E-BOOK
6.7
PLN
Oremus Nr 1 (292) 2021 - E-BOOK
Oremus Nr 1 (292) 2021 - E-BOOK
WERSJA PAPIEROWA
Ocena:
(Ilość ocen: 0)
Cena: 6,70 zł

W każdym numerze ROZWAŻANIA NA KAŻDY DZIEŃ

ZACHĘCAMY DO SIĘGNIĘCIA PO STYCZNIOWY NUMER SŁOWA WŚRÓD NAS, KTÓRY JEST ZNAKOMITYM UZUPEŁNIENIEM CZASOPISMA OREMUS.

W styczniowym numerze miesięcznika „Oremus”:

- czytania i modlitwy mszalne na każdy dzień;

- wprowadzenia liturgiczne i rozważania, które napisał Andrzej Zając OFMConv, teolog, dyrektor Instytutu Studiów Franciszkańskich (Kraków), autor wielu artykułów i książek, a także słów do „Missa martyrum” (kompozycja P. Pałki);

- modlitwy wiernych przygotowane przez małe siostry Jezusa;

- wprowadzenie do okresu zwykłego, którego autorem jest ks. Tomasz Gwizdek, prezbiter diecezji świdnickiej, wikariusz w parafii katedralnej w Świdnicy, doktorant w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II;

- kolejny tekst z działu „Pytania i odpowiedzi”. Ks. Bartosz Szoplik,

liturgista z Warszawy, ustosunkowuje się do kwestii:

Moja przyjaciółka w poniedziałek w oktawie Wielkanocy trafiła w parafii na Mszę i nabożeństwo do św. Rity. Bardzo przeżyła to, że nie trafiła na Wielkanoc... Co ma zrobić wierny, gdy natknie się w taki dzień na Mszę wotywną? Wyjść? Zostać? A potem przyjść na kolejną Mszę świętą, celebrowaną jak należy? (2)

- propozycje śpiewów na niedziele, uroczystości i święta, przygotowane przez Adama Kowalskiego, organistę w parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Świętej Lipce.

W ramach „Liturgicznego ABC” Maciej Zachara MIC przybliża świadectwa autorów z pierwszych wieków o modlitwie (Orygenes, Tertulian, Cyprian z Kartaginy). Teksty te pokazują fundamenty przyszłej Liturgii godzin.

Michał Kozak MIC w dziale „Pokochać Psalmy” rozważa Psalm 100, którym modlimy się we wtorek drugiego tygodnia po Narodzeniu Pańskim. Psalm ten – pisze ks. M. Kozak MIC – „jest modlitwą zakochanych związanych przysięgą przymierza. Miłość znajduje w nim odpowiedź miłości. Służba staje się radością, a całe życie darem”.

Halina Świrska, autorka „Naszej okładki”, omawia obraz „Chrzest Jezusa” (Giusto de' Menabuoi).

Ponadto w numerze – jak zawsze – części stałe Mszy świętej, w tym formularz Mszy o jedność chrześcijan.

 

Jesteśmy na Facebooku! Zapraszamy wszystkich do polubienia profilu oraz do aktywnego udziału w różnych dyskusjach. 

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera:

• Czytania liturgiczne
• Modlitwy mszalne
• Wprowadzenia liturgiczne
• Rozważania
• Modlitwy wiernych
• Liturgiczne ABC
• Pytania i odpowiedzi
• Wstępy do okresów liturgicznych
• Omówienia okładki
• Pokochać Psalmy
• Propozycje śpiewów 
• Informacje o nowościach wydawniczych

 

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera teksty liturgii Mszy świętej na każdy dzień. Daje wgląd w proponowane przez Kościół codzienne czytania biblijne i formularze mszalne, inspiruje do aktywnego uczestnictwa w liturgii. Dzięki zamieszczonym komentarzom i wprowadzeniom słowo Boże staje się bliższe, bardziej zrozumiałe. 

 

Wygodny, kieszonkowy format

W prenumeracie rocznej 1 NUMER GRATIS!

 

Zobacz numery archiwalne czasopisma OREMUS

Zobacz jak kupić, pobrać i odczytać pliki elektroniczne »

Prawo odstąpienia od Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych nie przysługuje, jeżeli Konsument pobierze plik przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy.

DRUKUJ OPIS

Niedziela, 10 stycznia 
Chrzest Pański

Chrzest Jezusa w Jordanie przypomina o naszym chrzcie, przez który otrzymaliśmy Boże dziecięctwo i zostaliśmy włączeni w rodzinę samego Boga. Jako Jego „przybrane dzieci, odrodzone z wody i Ducha Świętego” przychodzimy na Eucharystię, aby ożyła w nas Jego miłość. Wsłuchując się w Jego słowo, będąc tak blisko Niego, prośmy, aby „Zbawiciel, który zewnętrznie był do nas podobny, przekształcił nas wewnętrznie” i uzdolnił do życia prawdziwie chrześcijańskiego.

PIEŚŃ NA WEJŚCIE: Bądź pozdrowiony, S/141, albo: Gdy pasterze już odeszli, S/142

ALBO ANTYFONA: Gdy Jezus został ochrzczony, * otworzyły się niebiosa * i Duch Boży jak gołębica zstąpił na Niego, * i zabrzmiał głos Ojca: * Ten jest mój Syn umiłowany, * w którym mam upodobanie.

CHWAŁA

MÓDLMY SIĘ: Wszechmogący, wieczny Boże, po chrzcie w Jordanie uroczyście ogłosiłeś, że Chrystus, na którego zstąpił Duch Święty, jest Twoim umiłowanym Synem, † spraw, aby Twoje przybrane dzieci, odrodzone z wody i Ducha Świętego, * zawsze żyły w Twojej miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Albo:

Boże, Twój Jednorodzony Syn ukazał się w naszym ludzkim ciele, † spraw, aby Zbawiciel, który zewnętrznie był do nas podobny, * przekształcił nas wewnętrznie. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

CZYTANIE z Księgi proroka Izajasza (55,1-11). Tak mówi Pan: „Wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody, przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy! Kupujcie i spożywajcie, dalejże, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia za wino i mleko! Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem? I waszą pracę – na to, co nie nasyci? Słuchajcie Mnie, a jeść będziecie przysmaki i dusza wasza zakosztuje tłustych potraw. Nakłońcie uszu i przyjdźcie do Mnie, posłuchajcie Mnie, a dusza wasza żyć będzie. Zawrę z wami wieczyste przymierze; niezawodne są łaski dla Dawida. Oto ustanowiłem go świadkiem dla ludów, dla ludów wodzem i rozkazodawcą. Oto zawezwiesz naród, którego nie znasz, i ci, którzy cię nie znają, przybiegną do ciebie ze względu na Pana, twojego Boga, przez wzgląd na Świętego Izraela, bo On ci dodał chwały. Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko! Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a Ten się nad nim zmiłuje, do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu. Bo myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami – mówi Pan. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje – nad waszymi drogami i myśli moje – nad myślami waszymi. Zaiste, podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do Mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa”. 
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Iz 12,2-6)

REFREN: Będziecie czerpać ze zdrojów zbawienia.

Oto Bóg jest moim zbawieniem! * 
Jemu zaufam i bać się nie będę. 
Pan jest moją pieśnią i mocą, * 
i On stał się moim zbawieniem.

Wy zaś z weselem czerpać będziecie wodę * 
ze zdrojów zbawienia. 
Chwalcie Pana, wzywajcie Jego imienia! † 
Ukażcie narodom Jego dzieła, * 
przypominajcie, że Jego imię jest chwalebne.

Śpiewajcie Panu, bo czynów wspaniałych dokonał! * 
I cała ziemia niech o tym się dowie.
Wznoś okrzyki i wołaj radośnie, mieszkanko Syjonu, * 
bo wielki jest wśród ciebie Święty Izraela.

CZYTANIE z Pierwszego Listu św. Jana Apostoła (5,1-9). Najmilsi: Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się narodził; i każdy miłujący Tego, który dał życie, miłuje również tego, kto życie od Niego otrzymał. Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego przykazania, albowiem miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, a przykazania Jego nie są ciężkie. Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat; tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. A któż zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? Jezus Chrystus jest tym, który przyszedł przez wodę i krew, i Ducha, nie tylko w wodzie, lecz w wodzie i we krwi. Duch daje świadectwo, bo Duch jest prawdą. Trzej bowiem dają świadectwo: Duch, woda i krew, a ci trzej w jedno się łączą. Jeśli przyjmujemy świadectwo ludzi – to świadectwo Boże więcej znaczy, ponieważ jest to świadectwo Boga, które dał o swoim Synu.
Oto słowo Boże.

AKLAMACJA: Alleluja. 
Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł do Niego:
„Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata”.

SŁOWA EWANGELII według św. Marka (1,7-11). Jan Chrzciciel tak głosił: „Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym”. W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na Niego. A z nieba odezwał się głos: „Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie”.
Oto słowo Pańskie.

ROZWAŻANIE: „Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko!”. A mamy Go na wyciągnięcie ręki. Chodzi o to, żeby się nie przeliczyć. Bo wcale nie jest powiedziane, że w przyszłości będzie lepsza okazja do nawrócenia i bliskości z Bogiem. Do pociągu wsiada się, kiedy stoi na peronie; nie wiadomo, kiedy nadjedzie następny, i nie wiadomo, czy wcześniej życie się nie skończy. To jest właśnie ten czas! Bóg jest blisko. Czeka. Nie ma co liczyć na inne okazje. Ta jest najlepsza!
Chrzest, przez który zostaliśmy włączeni w życie Boże, niczym głos Boga woła z głębi naszego jestestwa. Przywołuje, dając jednocześnie świadectwo o nas, że zawarliśmy z Nim przymierze i należymy do Niego. Czasami tak daleko odchodzimy od Niego, żyjąc pozorami, pielęgnując jedynie rytuały, zupełnie nie myśląc o tym, co się Jemu podoba. A ten sam Duch, który daje o nas świadectwo, świadczy o Nim z góry: „Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie”. Bogu podoba się Jezus, a więc i my się Jemu podobamy, jeśli jesteśmy do Niego podobni.
Miłość upodabnia nas do Jezusa, a „miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań”. Tak jak w miłości między ludźmi: kiedy się kogoś naprawdę kocha, z radością robi się dla niego to, co lubi, co się mu podoba. A nasze myślenie tak często niepodobne jest do tego, co do nas mówi Bóg. „Bo myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami – mówi Pan.” „Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem? I waszą pracę – na to, co nie nasyci? Słuchajcie Mnie, a jeść będziecie przysmaki.” Dlaczego angażujemy się w to, co nie daje szczęścia? Dlaczego chodzimy drogami, które nie prowadzą do Boga? A wciąż nienasyceni, czujemy głód i pragnienie. „Tak mówi Pan: «Wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody, przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy!».”

WIERZĘ

MODLITWA WIERNYCH: 
• Prosimy Cię, Ojcze, za papieża Franciszka i cały lud chrześcijański, aby głosili Ewangelię przez świadectwo życia przemienionego Bożą miłością.
• Za nowo ochrzczonych, aby wzrastali w wierze przez słuchanie słowa Bożego, życie we wspólnocie i służbę potrzebującym.
• Za rządzących państwami, aby tworzyli prawa wspierające rodziny i prorodzinny rynek pracy.
• Za dzieci i osoby dorosłe, ofiary współczesnego niewolnictwa, aby znalazły obrońców i mogły normalnie żyć.
• Za nas zanurzonych w Chrystusie, aby chrzest owocował w nas miłością pełną szacunku wobec każdego człowieka.

PIEŚŃ NA PRZYGOTOWANIE DARÓW: Narodził się Jezus Chrystus, L/152, S/1330

MODLITWA NAD DARAMI: Boże, nasz Ojcze, przyjmij dary przyniesione ku uczczeniu objawienia się Twojego umiłowanego Syna, † niech one przemienią się w Ofiarę Chrystusa, * który zgładził grzechy świata. Który żyje i króluje na wieki wieków.

PREFACJA: Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże. * Ty przez cudowne znaki nad wodami Jordanu * objawiłeś nam tajemnicę chrztu nowego. * Twój głos rozległ się z nieba, * abyśmy uwierzyli, że Twoje Słowo zamieszkało wśród ludzi. * Duch Święty, zstępując w postaci gołębicy, * dał świadectwo, że Chrystus, Twój Sługa, * został namaszczony i posłany, * aby głosić dobrą nowinę ubogim. * Dlatego łącząc się z Aniołami w niebie, * wielbimy Ciebie na ziemi, * razem z nimi wołając: Święty...

PIEŚŃ NA KOMUNIĘ I NA DZIĘKCZYNIENIE: Wesołą nowinę, M/313, N2/192, S/117; Dlaczego dzisiaj, L/141, S/78

ANTYFONA: Oto Ten, o którym Jan powiedział: * Ja Go ujrzałem i daję świadectwo, * że On jest Synem Bożym.

MÓDLMY SIĘ: Posileni świętymi Darami, pokornie prosimy Cię, najłaskawszy Boże, † spraw, abyśmy wiernie słuchając Twojego Syna, * zasłużyli na nazwę dzieci Bożych i rzeczywiście nimi byli. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PIEŚŃ NA ZAKOŃCZENIE: Do szopy, hej, pasterze, E/295, L/143, M/283, S/80


Autorzy:
Andrzej Zając OFMConv – wprowadzenia, rozważania
małe siostry Jezusa – modlitwy wiernych
Adam Kowalski – wybór śpiewów

Objaśnienie skrótów:
E - Exsultate Deo, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2010;
L - Śpiewnik Liturgiczny, TN KUL, Lublin 1998;
M - ks. Z. Piasecki, Panu memu śpiewać chcę, PROMIC - Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2007;
N1 - Niepojęta Trójco, t. 1, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 1998;
N2 - Niepojęta Trójco, t. 2, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 2010;
S - ks. J. Siedlecki, Śpiewnik Kościelny, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2015

DODAJ OPINIE

OPINIE KLIENTÓW

Opinie o produkcie (0)

Przypomnimy Ci, kiedy produkt będzie dostępny.

 • Granice
 • Centrum Duchowosci Benedyktynskiej
 • Opoka
 • Wiara
 • Logo Marianum Travel
 • SPM logo
 • BiblioNetka
 • Idziemy
 • Kaplani
 • Vox Fm
 • Radio Niepokalanów
 • Radio polskie
 • Papierowe Mysli
 • Ewangelizuj.pl
 • droga.com.pl
 • logo kulturaonline
 • Sacroexpo
Oremus Nr 1 (292) 2021 - E-BOOKOPIS

W każdym numerze ROZWAŻANIA NA KAŻDY DZIEŃ

ZACHĘCAMY DO SIĘGNIĘCIA PO STYCZNIOWY NUMER SŁOWA WŚRÓD NAS, KTÓRY JEST ZNAKOMITYM UZUPEŁNIENIEM CZASOPISMA OREMUS.

W styczniowym numerze miesięcznika „Oremus”:

- czytania i modlitwy mszalne na każdy dzień;

- wprowadzenia liturgiczne i rozważania, które napisał Andrzej Zając OFMConv, teolog, dyrektor Instytutu Studiów Franciszkańskich (Kraków), autor wielu artykułów i książek, a także słów do „Missa martyrum” (kompozycja P. Pałki);

- modlitwy wiernych przygotowane przez małe siostry Jezusa;

- wprowadzenie do okresu zwykłego, którego autorem jest ks. Tomasz Gwizdek, prezbiter diecezji świdnickiej, wikariusz w parafii katedralnej w Świdnicy, doktorant w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II;

- kolejny tekst z działu „Pytania i odpowiedzi”. Ks. Bartosz Szoplik,

liturgista z Warszawy, ustosunkowuje się do kwestii:

Moja przyjaciółka w poniedziałek w oktawie Wielkanocy trafiła w parafii na Mszę i nabożeństwo do św. Rity. Bardzo przeżyła to, że nie trafiła na Wielkanoc... Co ma zrobić wierny, gdy natknie się w taki dzień na Mszę wotywną? Wyjść? Zostać? A potem przyjść na kolejną Mszę świętą, celebrowaną jak należy? (2)

- propozycje śpiewów na niedziele, uroczystości i święta, przygotowane przez Adama Kowalskiego, organistę w parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Świętej Lipce.

W ramach „Liturgicznego ABC” Maciej Zachara MIC przybliża świadectwa autorów z pierwszych wieków o modlitwie (Orygenes, Tertulian, Cyprian z Kartaginy). Teksty te pokazują fundamenty przyszłej Liturgii godzin.

Michał Kozak MIC w dziale „Pokochać Psalmy” rozważa Psalm 100, którym modlimy się we wtorek drugiego tygodnia po Narodzeniu Pańskim. Psalm ten – pisze ks. M. Kozak MIC – „jest modlitwą zakochanych związanych przysięgą przymierza. Miłość znajduje w nim odpowiedź miłości. Służba staje się radością, a całe życie darem”.

Halina Świrska, autorka „Naszej okładki”, omawia obraz „Chrzest Jezusa” (Giusto de' Menabuoi).

Ponadto w numerze – jak zawsze – części stałe Mszy świętej, w tym formularz Mszy o jedność chrześcijan.

 

Jesteśmy na Facebooku! Zapraszamy wszystkich do polubienia profilu oraz do aktywnego udziału w różnych dyskusjach. 

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera:

• Czytania liturgiczne
• Modlitwy mszalne
• Wprowadzenia liturgiczne
• Rozważania
• Modlitwy wiernych
• Liturgiczne ABC
• Pytania i odpowiedzi
• Wstępy do okresów liturgicznych
• Omówienia okładki
• Pokochać Psalmy
• Propozycje śpiewów 
• Informacje o nowościach wydawniczych

 

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera teksty liturgii Mszy świętej na każdy dzień. Daje wgląd w proponowane przez Kościół codzienne czytania biblijne i formularze mszalne, inspiruje do aktywnego uczestnictwa w liturgii. Dzięki zamieszczonym komentarzom i wprowadzeniom słowo Boże staje się bliższe, bardziej zrozumiałe. 

 

Wygodny, kieszonkowy format

W prenumeracie rocznej 1 NUMER GRATIS!

 

Zobacz numery archiwalne czasopisma OREMUS

Zobacz jak kupić, pobrać i odczytać pliki elektroniczne »

Prawo odstąpienia od Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych nie przysługuje, jeżeli Konsument pobierze plik przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy.SPIS TREŚCI
FRAGMENT KSIĄŻKI

Niedziela, 10 stycznia 
Chrzest Pański

Chrzest Jezusa w Jordanie przypomina o naszym chrzcie, przez który otrzymaliśmy Boże dziecięctwo i zostaliśmy włączeni w rodzinę samego Boga. Jako Jego „przybrane dzieci, odrodzone z wody i Ducha Świętego” przychodzimy na Eucharystię, aby ożyła w nas Jego miłość. Wsłuchując się w Jego słowo, będąc tak blisko Niego, prośmy, aby „Zbawiciel, który zewnętrznie był do nas podobny, przekształcił nas wewnętrznie” i uzdolnił do życia prawdziwie chrześcijańskiego.

PIEŚŃ NA WEJŚCIE: Bądź pozdrowiony, S/141, albo: Gdy pasterze już odeszli, S/142

ALBO ANTYFONA: Gdy Jezus został ochrzczony, * otworzyły się niebiosa * i Duch Boży jak gołębica zstąpił na Niego, * i zabrzmiał głos Ojca: * Ten jest mój Syn umiłowany, * w którym mam upodobanie.

CHWAŁA

MÓDLMY SIĘ: Wszechmogący, wieczny Boże, po chrzcie w Jordanie uroczyście ogłosiłeś, że Chrystus, na którego zstąpił Duch Święty, jest Twoim umiłowanym Synem, † spraw, aby Twoje przybrane dzieci, odrodzone z wody i Ducha Świętego, * zawsze żyły w Twojej miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Albo:

Boże, Twój Jednorodzony Syn ukazał się w naszym ludzkim ciele, † spraw, aby Zbawiciel, który zewnętrznie był do nas podobny, * przekształcił nas wewnętrznie. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

CZYTANIE z Księgi proroka Izajasza (55,1-11). Tak mówi Pan: „Wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody, przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy! Kupujcie i spożywajcie, dalejże, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia za wino i mleko! Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem? I waszą pracę – na to, co nie nasyci? Słuchajcie Mnie, a jeść będziecie przysmaki i dusza wasza zakosztuje tłustych potraw. Nakłońcie uszu i przyjdźcie do Mnie, posłuchajcie Mnie, a dusza wasza żyć będzie. Zawrę z wami wieczyste przymierze; niezawodne są łaski dla Dawida. Oto ustanowiłem go świadkiem dla ludów, dla ludów wodzem i rozkazodawcą. Oto zawezwiesz naród, którego nie znasz, i ci, którzy cię nie znają, przybiegną do ciebie ze względu na Pana, twojego Boga, przez wzgląd na Świętego Izraela, bo On ci dodał chwały. Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko! Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a Ten się nad nim zmiłuje, do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu. Bo myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami – mówi Pan. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje – nad waszymi drogami i myśli moje – nad myślami waszymi. Zaiste, podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do Mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa”. 
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Iz 12,2-6)

REFREN: Będziecie czerpać ze zdrojów zbawienia.

Oto Bóg jest moim zbawieniem! * 
Jemu zaufam i bać się nie będę. 
Pan jest moją pieśnią i mocą, * 
i On stał się moim zbawieniem.

Wy zaś z weselem czerpać będziecie wodę * 
ze zdrojów zbawienia. 
Chwalcie Pana, wzywajcie Jego imienia! † 
Ukażcie narodom Jego dzieła, * 
przypominajcie, że Jego imię jest chwalebne.

Śpiewajcie Panu, bo czynów wspaniałych dokonał! * 
I cała ziemia niech o tym się dowie.
Wznoś okrzyki i wołaj radośnie, mieszkanko Syjonu, * 
bo wielki jest wśród ciebie Święty Izraela.

CZYTANIE z Pierwszego Listu św. Jana Apostoła (5,1-9). Najmilsi: Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się narodził; i każdy miłujący Tego, który dał życie, miłuje również tego, kto życie od Niego otrzymał. Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego przykazania, albowiem miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, a przykazania Jego nie są ciężkie. Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat; tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. A któż zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? Jezus Chrystus jest tym, który przyszedł przez wodę i krew, i Ducha, nie tylko w wodzie, lecz w wodzie i we krwi. Duch daje świadectwo, bo Duch jest prawdą. Trzej bowiem dają świadectwo: Duch, woda i krew, a ci trzej w jedno się łączą. Jeśli przyjmujemy świadectwo ludzi – to świadectwo Boże więcej znaczy, ponieważ jest to świadectwo Boga, które dał o swoim Synu.
Oto słowo Boże.

AKLAMACJA: Alleluja. 
Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł do Niego:
„Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata”.

SŁOWA EWANGELII według św. Marka (1,7-11). Jan Chrzciciel tak głosił: „Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym”. W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na Niego. A z nieba odezwał się głos: „Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie”.
Oto słowo Pańskie.

ROZWAŻANIE: „Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko!”. A mamy Go na wyciągnięcie ręki. Chodzi o to, żeby się nie przeliczyć. Bo wcale nie jest powiedziane, że w przyszłości będzie lepsza okazja do nawrócenia i bliskości z Bogiem. Do pociągu wsiada się, kiedy stoi na peronie; nie wiadomo, kiedy nadjedzie następny, i nie wiadomo, czy wcześniej życie się nie skończy. To jest właśnie ten czas! Bóg jest blisko. Czeka. Nie ma co liczyć na inne okazje. Ta jest najlepsza!
Chrzest, przez który zostaliśmy włączeni w życie Boże, niczym głos Boga woła z głębi naszego jestestwa. Przywołuje, dając jednocześnie świadectwo o nas, że zawarliśmy z Nim przymierze i należymy do Niego. Czasami tak daleko odchodzimy od Niego, żyjąc pozorami, pielęgnując jedynie rytuały, zupełnie nie myśląc o tym, co się Jemu podoba. A ten sam Duch, który daje o nas świadectwo, świadczy o Nim z góry: „Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie”. Bogu podoba się Jezus, a więc i my się Jemu podobamy, jeśli jesteśmy do Niego podobni.
Miłość upodabnia nas do Jezusa, a „miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań”. Tak jak w miłości między ludźmi: kiedy się kogoś naprawdę kocha, z radością robi się dla niego to, co lubi, co się mu podoba. A nasze myślenie tak często niepodobne jest do tego, co do nas mówi Bóg. „Bo myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami – mówi Pan.” „Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem? I waszą pracę – na to, co nie nasyci? Słuchajcie Mnie, a jeść będziecie przysmaki.” Dlaczego angażujemy się w to, co nie daje szczęścia? Dlaczego chodzimy drogami, które nie prowadzą do Boga? A wciąż nienasyceni, czujemy głód i pragnienie. „Tak mówi Pan: «Wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody, przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy!».”

WIERZĘ

MODLITWA WIERNYCH: 
• Prosimy Cię, Ojcze, za papieża Franciszka i cały lud chrześcijański, aby głosili Ewangelię przez świadectwo życia przemienionego Bożą miłością.
• Za nowo ochrzczonych, aby wzrastali w wierze przez słuchanie słowa Bożego, życie we wspólnocie i służbę potrzebującym.
• Za rządzących państwami, aby tworzyli prawa wspierające rodziny i prorodzinny rynek pracy.
• Za dzieci i osoby dorosłe, ofiary współczesnego niewolnictwa, aby znalazły obrońców i mogły normalnie żyć.
• Za nas zanurzonych w Chrystusie, aby chrzest owocował w nas miłością pełną szacunku wobec każdego człowieka.

PIEŚŃ NA PRZYGOTOWANIE DARÓW: Narodził się Jezus Chrystus, L/152, S/1330

MODLITWA NAD DARAMI: Boże, nasz Ojcze, przyjmij dary przyniesione ku uczczeniu objawienia się Twojego umiłowanego Syna, † niech one przemienią się w Ofiarę Chrystusa, * który zgładził grzechy świata. Który żyje i króluje na wieki wieków.

PREFACJA: Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże. * Ty przez cudowne znaki nad wodami Jordanu * objawiłeś nam tajemnicę chrztu nowego. * Twój głos rozległ się z nieba, * abyśmy uwierzyli, że Twoje Słowo zamieszkało wśród ludzi. * Duch Święty, zstępując w postaci gołębicy, * dał świadectwo, że Chrystus, Twój Sługa, * został namaszczony i posłany, * aby głosić dobrą nowinę ubogim. * Dlatego łącząc się z Aniołami w niebie, * wielbimy Ciebie na ziemi, * razem z nimi wołając: Święty...

PIEŚŃ NA KOMUNIĘ I NA DZIĘKCZYNIENIE: Wesołą nowinę, M/313, N2/192, S/117; Dlaczego dzisiaj, L/141, S/78

ANTYFONA: Oto Ten, o którym Jan powiedział: * Ja Go ujrzałem i daję świadectwo, * że On jest Synem Bożym.

MÓDLMY SIĘ: Posileni świętymi Darami, pokornie prosimy Cię, najłaskawszy Boże, † spraw, abyśmy wiernie słuchając Twojego Syna, * zasłużyli na nazwę dzieci Bożych i rzeczywiście nimi byli. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PIEŚŃ NA ZAKOŃCZENIE: Do szopy, hej, pasterze, E/295, L/143, M/283, S/80


Autorzy:
Andrzej Zając OFMConv – wprowadzenia, rozważania
małe siostry Jezusa – modlitwy wiernych
Adam Kowalski – wybór śpiewów

Objaśnienie skrótów:
E - Exsultate Deo, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2010;
L - Śpiewnik Liturgiczny, TN KUL, Lublin 1998;
M - ks. Z. Piasecki, Panu memu śpiewać chcę, PROMIC - Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2007;
N1 - Niepojęta Trójco, t. 1, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 1998;
N2 - Niepojęta Trójco, t. 2, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 2010;
S - ks. J. Siedlecki, Śpiewnik Kościelny, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2015

Sklep internetowy Shoper.pl