . . . . . . . . . . . . . . . .98
Litania do wszystkich Świętych . . . . . . . . . 101
Litania do Ducha Świętego . . . . . . . . . . . . 107
Litania do Miłosierdzia Bożego . . . . . . . . . 111
Droga krzyżowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Różaniec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Jak odmawiać różaniec. . . . . . . . . . . . . 127
Różaniec I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Różaniec II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Koronka do Miłosierdzia Bożego . . . . . . . . 150
Nowenna do Miłosierdzia Bożego . . . . . . . 152
Nowenna przed uroczystością Niepokalanego
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny . . . . . . . 162
Nowenna za przyczyną św. Stanisława
Papczyńskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Modlitwy różne
MODLITWY NA ROZPOCZĘCIE DNIA . . . . . . . 175
„Panie Boże wszechmogący...” . . . . . . . . . . 175
„Wszechmogący Ojcze...” . . . . . . . . . . . . . 175
„Ojcze Niebieski...” . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
„Jezu drogi...” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
Modlitwa poranna kard. Leo Suenensa . . . . . 178
Modlitwa św. Franciszka z Asyżu . . . . . . . . 178
Modlitwa bł. Jerzego Matulewicza . . . . . . . . 179
Prośba o Bożą opiekę każdego dnia . . . . . . . 179
Codzienne ofiarowanie się Najświętszemu Sercu
Pana Jezusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Akt oddania się Matce Bożej . . . . . . . . . . . 181
MODLITWY PRZED POSIŁKIEM I PO POSIŁKU. . . 182
MODLITWY NA ZAKOŃCZENIE DNIA . . . . . . . 184
Modlitwa wieczorna (I) . . . . . . . . . . . . . 184
Modlitwa wieczorna (II) . . . . . . . . . . . . 185
Pieśń słoneczna . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Daj, Panie, bym spłonął . . . . . . . . . . . . . 187
Modlitwa o umocnienie w słabości . . . . . 187
MODLITWY DO BOGA OJCA . . . . . . . . . . . . 188
Akt ofiarowania się Bogu Ojcu . . . . . . . . 188
Ofiarowanie siebie Bogu . . . . . . . . . . . . 189
Akt ofiarowania się Bogu . . . . . . . . . . . 189
Postanowienie czynienia woli Bożej . . . . . 190
Dziękczynienie Bogu za otrzymane łaski . . 190
Modlitwa do Bożej Opatrzności . . . . . . . 191
Uwielbienie Bożego Miłosierdzia . . . . . . 191
MODLITWY DO PANA JEZUSA . . . . . . . . . . . 195
Modlitwa dziękczynna . . . . . . . . . . . . . 195
Modlitwa w cierpieniu . . . . . . . . . . . . . 195
Dziękuję Ci, Jezu… . . . . . . . . . . . . . . . 196
Akt ofiarowania się Zbawicielowi . . . . . . 197
MODLITWY DO DUCHA ŚWIĘTEGO . . . . . . . . 198
„Duchu Święty, który napełniasz...” . . . . . 198
„Przyjdź, Duchu Święty...” . . . . . . . . . . . 198
„O Duchu Święty, Duszo mej duszy...” . . . . 199
Ofiarowanie się Duchowi Świętemu . . . . . 199
Modlitwa do Ducha Świętego . . . . . . . . . 200
Modlitwa św. Augustyna . . . . . . . . . . . . 200
Modlitwa Symeona Nowego Teologa . . . . 201
Modlitwa o siedem darów Ducha
Świętego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
Chwała Duchowi Świętemu . . . . . . . . . . 203
MODLITWY DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY . . . 204
Potężna Niebios Królowo . . . . . . . . . . . 204
Apel Jasnogórski . . . . . . . . . . . . . . . . 205
Modlitwa św. Bernarda . . . . . . . . . . . . . 205
Witaj, Królowo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
Pozdrowienie Maryi . . . . . . . . . . . . . . 206
Modlitwa św. Antoniego z Padwy . . . . . . 207
Modlitwa św. Stanisława Papczyńskiego . . . 208
Modlitwa do Maryi Niepokalanej . . . . . . 209
O Mistrzyni najłaskawsza… . . . . . . . . . . 209
Modlitwa św. Ojca Pio . . . . . . . . . . . . . 210
Akt zawierzenia Maryi, Matce Miłosierdzia .211
O Matko moja, wzmocnij mą duszę… . . . . 213
MODLITWY UWIELBIENIA I ADORACJI . . . . . . 214
Powitanie Najświętszego Sakramentu . . . . 214
Uwielbienie Boga . . . . . . . . . . . . . . . . 215
Uwielbienie Trójcy Świętej . . . . . . . . . . 215
Wezwanie do Jezusa utajonego
w Najświętszym Sakramencie . . . . . . . . . 216
MODLITWY W RÓŻNYCH INTENCJACH . . . . . . 220
Za Kościół . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
Za papieża . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
Za biskupa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
Za kapłanów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
Prośba o świętych kapłanów . . . . . . . . . 221
Za pełniących służbę w Kościele . . . . . . . 222
O powołania kapłańskie . . . . . . . . . . . . 222
O jedność chrześcijan . . . . . . . . . . . . . 223
Za prześladowanych chrześcijan . . . . . . . 223
O nawrócenie grzeszników . . . . . . . . . . 224
Za rodziców . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
Za dzieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
Za rodzinę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
Za krewnych i przyjaciół . . . . . . . . . . . . 226
Modlitwa za rodziny . . . . . . . . . . . . . . 227
Modlitwa osób starszych . . . . . . . . . . . . 228
Za tych, którzy dzisiaj umrą . . . . . . . . . . 228
Modlitwa za Ojczyznę . . . . . . . . . . . . . 229
Za rządzących państwami . . . . . . . . . . . 230
Za głowę państwa . . . . . . . . . . . . . . . . 230
Za głodujących . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
Za uchodźców . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
Modlitwa o kanonizację bł. Jerzego
Matulewicza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
Modlitwa o beatyfikację Sługi Bożego
Kazimierza Wyszyńskiego . . . . . . . . . . . 232
Modlitwa o powołania do Zgromadzenia
Księży Marianów . . . . . . . . . . . . . . . . 232
Modlitwa za Zgromadzenie Marianów . . . 233
MODLITWY W RÓŻNYCH POTRZEBACH . . . . . . 235
Modlitwa do św. Michała Archanioła . . . . . . 235
O zachowanie pokoju . . . . . . . . . . . . . . . 236
O uświęcenie pracy . . . . . . . . . . . . . . . . 236
O odpuszczenie grzechów . . . . . . . . . . . . 237
O serce miłosierne . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
O uproszenie miłości . . . . . . . . . . . . . . . 238
O zgodę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
O miłość do tych, którzy nas trapią . . . . . . . 238
O pokorę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
Modlitwa o pokorę . . . . . . . . . . . . . . . 239
Modlitwa o zrozumienie sensu cierpienia . . . 239
Prośba o dar modlitwy (I) . . . . . . . . . . . . . 240
Prośba o dar modlitwy (II) . . . . . . . . . . . . 241
Modlitwa o poczucie humoru i pogodę
ducha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
O wsparcie w trudnych chwilach . . . . . . . . 242
O wewnętrzną wolność . . . . . . . . . . . . . . 243
O rozpoznawanie prawdy . . . . . . . . . . . . . 243
O odwagę w wypowiadaniu prawdy . . . . . . 244
Modlitwa o pogodę ducha . . . . . . . . . . . . 244
Modlitwa o łaskę przebaczenia . . . . . . . . . 245
O życie łaską chwili . . . . . . . . . . . . . . . . 246
O opiekę Bożą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
O poznanie Boga . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
Prośba o łaskę wzrostu duchowego . . . . . . . 247
O łaskę wiernego pełnienia woli Bożej . . . . . 248
O łaskę bycia miłosiernym dla bliźnich . . . . . 249
O dobre plony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
Dziękczynna za plony . . . . . . . . . . . . . . . 251
O pogodę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
W jakiejkolwiek potrzebie . . . . . . . . . . . . 252
Modlitwa przed rozpoczęciem pracy . . . . . . 252
Modlitwa o bezpieczeństwo w ruchu
drogowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
Modlitwa przed podróżą . . . . . . . . . . . . . 253
Modlitwa przed spotkaniem . . . . . . . . . . . 253
O ufność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
O dobrą śmierć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
Modlitwa o łaskę dobrej śmierci . . . . . . . . . 255
MODLITWY ZA ZMARŁYCH NA KAŻDY DZIEŃ
TYGODNIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
Akt miłosierdzia za poddanych
oczyszczeniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
Za zmarłą matkę lub ojca . . . . . . . . . . . . . 261
Za zmarłych rodziców . . . . . . . . . . . . . . . 262
Za zmarłego męża lub żonę . . . . . . . . . . . 262
Za zmarłego syna lub córkę . . . . . . . . . . . 263
Za bliskiego zmarłego . . . . . . . . . . . . . . . 263
Za zmarłych braci, siostry i krewnych . . . . . . 264
Za zmarłych krewnych i bliskich . . . . . . . . . 264
W rocznicę śmierci rodziców, krewnych
i bliskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
W rocznicę śmierci . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
Za zmarłych kapłanów . . . . . . . . . . . . . . 266
Za zmarłych przyjaciół . . . . . . . . . . . . . . 266
Za zmarłych sąsiadów . . . . . . . . . . . . . . . 267
Za zmarłych znajomych . . . . . . . . . . . . . . 267
Za zmarłych współpracowników . . . . . . . . . 268
Za zmarłych zapomnianych przez
najbliższych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
Za zmarłe ofiary wypadków, katastrof
i kataklizmów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
Za spoczywających na tym cmentarzu . . . . . 269
Za wszystkich zmarłych . . . . . . . . . . . . . . 270
Za zmarłych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
Wybór śpiewów
ŚPIEWY NA ADWENT . . . . . . . . . . . . . . . . 275
Archanioł Boży, Gabryjel . . . . . . . . . . . . . 275
Spuśćcie nam na ziemskie niwy . . . . . . . . . 275
Mądrości, która z ust Bożych wypływasz . . . . 276
Niebiosa, rosę spuście nam z góry . . . . . . . 276
Po upadku człowieka grzesznego . . . . . . . . 277
Zdrowaś bądź, Maryja . . . . . . . . . . . . . . . 278
ŚPIEWY NA BOŻE NARODZENIE . . . . . . . . . . 278
Anioł pasterzom mówił . . . . . . . . . . . . . . 278
Bóg się rodzi, moc truchleje . . . . . . . . . . . 279
Cicha noc, święta noc . . . . . . . . . . . . . . . 280
Dzisiaj w Betlejem . . . . . . . . . . . . . . . . . 280
Gdy się Chrystus rodzi . . . . . . . . . . . . . . 281
Lulajże, Jezuniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
Mędrcy świata, monarchowie . . . . . . . . . . 282
Pójdźmy wszyscy do stajenki . . . . . . . . . . . 282
Przybieżeli do Betlejem pasterze . . . . . . . . 283
Tryumfy Króla Niebieskiego . . . . . . . . . . . 283
Wśród nocnej ciszy . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
ŚPIEWY NA WIELKI POST . . . . . . . . . . . . . . 285
Ach, mój Jezu, jak Ty klęczysz . . . . . . . . . . 285
Bądź mi litościw . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
Bliskie jest Królestwo Boże . . . . . . . . . . . . 286
Jezu Chryste, Panie miły . . . . . . . . . . . . . 286
Króla wznoszą się znamiona . . . . . . . . . . . 287
Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony . . . . 287
Krzyżu święty, nade wszystko . . . . . . . . . . 288
Ludu, mój ludu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288
W krzyżu cierpienie . . . . . . . . . . . . . . . . 289
ŚPIEWY NA OKRES WIELKANOCNY . . . . . . . . 289
Chrystus zmartwychwstan jest . . . . . . . . . 289
Nie zna śmierci Pan żywota . . . . . . . . . . . 290
O dniu radosny, pełen chwał . . . . . . . . . . . 290
Otrzyjcie już łzy płaczący . . . . . . . . . . . . . 291
Sekwencja wielkanocna . . . . . . . . . . . . . . 291
Wesel się, Królowo miła . . . . . . . . . . . . . . 292
Wesoły nam dzień dziś nastał . . . . . . . . . . 292
Zwycięzca śmierci . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
KU CZCI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU . . . . . 293
Bądźże pozdrowiona, Hostio żywa . . . . . . . 293
Chwała i dziękczynienie . . . . . . . . . . . . . . 294
Dzięki, o Panie, składamy dzięki . . . . . . . . . 294
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz . . . . . . . . . . . . 295
Ja wiem, w kogo ja wierzę . . . . . . . . . . . . . 296
Jezu, Jezu, do mnie przyjdź . . . . . . . . . . . . 296
Jezusa ukrytego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297
Kłaniam się Tobie . . . . . . . . . . . . . . . . . 298
Niechaj będzie pochwalony . . . . . . . . . . . 298
O mój Jezu, w Hostii skryty . . . . . . . . . . . 298
O Zbawcza Hostio . . . . . . . . . . . . . . . . . 299
Pan Jezus już się zbliża . . . . . . . . . . . . . . 299
Panie, dobry jak chleb . . . . . . . . . . . . . . . 300
Przed tak wielkim Sakramentem . . . . . . . . 301
U drzwi Twoich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301
Upadnij na kolana . . . . . . . . . . . . . . . . . 302
Witam Cię, witam . . . . . . . . . . . . . . . . . 302
Zbliżam się w pokorze . . . . . . . . . . . . . . 302
ŚPIEWY DO SERCA PANA JEZUSA . . . . . . . . . . 303
Cóż Ci, Jezu, damy . . . . . . . . . . . . . . . . . 303
Jezu miłości Twej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304
Kochajmy Pana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304
Najświętsze Serce Boże . . . . . . . . . . . . . . 305
O niewysłowione szczęście zajaśniało . . . . . 305
Pobłogosław, Jezu drogi . . . . . . . . . . . . . . 305
Twemu Sercu cześć składamy . . . . . . . . . . 306
Z tej biednej ziemi . . . . . . . . . . . . . . . . . 306
ŚPIEWY KU CZCI MATKI BOŻEJ . . . . . . . . . . . 307
Apel Jasnogórski . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307
Bogurodzica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307
Była cicha i piękna jak wiosna . . . . . . . . . . 307
Chwalcie, łąki umajone . . . . . . . . . . . . . . 308
Czarna Madonna . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
Cześć Maryi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
Do Ciebie, Matko, Szafarko Łask . . . . . . . . 310
Gwiazdo śliczna, wspaniała . . . . . . . . . . . . 310
Idźmy, tulmy się jak dziatki . . . . . . . . . . . . 311
Królowej Anielskiej . . . . . . . . . . . . . . . . 311
Matko Najświętsza, do Serca Twego . . . . . . 312
Matko Niebieskiego Pana . . . . . . . . . . . . . 312
My chcemy Boga . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312
O Maryjo, przyjm w ofierze . . . . . . . . . . . 313
Po górach, dolinach . . . . . . . . . . . . . . . . 313
Serdeczna Matko . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314
Weź w swą opiekę . . . . . . . . . . . . . . . . . 314
Witaj, Królowo nieba . . . . . . . . . . . . . . . . 315
Witaj święta i poczęta niepokalanie . . . . . . . 315
Z dawna Polski Tyś Królową . . . . . . . . . . . 316
Zawitaj, Królowo Różańca świętego . . . . . . 316
Zdrowaś, Maryja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317
ŚPIEWY NA RÓŻNE OKAZJE . . . . . . . . . . . . . 317
Boże, coś Polskę . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317
Boże, w dobroci . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318
Chrystus, Chrystus . . . . . . . . . . . . . . . . . 318
Chrystus Wodzem . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
Ciebie, Boga, wysławiamy . . . . . . . . . . . . . 319
Com przyrzekł Bogu . . . . . . . . . . . . . . . . 321
Duszo Chrystusowa . . . . . . . . . . . . . . . . 322
Jezu, ufam Tobie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323
Kiedy ranne wstają zorze . . . . . . . . . . . . . 323
Kto się w opiekę . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324
Nie rzucim, Chryste . . . . . . . . . . . . . . . . 324
O Krwi i Wodo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325
O, Panie, Tyś moim Pasterzem . . . . . . . . . . 325
O Stworzycielu Duchu . . . . . . . . . . . . . . 326
Pod Twą obronę, Ojcze na niebie . . . . . . . . 327
Pójdź do Jezusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327
Przybądź, Duchu Święty . . . . . . . . . . . . . 328
Przyjdź, Duchu Święty, ja pragnę . . . . . . . . 329
Szczęśliwy, kto sobie Patrona . . . . . . . . . . . 329
Wierzę, iż żyje mój Odkupiciel . . . . . . . . . . 330
Wszystko Tobie oddać pragnę . . . . . . . . . . 330
Dodatek
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu
Najświętszej Maryi Panny . . . . . . . . . . . . 333
Gorzkie żale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341

FRAGMENT KSIĄŻKI
Sklep internetowy Shoper.pl