E-BOOK
6.7
PLN
Oremus Nr 10 (289) 2020 - E-BOOK
Oremus Nr 10 (289) 2020 - E-BOOK
WERSJA PAPIEROWA
Ocena:
(Ilość ocen: 0)
Cena: 6,70 zł

W każdym numerze ROZWAŻANIA NA KAŻDY DZIEŃ

ZACHĘCAMY DO SIĘGNIĘCIA PO  PAŹDZIERNIKOWY NUMER SŁOWA WŚRÓD NAS, KTÓRY JEST ZNAKOMITYM UZUPEŁNIENIEM CZASOPISMA OREMUS.

W październikowym numerze miesięcznika „Oremus”:

- czytania i modlitwy mszalne na każdy dzień;
- wprowadzenia liturgiczne i rozważania, które napisał ks. Janusz Chyła, teolog-dogmatyk, proboszcz parafii Matki Bożej Królowej Polski w Chojnicach (diecezja pelplińska), autor m.in. książki „Ewangelia na Twitterze”;
- modlitwy wiernych przygotowane przez Agnieszkę Kuryś, tłumaczkę i publicystkę;
- rozważania różańcowe autorstwa Cezarego Sękalskiego, teologa duchowości, terapeuty, autora m.in. książki „Różaniec święty na nowo odkryty”;
- kolejny tekst z działu „Pytania i odpowiedzi”. Ks. Janusz Chyła odpowiada na pytanie: „Czym różni się Komunia duchowa od Komunii pragnienia?”.
- propozycje śpiewów na niedziele, uroczystości i święta, przygotowane przez Adama Kowalskiego, organistę w parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Świętej Lipce.

W ramach „Liturgicznego ABC” Maciej Zachara MIC rozpoczyna nowy cykl poświęcony Liturgii godzin. Jest ona, tak samo jak Eucharystia, „zakorzeniona w paschalnym misterium śmierci i zmartwychwstania Chrystusa”.
Michał Kozak MIC w dziale „Pokochać Psalmy” rozważa Psalm 80, którym modlimy się w dwudziestą siódmą niedzielę zwykłą roku A. „Pełne bólu «dlaczego» Psalmisty – zauważa autor – pozostaje modlitwą i to modlitwą serca, które pamięta wszystkie otrzymane dobrodziejstwa i utrzymuje niezachwianą nadzieję”.
Halina Świrska, autorka „Naszej okładki”, omawia obraz Neri di Bici „Tobiasz i trzech archaniołów”.
Ponadto w numerze – jak zawsze – części stałe Mszy świętej.

 

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera:

Jesteśmy na Facebooku! Zapraszamy wszystkich do polubienia profilu oraz do aktywnego udziału w różnych dyskusjach. 

• Czytania liturgiczne
• Modlitwy mszalne
• Wprowadzenia liturgiczne
• Rozważania
• Modlitwy wiernych
• Liturgiczne ABC
• Pytania i odpowiedzi
• Wstępy do okresów liturgicznych
• Omówienia okładki
• Pokochać Psalmy
• Propozycje śpiewów 
• Informacje o nowościach wydawniczych

 

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera teksty liturgii Mszy świętej na każdy dzień. Daje wgląd w proponowane przez Kościół codzienne czytania biblijne i formularze mszalne, inspiruje do aktywnego uczestnictwa w liturgii. Dzięki zamieszczonym komentarzom i wprowadzeniom słowo Boże staje się bliższe, bardziej zrozumiałe. 

 

Wygodny, kieszonkowy format

W prenumeracie rocznej 1 NUMER GRATIS!

 

Zobacz numery archiwalne czasopisma OREMUS

Zobacz jak kupić, pobrać i odczytać pliki elektroniczne »

Prawo odstąpienia od Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych nie przysługuje, jeżeli Konsument pobierze plik przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy.

DRUKUJ OPIS

Piątek, 2 października
Świętych Aniołów Stróżów
Pierwszy piątek miesiąca

Kościół naucza, że każdy posiada swojego anioła stróża. Dzisiaj w liturgii obchodzimy wspomnienie tych naszych niewidzialnych przyjaciół, którzy towarzyszą nam w drodze do nieba. Refren Psalmu responsoryjnego: „Aniołom kazał, aby strzegli ciebie” zapewnia nas o ich pomocy. Cała historia stworzenia, zbawienia i uświęcenia jest zakorzeniona w Bożym sercu. A zatem również istnienie i posłannictwo aniołów ma w nim swoje źródło.

ANTYFONA: Błogosławcie Pana, wszyscy Aniołowie Pańscy, * chwalcie i wywyższajcie Go na wieki.

MÓDLMY SIĘ: Boże, Ty w niewysłowionej opatrzności posyłasz nam, jako stróżów, Twoich świętych Aniołów, † spraw, abyśmy zawsze znajdowali u nich obronę * i cieszyli się ich towarzystwem w wieczności. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

CZYTANIE z Księgi Wyjścia (23,20-23). Tak mówi Pan: „Oto Ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie twojej drogi i doprowadził cię do miejsca, które ci wyznaczyłem. Szanuj go i słuchaj jego głosu. Nie sprzeciwiaj się mu w niczym, gdyż nie przebaczy waszych przewinień, bo imię moje jest w nim. Jeśli będziesz wiernie słuchał jego głosu i wykonywał to wszystko, co ci polecam, będę nieprzyjacielem twoich nieprzyjaciół i będę odnosił się wrogo do odnoszących się wrogo do ciebie. Mój anioł poprzedzi cię i zaprowadzi do Amoryty, Chittyty, Peryzzyty, Kananejczyka, Chiwwity, Jebusyty, a Ja ich wytracę”. 
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 91,1-6.10-11)

REFREN: Aniołom kazał, aby strzegli ciebie.

Kto się w opiekę oddał Najwyższemu * 
i w cieniu Wszechmocnego mieszka, 
mówi do Pana: „Ty jesteś moją ucieczką i twierdzą, * 
Boże mój, któremu ufam”.

Bo On sam cię wyzwoli z sideł myśliwego * 
i od słowa niosącego zgubę. 
Okryje cię swoimi piórami, † 
pod Jego skrzydła się schronisz; * 
wierność Jego jest puklerzem i tarczą.

Nie ulękniesz się strachu nocnego * 
ani strzały za dnia lecącej, 
ani zarazy skradającej się w mroku, * 
ani moru niszczącego w południe.

Nie przystąpi do ciebie niedola, * 
a cios nie dosięgnie twojego namiotu. 
Bo rozkazał swoim aniołom, * 
aby cię strzegli na wszystkich twych drogach.

AKLAMACJA: Alleluja. 
Błogosławcie Pana, wszyscy Jego aniołowie 
i wszyscy słudzy pełniący Jego wolę.

SŁOWA EWANGELII według św. Mateusza (18,1 5.10). Uczniowie przystąpili do Jezusa, pytając: „Kto właściwie jest największy w królestwie niebieskim?”. On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: „Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w królestwie niebieskim. A kto by jedno takie dziecko przyjął w imię moje, Mnie przyjmuje. Baczcie, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych; albowiem powiadam wam: Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie”.
Oto słowo Pańskie.

ROZWAŻANIE: Problem pierwszeństwa w królestwie Bożym, w którego tle możemy dostrzec zabieganie o przywileje samych uczniów, zostaje rozwiązany przez Jezusa wskazującego Bożą miarę wielkości. Odpowiedzią na zadane przez nich pytanie jest dziecko. Ranking wielkości wygrywają ludzie odznaczający się dziecięcą prostotą. Czyli ci, którzy wiedzą, od Kogo pochodzi ich wielkość. Jezus w dzisiejszej Ewangelii mówi o dzieciach: „Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie”. Ich wrażliwość pozwala wiele spraw widzieć lepiej, a nawet dostrzec świat aniołów. W ikonografii anioły są przedstawiane ze skrzydłami. Na pytanie, dlaczego one fruwają, ktoś żartobliwie odpowiedział: ponieważ nie przywiązują do siebie wagi. Dorastanie do Bożego dziecięctwa polega na uczeniu się od aniołów bycia wolnymi od zabiegania o własne znaczenie.

MODLITWA WIERNYCH:
• Módlmy się za pasterzy Kościoła, aby odważnie głosili prawdę o Bogu, który pragnie zbawienia wszystkich ludzi.
• Za wiernych świeckich, aby coraz pełniej odkrywali swój udział w kapłańskiej, prorockiej i królewskiej misji Chrystusa.
• Za dzieci niekochane, aby spotkały ludzi, którzy obdarzą je mądrą miłością i pokażą, jak pięknie żyć.
• Za ludzi pogubionych duchowo, aby odkryli Jezusa, który ocala od śmierci i daje siebie w Eucharystii na pokarm.
• Za nas tu zgromadzonych, abyśmy stawali się coraz bardziej wrażliwi na Boże natchnienia.

MODLITWA NAD DARAMI: Wszechmogący Boże, przyjmij dary, które składamy ku czci Twoich świętych Aniołów, † i spraw łaskawie, abyśmy pod ich nieustanną opieką byli wolni od doczesnych niebezpieczeństw * i doszli do życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PREFACJA: Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy Tobie, Ojcze święty, * zawsze i wszędzie składali dziękczynienie * i abyśmy głosili Twoją chwałę, * która jaśnieje w Aniołach i Archaniołach. * Gdy oddajemy cześć stworzonym przez Ciebie Aniołom, * wysławiamy Twoją doskonałość i potęgę. * Przez wspaniałość świata niewidzialnych duchów * poznajemy, jak jesteś niezmierzony * i godny miłości ponad całe stworzenie. * Z radością łączymy nasze głosy z chórami Aniołów, * którzy przez naszego Pana Jezusa Chrystusa * wielbią Twój majestat, * razem z nimi wołając: Święty...

ANTYFONA: Boże mój, będę Ci śpiewał psalm wobec Aniołów.

MÓDLMY SIĘ: Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie dajesz nam pokarm na życie wieczne, * przez posługę Aniołów prowadź nas do niego drogą zbawienia i pokoju. Przez Chrystusa, Pana naszego.


Pierwszy piątek miesiąca

ANTYFONA: Zamysły Jego serca trwają poprzez pokolenia, * aby ocalić od śmierci życie tych, którzy Mu ufają, * i żywić ich w czasie głodu.

MÓDLMY SIĘ: Panie, nasz Boże, ukształtuj nas na podobieństwo Serca Twojego Syna i rozpal Jego miłością, † abyśmy upodobnieni do Niego * stali się na wieki uczestnikami odkupienia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

MODLITWA NAD DARAMI: Boże, Ojcze miłosierdzia, w swojej niezmierzonej miłości i dobroci zesłałeś nam swojego Syna, † spraw, abyśmy z Nim zjednoczeni * mogli złożyć Ofiarę godną Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PREFACJA O NAJŚWIĘTSZYM SERCU PANA JEZUSA 48

ANTYFONA: Pan mówi: * Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie, * niech przyjdzie do Mnie i pije. * Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza.

Albo:

Jeden z żołnierzy włócznią przebił bok Jezusa * i natychmiast wypłynęła krew i woda.

MÓDLMY SIĘ: Boże, nasz Ojcze, przyjęliśmy Sakrament Twojej miłości, † pokornie Cię prosimy, abyśmy na ziemi upodobnili się do Chrystusa * i mogli uczestniczyć w Jego chwale w niebie. Który żyje i króluje na wieki wieków.


Autorzy:
ks. Janusz Chyła – wprowadzenia, rozważania
Agnieszka Kuryś – modlitwy wiernych

DODAJ OPINIE

OPINIE KLIENTÓW

Opinie o produkcie (0)

Przypomnimy Ci, kiedy produkt będzie dostępny.

 • Granice
 • Centrum Duchowosci Benedyktynskiej
 • Opoka
 • Wiara
 • Logo Marianum Travel
 • SPM logo
 • BiblioNetka
 • Idziemy
 • Kaplani
 • Vox Fm
 • Radio Niepokalanów
 • Radio polskie
 • Papierowe Mysli
 • Ewangelizuj.pl
 • droga.com.pl
 • logo kulturaonline
 • Sacroexpo
Oremus Nr 10 (289) 2020 - E-BOOKOPIS

W każdym numerze ROZWAŻANIA NA KAŻDY DZIEŃ

ZACHĘCAMY DO SIĘGNIĘCIA PO  PAŹDZIERNIKOWY NUMER SŁOWA WŚRÓD NAS, KTÓRY JEST ZNAKOMITYM UZUPEŁNIENIEM CZASOPISMA OREMUS.

W październikowym numerze miesięcznika „Oremus”:

- czytania i modlitwy mszalne na każdy dzień;
- wprowadzenia liturgiczne i rozważania, które napisał ks. Janusz Chyła, teolog-dogmatyk, proboszcz parafii Matki Bożej Królowej Polski w Chojnicach (diecezja pelplińska), autor m.in. książki „Ewangelia na Twitterze”;
- modlitwy wiernych przygotowane przez Agnieszkę Kuryś, tłumaczkę i publicystkę;
- rozważania różańcowe autorstwa Cezarego Sękalskiego, teologa duchowości, terapeuty, autora m.in. książki „Różaniec święty na nowo odkryty”;
- kolejny tekst z działu „Pytania i odpowiedzi”. Ks. Janusz Chyła odpowiada na pytanie: „Czym różni się Komunia duchowa od Komunii pragnienia?”.
- propozycje śpiewów na niedziele, uroczystości i święta, przygotowane przez Adama Kowalskiego, organistę w parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Świętej Lipce.

W ramach „Liturgicznego ABC” Maciej Zachara MIC rozpoczyna nowy cykl poświęcony Liturgii godzin. Jest ona, tak samo jak Eucharystia, „zakorzeniona w paschalnym misterium śmierci i zmartwychwstania Chrystusa”.
Michał Kozak MIC w dziale „Pokochać Psalmy” rozważa Psalm 80, którym modlimy się w dwudziestą siódmą niedzielę zwykłą roku A. „Pełne bólu «dlaczego» Psalmisty – zauważa autor – pozostaje modlitwą i to modlitwą serca, które pamięta wszystkie otrzymane dobrodziejstwa i utrzymuje niezachwianą nadzieję”.
Halina Świrska, autorka „Naszej okładki”, omawia obraz Neri di Bici „Tobiasz i trzech archaniołów”.
Ponadto w numerze – jak zawsze – części stałe Mszy świętej.

 

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera:

Jesteśmy na Facebooku! Zapraszamy wszystkich do polubienia profilu oraz do aktywnego udziału w różnych dyskusjach. 

• Czytania liturgiczne
• Modlitwy mszalne
• Wprowadzenia liturgiczne
• Rozważania
• Modlitwy wiernych
• Liturgiczne ABC
• Pytania i odpowiedzi
• Wstępy do okresów liturgicznych
• Omówienia okładki
• Pokochać Psalmy
• Propozycje śpiewów 
• Informacje o nowościach wydawniczych

 

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera teksty liturgii Mszy świętej na każdy dzień. Daje wgląd w proponowane przez Kościół codzienne czytania biblijne i formularze mszalne, inspiruje do aktywnego uczestnictwa w liturgii. Dzięki zamieszczonym komentarzom i wprowadzeniom słowo Boże staje się bliższe, bardziej zrozumiałe. 

 

Wygodny, kieszonkowy format

W prenumeracie rocznej 1 NUMER GRATIS!

 

Zobacz numery archiwalne czasopisma OREMUS

Zobacz jak kupić, pobrać i odczytać pliki elektroniczne »

Prawo odstąpienia od Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych nie przysługuje, jeżeli Konsument pobierze plik przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy.SPIS TREŚCI
FRAGMENT KSIĄŻKI

Piątek, 2 października
Świętych Aniołów Stróżów
Pierwszy piątek miesiąca

Kościół naucza, że każdy posiada swojego anioła stróża. Dzisiaj w liturgii obchodzimy wspomnienie tych naszych niewidzialnych przyjaciół, którzy towarzyszą nam w drodze do nieba. Refren Psalmu responsoryjnego: „Aniołom kazał, aby strzegli ciebie” zapewnia nas o ich pomocy. Cała historia stworzenia, zbawienia i uświęcenia jest zakorzeniona w Bożym sercu. A zatem również istnienie i posłannictwo aniołów ma w nim swoje źródło.

ANTYFONA: Błogosławcie Pana, wszyscy Aniołowie Pańscy, * chwalcie i wywyższajcie Go na wieki.

MÓDLMY SIĘ: Boże, Ty w niewysłowionej opatrzności posyłasz nam, jako stróżów, Twoich świętych Aniołów, † spraw, abyśmy zawsze znajdowali u nich obronę * i cieszyli się ich towarzystwem w wieczności. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

CZYTANIE z Księgi Wyjścia (23,20-23). Tak mówi Pan: „Oto Ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie twojej drogi i doprowadził cię do miejsca, które ci wyznaczyłem. Szanuj go i słuchaj jego głosu. Nie sprzeciwiaj się mu w niczym, gdyż nie przebaczy waszych przewinień, bo imię moje jest w nim. Jeśli będziesz wiernie słuchał jego głosu i wykonywał to wszystko, co ci polecam, będę nieprzyjacielem twoich nieprzyjaciół i będę odnosił się wrogo do odnoszących się wrogo do ciebie. Mój anioł poprzedzi cię i zaprowadzi do Amoryty, Chittyty, Peryzzyty, Kananejczyka, Chiwwity, Jebusyty, a Ja ich wytracę”. 
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 91,1-6.10-11)

REFREN: Aniołom kazał, aby strzegli ciebie.

Kto się w opiekę oddał Najwyższemu * 
i w cieniu Wszechmocnego mieszka, 
mówi do Pana: „Ty jesteś moją ucieczką i twierdzą, * 
Boże mój, któremu ufam”.

Bo On sam cię wyzwoli z sideł myśliwego * 
i od słowa niosącego zgubę. 
Okryje cię swoimi piórami, † 
pod Jego skrzydła się schronisz; * 
wierność Jego jest puklerzem i tarczą.

Nie ulękniesz się strachu nocnego * 
ani strzały za dnia lecącej, 
ani zarazy skradającej się w mroku, * 
ani moru niszczącego w południe.

Nie przystąpi do ciebie niedola, * 
a cios nie dosięgnie twojego namiotu. 
Bo rozkazał swoim aniołom, * 
aby cię strzegli na wszystkich twych drogach.

AKLAMACJA: Alleluja. 
Błogosławcie Pana, wszyscy Jego aniołowie 
i wszyscy słudzy pełniący Jego wolę.

SŁOWA EWANGELII według św. Mateusza (18,1 5.10). Uczniowie przystąpili do Jezusa, pytając: „Kto właściwie jest największy w królestwie niebieskim?”. On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: „Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w królestwie niebieskim. A kto by jedno takie dziecko przyjął w imię moje, Mnie przyjmuje. Baczcie, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych; albowiem powiadam wam: Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie”.
Oto słowo Pańskie.

ROZWAŻANIE: Problem pierwszeństwa w królestwie Bożym, w którego tle możemy dostrzec zabieganie o przywileje samych uczniów, zostaje rozwiązany przez Jezusa wskazującego Bożą miarę wielkości. Odpowiedzią na zadane przez nich pytanie jest dziecko. Ranking wielkości wygrywają ludzie odznaczający się dziecięcą prostotą. Czyli ci, którzy wiedzą, od Kogo pochodzi ich wielkość. Jezus w dzisiejszej Ewangelii mówi o dzieciach: „Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie”. Ich wrażliwość pozwala wiele spraw widzieć lepiej, a nawet dostrzec świat aniołów. W ikonografii anioły są przedstawiane ze skrzydłami. Na pytanie, dlaczego one fruwają, ktoś żartobliwie odpowiedział: ponieważ nie przywiązują do siebie wagi. Dorastanie do Bożego dziecięctwa polega na uczeniu się od aniołów bycia wolnymi od zabiegania o własne znaczenie.

MODLITWA WIERNYCH:
• Módlmy się za pasterzy Kościoła, aby odważnie głosili prawdę o Bogu, który pragnie zbawienia wszystkich ludzi.
• Za wiernych świeckich, aby coraz pełniej odkrywali swój udział w kapłańskiej, prorockiej i królewskiej misji Chrystusa.
• Za dzieci niekochane, aby spotkały ludzi, którzy obdarzą je mądrą miłością i pokażą, jak pięknie żyć.
• Za ludzi pogubionych duchowo, aby odkryli Jezusa, który ocala od śmierci i daje siebie w Eucharystii na pokarm.
• Za nas tu zgromadzonych, abyśmy stawali się coraz bardziej wrażliwi na Boże natchnienia.

MODLITWA NAD DARAMI: Wszechmogący Boże, przyjmij dary, które składamy ku czci Twoich świętych Aniołów, † i spraw łaskawie, abyśmy pod ich nieustanną opieką byli wolni od doczesnych niebezpieczeństw * i doszli do życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PREFACJA: Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy Tobie, Ojcze święty, * zawsze i wszędzie składali dziękczynienie * i abyśmy głosili Twoją chwałę, * która jaśnieje w Aniołach i Archaniołach. * Gdy oddajemy cześć stworzonym przez Ciebie Aniołom, * wysławiamy Twoją doskonałość i potęgę. * Przez wspaniałość świata niewidzialnych duchów * poznajemy, jak jesteś niezmierzony * i godny miłości ponad całe stworzenie. * Z radością łączymy nasze głosy z chórami Aniołów, * którzy przez naszego Pana Jezusa Chrystusa * wielbią Twój majestat, * razem z nimi wołając: Święty...

ANTYFONA: Boże mój, będę Ci śpiewał psalm wobec Aniołów.

MÓDLMY SIĘ: Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie dajesz nam pokarm na życie wieczne, * przez posługę Aniołów prowadź nas do niego drogą zbawienia i pokoju. Przez Chrystusa, Pana naszego.


Pierwszy piątek miesiąca

ANTYFONA: Zamysły Jego serca trwają poprzez pokolenia, * aby ocalić od śmierci życie tych, którzy Mu ufają, * i żywić ich w czasie głodu.

MÓDLMY SIĘ: Panie, nasz Boże, ukształtuj nas na podobieństwo Serca Twojego Syna i rozpal Jego miłością, † abyśmy upodobnieni do Niego * stali się na wieki uczestnikami odkupienia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

MODLITWA NAD DARAMI: Boże, Ojcze miłosierdzia, w swojej niezmierzonej miłości i dobroci zesłałeś nam swojego Syna, † spraw, abyśmy z Nim zjednoczeni * mogli złożyć Ofiarę godną Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PREFACJA O NAJŚWIĘTSZYM SERCU PANA JEZUSA 48

ANTYFONA: Pan mówi: * Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie, * niech przyjdzie do Mnie i pije. * Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza.

Albo:

Jeden z żołnierzy włócznią przebił bok Jezusa * i natychmiast wypłynęła krew i woda.

MÓDLMY SIĘ: Boże, nasz Ojcze, przyjęliśmy Sakrament Twojej miłości, † pokornie Cię prosimy, abyśmy na ziemi upodobnili się do Chrystusa * i mogli uczestniczyć w Jego chwale w niebie. Który żyje i króluje na wieki wieków.


Autorzy:
ks. Janusz Chyła – wprowadzenia, rozważania
Agnieszka Kuryś – modlitwy wiernych

Sklep internetowy Shoper.pl