Oremus - nr archiwalne
7.2
PLN
Oremus Nr 1 (280) 2020
Oremus Nr 1 (280) 2020
wydawnictwo: Promic
format: 110 x 159 mm
E-BOOK
Ocena:
(Ilość ocen: 1)
Cena: 7,20 zł
Numer archiwalny Osoby pragnące kupić numer archiwalny prosimy o kontakt. Tel.: 22 651 90 54 wew. 130, 131 lub przez e-mail: handlowy@wydawnictwo.pl

Dane techniczne

wydawnictwo Promic
format 110 x 159 mm

W każdym numerze ROZWAŻANIA NA KAŻDY DZIEŃ

ZACHĘCAMY DO SIĘGNIĘCIA PO STYCZNIOWY NUMER SŁOWA WŚRÓD NAS, KTÓRY JEST ZNAKOMITYM UZUPEŁNIENIEM CZASOPISMA OREMUS.

W styczniowym numerze miesięcznika „Oremus”:

- czytania i modlitwy mszalne na każdy dzień; od grudnia 2019 r. podajemy teksty wg II wydania t. VI Lekcjonarza, obowiązującego zgodnie z zaleceniem Konferencji Episkopatu Polski;
- wprowadzenia liturgiczne autorstwa Waldemara Kowalskiego MIC, duszpasterza z Góry Kalwarii;
- rozważania na każdy dzień, które napisał Jarosław Klimczyk CRL, absolwent Szkoły Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych w Krakowie oraz Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Warszawie; obecnie posługuje w Maryjnym Centrum Pomocy Rodzinie w Gietrzwałdzie;
- modlitwy wiernych przygotowane przez Katarzynę i Mariusza Bilskich, małżeństwo teologów prowadzących kursy dla narzeczonych i spotkania małżeńskie na terenie Wielkiej Brytanii;
- wprowadzenie do okresu zwykłego, napisane przez ks. Michała Dąbrówkę, wykładowcę homiletyki w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie, rekolekcjonistę;
- kolejny tekst z działu „Pytania i odpowiedzi”. Anna M. Faszczowa, teolog-dogmatyk, animatorka chóru Angelus w Horyńcu-Zdroju, odpowiada na pytanie:

W tym roku moje dziecko przystąpi do pierwszej spowiedzi i Komunii świętej. Mam wątpliwości, czy jest dobrze przygotowane do przyjęcia tych sakramentów. Jak mogę mu pomóc?

- propozycje śpiewów na niedziele, uroczystości i święta przygotowane przez Adama Kowalskiego, organistę w parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Świętej Lipce i wykładowcę w Akademii Muzycznej w Łodzi (Katedra Organów i Muzyki Kościelnej).

W ramach „Liturgicznego ABC” Maciej Zachara MIC podejmuje temat łamania Hostii i łączenia Postaci eucharystycznych, czyli obrzędów bezpośrednio przygotowujących do Komunii świętej.
Michał Kozak MIC w dziale „Pokochać Psalmy” rozważa Psalm 29, śpiewany w niedzielę Chrztu Pańskiego.
Halina Świrska, autorka „Naszej okładki”, omawia obraz „Pokłon Mędrców” (Luca di Tommè).

Ponadto w numerze – jak zawsze – części stałe Mszy świętej.

 

Jesteśmy na Facebooku! Zapraszamy wszystkich do polubienia profilu oraz do aktywnego udziału w różnych dyskusjach.

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera:

• Czytania liturgiczne
• Modlitwy mszalne
• Wprowadzenia liturgiczne
• Rozważania
• Modlitwa powszechna
• Liturgiczne ABC
• Pokochać Psalmy
• Propozycje śpiewów 
• Informacje o nowościach wydawniczych

 

Wygodny, kieszonkowy format

W prenumeracie rocznej 1 NUMER GRATIS!

 

 

Zobacz numery archiwalne czasopisma OREMUS

DRUKUJ OPIS

Poniedziałek, 6 stycznia
Objawienie Pańskie

Uroczystość ta jest jedną z pierwszych ustanowionych w Kościele. Mędrcy ze Wschodu należeli do grupy magów. Uważano ich za reprezentantów pogańskiego świata, którzy przybywają do Jezusa-Króla oddać Mu pokłon, po czym – po Bożej interwencji – do domu wracają już inną drogą. My też często przybywamy do Jezusa, aby oddać Mu pokłon. Czy i my, jak mędrcy, pozwalamy Bogu kierować naszym życiem i do codzienności powracamy nową drogą, niosąc ze sobą doświadczenie spotkania ze Zbawicielem?

PIEŚŃ NA WEJŚCIE: Mędrcy świata, E/299, L/149, M/292, N2/182, S/138

ALBO ANTYFONA: Oto przybył Pan i Władca, * a w Jego ręku królewska władza i moc, i rządy.

CHWAŁA

MÓDLMY SIĘ: Boże, Ty w dniu dzisiejszym za przewodem gwiazdy objawiłeś Jednorodzonego Syna swojego poganom, † spraw łaskawie, abyśmy poznawszy Cię już przez wiarę, * zostali doprowadzeni do oglądania twarzą w twarz blasku Twojego majestatu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

CZYTANIE z Księgi proroka Izajasza (60,1 6). Powstań! Świeć, Jeruzalem, bo przyszło twe światło i chwała Pańska rozbłyska nad tobą. Bo oto ciemność okrywa ziemię i gęsty mrok spowija ludy, a ponad tobą jaśnieje Pan, i Jego chwała jawi się nad tobą. I pójdą narody do twojego światła, królowie do blasku twojego wschodu. Rzuć okiem dokoła i zobacz: Ci wszyscy zebrani zdążają do ciebie. Twoi synowie przychodzą z daleka, na rękach niesione są twe córki. Wtedy zobaczysz i promienieć będziesz, a serce twe zadrży i rozszerzy się, bo do ciebie napłyną bogactwa zamorskie, zasoby narodów przyjdą ku tobie. Zaleje cię mnogość wielbłądów – dromadery z Madianu i z Efy. Wszyscy oni przybędą z Saby, zaofiarują złoto i kadzidło, nucąc radośnie hymny na cześć Pana.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 72,1b 2.7 8.10 13)

REFREN: Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi.

Boże, przekaż Twój sąd królowi, *
a Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu.
Aby Twoim ludem rządził sprawiedliwie *
i ubogimi według prawa.

Za dni jego zakwitnie sprawiedliwość *
i wielki pokój, zanim księżyc zgaśnie.
Będzie panował od morza do morza, *
od Rzeki aż po krańce ziemi.

Królowie Tarszisz i wysp przyniosą dary, *
królowie Szeby i Saby złożą daninę.
I oddadzą mu pokłon wszyscy królowie, *
wszystkie narody będą mu służyły.

Wyzwoli bowiem biedaka, który go wzywa, *
i ubogiego, który nie ma opieki.
Zmiłuje się nad biednym i ubogim, *
nędzarza ocali od śmierci.

CZYTANIE z Listu św. Pawła Apostoła do Efezjan (3,2 3a.5 6). Bracia: Słyszeliście przecież o udzieleniu przez Boga łaski danej mi dla was, że mianowicie przez objawienie oznajmiona mi została ta tajemnica. Nie była ona oznajmiona synom ludzkim w poprzednich pokoleniach, tak jak teraz została objawiona przez Ducha świętym Jego apostołom i prorokom, to znaczy, że poganie już są współdziedzicami i współczłonkami Ciała, i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię.
Oto słowo Boże.

AKLAMACJA: Alleluja.
Ujrzeliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie
i przybyliśmy oddać pokłon Panu.

SŁOWA EWANGELII według św. Mateusza (2,1 12). Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: „Gdzie jest nowo narodzony Król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon”. Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: „W Betlejem judzkim, bo tak zostało napisane przez Proroka: A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela”. Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wywiedział się od nich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: „Udajcie się tam i wypytajcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon”. Oni zaś, wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, postępowała przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; padli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się z powrotem do swojego kraju.
Oto słowo Pańskie.

ROZWAŻANIE: Wszystkie wydarzenia z Mateuszowej Ewangelii krążą wokół Dziecięcia. Bóg staje się dzieckiem. Jak każde dziecko jest bezbronny i zależny od innych. Wywołuje skrajne uczucia – od miłości, nadziei i fascynacji po frustrację, strach i agresję.
Pełni nadziei i fascynacji są mędrcy ze Wschodu, którzy zmierzają do Betlejem. Idą do małej miejscowości oddalonej o 7 km od Jerozolimy. Chcą powitać nowonarodzonego Króla. Zdumiewające jest to, że poganie wyruszają jako pierwsi, aby oddać cześć Jezusowi. Nie znają zapewne Tory ani proroctw mesjańskich. Znają się na astronomii i idą za gwiazdą obwieszczającą narodziny wielkiego Króla. Przeszli 1000 km, aby pokłonić się Dziecku. Widok bydła, brudu i zimna ich nie zniechęca. Wiedzą, że ten chłopczyk w bydlęcym żłobie to Król, do którego prowadziła ich tajemnicza gwiazda. Tak Bóg do Słowa Bożego prowadził osoby, które nie znały pism Starego Testamentu. Przychodzą do Dziecka z szacunkiem i troską, co wyrażają w złożonych darach.
W tym samym czasie ludzie w Jerozolimie przeżywają frustrację i strach: król Herod, arcykapłani, uczeni ludu. Znają doskonale pisma. Arcykapłani cytują Herodowi proroctwo o Betlejem i o narodzinach władcy, który będzie pasterzem Izraela. Jednak nikt z Jerozolimy nie wyrusza w drogę do Betlejem, chociaż to niedaleko. Król narodu oczekującego na przyjście Mesjasza nie cieszy się z wieści, którą przynoszą mędrcy i którą od wieków niosły święte Pisma. Pada na niego blady strach, który ostatecznie przerodzi się w agresję. Przestraszył się Dziecka. Herod jako król, arcykapłani i uczeni w Piśmie nie zdali egzaminu w momencie przyjścia Zbawiciela. „Stali się – jak pisał św. Augustyn – niczym kamienie milowe: dali wskazówki wędrowcom, będącym w drodze, sami natomiast pozostali bezwładni i nieruchomi”.
Poproszę dziś Maryję, aby wymodliła mi łaskę wyjścia ze wszystkich moich lęków związanych z życiem, abym nie trwał w nich jak Herod, ale z radością mędrców wyruszył w drogę na spotkanie Nowonarodzonego.

WIERZĘ

MODLITWA WIERNYCH:
• Boże, nasz Ojcze, daj Twemu Kościołowi łaskę jedności i wiary.
• Wesprzyj duszpasterzy w misji głoszenia słowa Bożego w świecie.
• Obdarz wspólnoty parafialne różnorodnymi darami Twego Ducha.
• Ogarnij swoją miłością ludzi cierpiących i chorych.
• Broń naszą wspólnotę przed chciwością i ocenianiem innych.

PIEŚŃ NA PRZYGOTOWANIE DARÓW: Mędrcy świata (zwr. 4), E/299, L/149, M/292, N2/182, S/138, albo: Bóg się rodzi, gwiazda wschodzi, L/138, S/134

MODLITWA NAD DARAMI: Wszechmogący Boże, wejrzyj łaskawie na dary swojego Kościoła, † nie są już nimi złoto, kadzidło i mirra, lecz Jezus Chrystus, którego te dary oznaczają, * Jego składamy w ofierze i przyjmujemy jako pokarm. Który żyje i króluje na wieki wieków.

PREFACJA O OBJAWIENIU PAŃSKIM 6

PIEŚŃ NA KOMUNIĘ I NA DZIĘKCZYNIENIE: Zjawiło się nam dziś coś nowego, S/125; Przybądźcie tu z wiarą, S/105

ANTYFONA: Ujrzeliśmy gwiazdę Jego na wschodzie * i przybyliśmy z darami pokłonić się Panu.

MÓDLMY SIĘ: Boże, nasz Ojcze, niech Twoje światło towarzyszy nam zawsze i wszędzie, † abyśmy czystym wejrzeniem przenikali tajemnicę Eucharystii, w której uczestniczymy, * i z miłością ją przyjmowali. Przez Chrystusa, Pana naszego.

UROCZYSTE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO: Bóg, który was wezwał z ciemności do swojego przedziwnego światła, † niech wam udzieli swojego błogosławieństwa * i utwierdzi wasze serca w wierze, nadziei i miłości.
Amen.
Dzisiaj Chrystus ukazał się światu jako światło jaśniejące w ciemności, † z ufnością idźcie za Nim, * abyście się stali światłem dla waszych braci.
Amen.
Mędrcy szli za gwiazdą i z radością znaleźli Chrystusa, † niech po ukończeniu ziemskiej pielgrzymki Bóg doprowadzi was do Jezusa, waszego Pana, * który jest Światłością ze Światłości.
Amen.
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn,  i Duch Święty.
Amen.

PIEŚŃ NA ZAKOŃCZENIE: O mili Królowie, S/140


Autorzy:
Waldemar Kowalski MIC – wprowadzenia
Jarosław Klimczyk CRL – rozważania
Katarzyna i Mariusz Bilscy – modlitwy wiernych
Adam Kowalski – wybór śpiewów

Objaśnienie skrótów:
E - Exsultate Deo, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2010;
L - Śpiewnik Liturgiczny, TN KUL, Lublin 1998;
M - ks. Z. Piasecki, Panu memu śpiewać chcę, PROMIC - Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2007;
N1 - Niepojęta Trójco, t. 1, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 1998;
N2 - Niepojęta Trójco, t. 2, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 2010;
S - ks. J. Siedlecki, Śpiewnik Kościelny, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2015

DODAJ OPINIE

OPINIE KLIENTÓW

Opinie o produkcie (0)

Przypomnimy Ci, kiedy produkt będzie dostępny.

 • Granice
 • Centrum Duchowosci Benedyktynskiej
 • Opoka
 • Wiara
 • Logo Marianum Travel
 • SPM logo
 • BiblioNetka
 • Idziemy
 • Kaplani
 • Vox Fm
 • Radio Niepokalanów
 • Radio polskie
 • Papierowe Mysli
 • Ewangelizuj.pl
 • droga.com.pl
 • logo kulturaonline
 • Sacroexpo
Oremus Nr 1 (280) 2020OPIS

W każdym numerze ROZWAŻANIA NA KAŻDY DZIEŃ

ZACHĘCAMY DO SIĘGNIĘCIA PO STYCZNIOWY NUMER SŁOWA WŚRÓD NAS, KTÓRY JEST ZNAKOMITYM UZUPEŁNIENIEM CZASOPISMA OREMUS.

W styczniowym numerze miesięcznika „Oremus”:

- czytania i modlitwy mszalne na każdy dzień; od grudnia 2019 r. podajemy teksty wg II wydania t. VI Lekcjonarza, obowiązującego zgodnie z zaleceniem Konferencji Episkopatu Polski;
- wprowadzenia liturgiczne autorstwa Waldemara Kowalskiego MIC, duszpasterza z Góry Kalwarii;
- rozważania na każdy dzień, które napisał Jarosław Klimczyk CRL, absolwent Szkoły Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych w Krakowie oraz Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Warszawie; obecnie posługuje w Maryjnym Centrum Pomocy Rodzinie w Gietrzwałdzie;
- modlitwy wiernych przygotowane przez Katarzynę i Mariusza Bilskich, małżeństwo teologów prowadzących kursy dla narzeczonych i spotkania małżeńskie na terenie Wielkiej Brytanii;
- wprowadzenie do okresu zwykłego, napisane przez ks. Michała Dąbrówkę, wykładowcę homiletyki w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie, rekolekcjonistę;
- kolejny tekst z działu „Pytania i odpowiedzi”. Anna M. Faszczowa, teolog-dogmatyk, animatorka chóru Angelus w Horyńcu-Zdroju, odpowiada na pytanie:

W tym roku moje dziecko przystąpi do pierwszej spowiedzi i Komunii świętej. Mam wątpliwości, czy jest dobrze przygotowane do przyjęcia tych sakramentów. Jak mogę mu pomóc?

- propozycje śpiewów na niedziele, uroczystości i święta przygotowane przez Adama Kowalskiego, organistę w parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Świętej Lipce i wykładowcę w Akademii Muzycznej w Łodzi (Katedra Organów i Muzyki Kościelnej).

W ramach „Liturgicznego ABC” Maciej Zachara MIC podejmuje temat łamania Hostii i łączenia Postaci eucharystycznych, czyli obrzędów bezpośrednio przygotowujących do Komunii świętej.
Michał Kozak MIC w dziale „Pokochać Psalmy” rozważa Psalm 29, śpiewany w niedzielę Chrztu Pańskiego.
Halina Świrska, autorka „Naszej okładki”, omawia obraz „Pokłon Mędrców” (Luca di Tommè).

Ponadto w numerze – jak zawsze – części stałe Mszy świętej.

 

Jesteśmy na Facebooku! Zapraszamy wszystkich do polubienia profilu oraz do aktywnego udziału w różnych dyskusjach.

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera:

• Czytania liturgiczne
• Modlitwy mszalne
• Wprowadzenia liturgiczne
• Rozważania
• Modlitwa powszechna
• Liturgiczne ABC
• Pokochać Psalmy
• Propozycje śpiewów 
• Informacje o nowościach wydawniczych

 

Wygodny, kieszonkowy format

W prenumeracie rocznej 1 NUMER GRATIS!

 

 

Zobacz numery archiwalne czasopisma OREMUSSPIS TREŚCI
FRAGMENT KSIĄŻKI

Poniedziałek, 6 stycznia
Objawienie Pańskie

Uroczystość ta jest jedną z pierwszych ustanowionych w Kościele. Mędrcy ze Wschodu należeli do grupy magów. Uważano ich za reprezentantów pogańskiego świata, którzy przybywają do Jezusa-Króla oddać Mu pokłon, po czym – po Bożej interwencji – do domu wracają już inną drogą. My też często przybywamy do Jezusa, aby oddać Mu pokłon. Czy i my, jak mędrcy, pozwalamy Bogu kierować naszym życiem i do codzienności powracamy nową drogą, niosąc ze sobą doświadczenie spotkania ze Zbawicielem?

PIEŚŃ NA WEJŚCIE: Mędrcy świata, E/299, L/149, M/292, N2/182, S/138

ALBO ANTYFONA: Oto przybył Pan i Władca, * a w Jego ręku królewska władza i moc, i rządy.

CHWAŁA

MÓDLMY SIĘ: Boże, Ty w dniu dzisiejszym za przewodem gwiazdy objawiłeś Jednorodzonego Syna swojego poganom, † spraw łaskawie, abyśmy poznawszy Cię już przez wiarę, * zostali doprowadzeni do oglądania twarzą w twarz blasku Twojego majestatu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

CZYTANIE z Księgi proroka Izajasza (60,1 6). Powstań! Świeć, Jeruzalem, bo przyszło twe światło i chwała Pańska rozbłyska nad tobą. Bo oto ciemność okrywa ziemię i gęsty mrok spowija ludy, a ponad tobą jaśnieje Pan, i Jego chwała jawi się nad tobą. I pójdą narody do twojego światła, królowie do blasku twojego wschodu. Rzuć okiem dokoła i zobacz: Ci wszyscy zebrani zdążają do ciebie. Twoi synowie przychodzą z daleka, na rękach niesione są twe córki. Wtedy zobaczysz i promienieć będziesz, a serce twe zadrży i rozszerzy się, bo do ciebie napłyną bogactwa zamorskie, zasoby narodów przyjdą ku tobie. Zaleje cię mnogość wielbłądów – dromadery z Madianu i z Efy. Wszyscy oni przybędą z Saby, zaofiarują złoto i kadzidło, nucąc radośnie hymny na cześć Pana.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 72,1b 2.7 8.10 13)

REFREN: Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi.

Boże, przekaż Twój sąd królowi, *
a Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu.
Aby Twoim ludem rządził sprawiedliwie *
i ubogimi według prawa.

Za dni jego zakwitnie sprawiedliwość *
i wielki pokój, zanim księżyc zgaśnie.
Będzie panował od morza do morza, *
od Rzeki aż po krańce ziemi.

Królowie Tarszisz i wysp przyniosą dary, *
królowie Szeby i Saby złożą daninę.
I oddadzą mu pokłon wszyscy królowie, *
wszystkie narody będą mu służyły.

Wyzwoli bowiem biedaka, który go wzywa, *
i ubogiego, który nie ma opieki.
Zmiłuje się nad biednym i ubogim, *
nędzarza ocali od śmierci.

CZYTANIE z Listu św. Pawła Apostoła do Efezjan (3,2 3a.5 6). Bracia: Słyszeliście przecież o udzieleniu przez Boga łaski danej mi dla was, że mianowicie przez objawienie oznajmiona mi została ta tajemnica. Nie była ona oznajmiona synom ludzkim w poprzednich pokoleniach, tak jak teraz została objawiona przez Ducha świętym Jego apostołom i prorokom, to znaczy, że poganie już są współdziedzicami i współczłonkami Ciała, i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię.
Oto słowo Boże.

AKLAMACJA: Alleluja.
Ujrzeliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie
i przybyliśmy oddać pokłon Panu.

SŁOWA EWANGELII według św. Mateusza (2,1 12). Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: „Gdzie jest nowo narodzony Król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon”. Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: „W Betlejem judzkim, bo tak zostało napisane przez Proroka: A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela”. Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wywiedział się od nich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: „Udajcie się tam i wypytajcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon”. Oni zaś, wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, postępowała przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; padli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się z powrotem do swojego kraju.
Oto słowo Pańskie.

ROZWAŻANIE: Wszystkie wydarzenia z Mateuszowej Ewangelii krążą wokół Dziecięcia. Bóg staje się dzieckiem. Jak każde dziecko jest bezbronny i zależny od innych. Wywołuje skrajne uczucia – od miłości, nadziei i fascynacji po frustrację, strach i agresję.
Pełni nadziei i fascynacji są mędrcy ze Wschodu, którzy zmierzają do Betlejem. Idą do małej miejscowości oddalonej o 7 km od Jerozolimy. Chcą powitać nowonarodzonego Króla. Zdumiewające jest to, że poganie wyruszają jako pierwsi, aby oddać cześć Jezusowi. Nie znają zapewne Tory ani proroctw mesjańskich. Znają się na astronomii i idą za gwiazdą obwieszczającą narodziny wielkiego Króla. Przeszli 1000 km, aby pokłonić się Dziecku. Widok bydła, brudu i zimna ich nie zniechęca. Wiedzą, że ten chłopczyk w bydlęcym żłobie to Król, do którego prowadziła ich tajemnicza gwiazda. Tak Bóg do Słowa Bożego prowadził osoby, które nie znały pism Starego Testamentu. Przychodzą do Dziecka z szacunkiem i troską, co wyrażają w złożonych darach.
W tym samym czasie ludzie w Jerozolimie przeżywają frustrację i strach: król Herod, arcykapłani, uczeni ludu. Znają doskonale pisma. Arcykapłani cytują Herodowi proroctwo o Betlejem i o narodzinach władcy, który będzie pasterzem Izraela. Jednak nikt z Jerozolimy nie wyrusza w drogę do Betlejem, chociaż to niedaleko. Król narodu oczekującego na przyjście Mesjasza nie cieszy się z wieści, którą przynoszą mędrcy i którą od wieków niosły święte Pisma. Pada na niego blady strach, który ostatecznie przerodzi się w agresję. Przestraszył się Dziecka. Herod jako król, arcykapłani i uczeni w Piśmie nie zdali egzaminu w momencie przyjścia Zbawiciela. „Stali się – jak pisał św. Augustyn – niczym kamienie milowe: dali wskazówki wędrowcom, będącym w drodze, sami natomiast pozostali bezwładni i nieruchomi”.
Poproszę dziś Maryję, aby wymodliła mi łaskę wyjścia ze wszystkich moich lęków związanych z życiem, abym nie trwał w nich jak Herod, ale z radością mędrców wyruszył w drogę na spotkanie Nowonarodzonego.

WIERZĘ

MODLITWA WIERNYCH:
• Boże, nasz Ojcze, daj Twemu Kościołowi łaskę jedności i wiary.
• Wesprzyj duszpasterzy w misji głoszenia słowa Bożego w świecie.
• Obdarz wspólnoty parafialne różnorodnymi darami Twego Ducha.
• Ogarnij swoją miłością ludzi cierpiących i chorych.
• Broń naszą wspólnotę przed chciwością i ocenianiem innych.

PIEŚŃ NA PRZYGOTOWANIE DARÓW: Mędrcy świata (zwr. 4), E/299, L/149, M/292, N2/182, S/138, albo: Bóg się rodzi, gwiazda wschodzi, L/138, S/134

MODLITWA NAD DARAMI: Wszechmogący Boże, wejrzyj łaskawie na dary swojego Kościoła, † nie są już nimi złoto, kadzidło i mirra, lecz Jezus Chrystus, którego te dary oznaczają, * Jego składamy w ofierze i przyjmujemy jako pokarm. Który żyje i króluje na wieki wieków.

PREFACJA O OBJAWIENIU PAŃSKIM 6

PIEŚŃ NA KOMUNIĘ I NA DZIĘKCZYNIENIE: Zjawiło się nam dziś coś nowego, S/125; Przybądźcie tu z wiarą, S/105

ANTYFONA: Ujrzeliśmy gwiazdę Jego na wschodzie * i przybyliśmy z darami pokłonić się Panu.

MÓDLMY SIĘ: Boże, nasz Ojcze, niech Twoje światło towarzyszy nam zawsze i wszędzie, † abyśmy czystym wejrzeniem przenikali tajemnicę Eucharystii, w której uczestniczymy, * i z miłością ją przyjmowali. Przez Chrystusa, Pana naszego.

UROCZYSTE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO: Bóg, który was wezwał z ciemności do swojego przedziwnego światła, † niech wam udzieli swojego błogosławieństwa * i utwierdzi wasze serca w wierze, nadziei i miłości.
Amen.
Dzisiaj Chrystus ukazał się światu jako światło jaśniejące w ciemności, † z ufnością idźcie za Nim, * abyście się stali światłem dla waszych braci.
Amen.
Mędrcy szli za gwiazdą i z radością znaleźli Chrystusa, † niech po ukończeniu ziemskiej pielgrzymki Bóg doprowadzi was do Jezusa, waszego Pana, * który jest Światłością ze Światłości.
Amen.
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn,  i Duch Święty.
Amen.

PIEŚŃ NA ZAKOŃCZENIE: O mili Królowie, S/140


Autorzy:
Waldemar Kowalski MIC – wprowadzenia
Jarosław Klimczyk CRL – rozważania
Katarzyna i Mariusz Bilscy – modlitwy wiernych
Adam Kowalski – wybór śpiewów

Objaśnienie skrótów:
E - Exsultate Deo, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2010;
L - Śpiewnik Liturgiczny, TN KUL, Lublin 1998;
M - ks. Z. Piasecki, Panu memu śpiewać chcę, PROMIC - Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2007;
N1 - Niepojęta Trójco, t. 1, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 1998;
N2 - Niepojęta Trójco, t. 2, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 2010;
S - ks. J. Siedlecki, Śpiewnik Kościelny, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2015

Sklep internetowy Shoper.pl