E-BOOK
6.7
PLN
Oremus Nr 11 (290) 2020 - E-BOOK
Oremus Nr 11 (290) 2020 - E-BOOK
WERSJA PAPIEROWA
Ocena:
(Ilość ocen: 0)
Cena: 6,70 zł

W każdym numerze ROZWAŻANIA NA KAŻDY DZIEŃ

ZACHĘCAMY DO SIĘGNIĘCIA PO  LISTOPADOWY NUMER SŁOWA WŚRÓD NAS, KTÓRY JEST ZNAKOMITYM UZUPEŁNIENIEM CZASOPISMA OREMUS.

W listopadowym numerze miesięcznika „Oremus”:

- czytania i modlitwy mszalne na każdy dzień; 
- wprowadzenia liturgiczne i rozważania, które napisał ks. Krzysztof Porosło, teolog-dogmatyk z archidiecezji krakowskiej, zaangażowany m.in. w organizowanie warsztatów liturgicznych „Mysterium fascinans”, wykładowca Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, archidiecezjalny duszpasterz akademicki, autor wielu artykułów i książek; 
- modlitwy wiernych przygotowane przez s. Annę Moszczyńską WDC, wikarię generalną Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych;
- wprowadzenie do okresu Adwentu, którego autorem jest ks. Tomasz Gwizdek, prezbiter diecezji świdnickiej, wikariusz w parafii katedralnej w Świdnicy, doktorant w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II; 
- kolejny tekst z działu „Pytania i odpowiedzi”. Adam Kowalski, organista w parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Świętej Lipce, odpowiada na pytanie: „Dlaczego św. Cecylia uważana jest za patronkę muzyki kościelnej?”;
- propozycje śpiewów na niedziele, uroczystości i święta, przygotowane przez Adama Kowalskiego.

W ramach „Liturgicznego ABC” Maciej Zachara MIC podejmuje temat „Modlitwa w judaizmie. Żydowskie korzenie Liturgii godzin?”. „Kościół – pisze ks. M. Zachara MIC – przyjął dziedzictwo Starego Testamentu wraz z Psałterzem, który stał się podstawą modlitwy Kościoła”. Jeśli jednak chodzi o formę modlitwy, nie wydaje się, aby „istniał jakiś bezpośredni wpływ”. „Rodzący się kult w Kościele – zaznacza autor – wyrastał przede wszystkim z doświadczenia nowego życia w Jezusie Chrystusie, w którym zostaliśmy odkupieni przez Ojca”.
Michał Kozak MIC w dziale „Pokochać Psalmy” rozważa Psalm 42, który – w kontekście eschatologicznym – pojawia się w listopadzie w drugiej Mszy we wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych i kilkakrotnie w lekcjonarzu pogrzebowym. „Kto bardzo kocha – zauważa autor – ten bardzo tęskni, i tylko spotkanie twarzą w twarz może ugasić to pragnienie. Tu, na ziemi, chrześcijanin zawsze jest wygnańcem, daleko od domu”.
Halina Świrska, autorka „Naszej okładki”, omawia obraz Jacopo di Cione „Adorujący święci”.
Ponadto w numerze – jak zawsze – części stałe Mszy świętej.

 

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera:

Jesteśmy na Facebooku! Zapraszamy wszystkich do polubienia profilu oraz do aktywnego udziału w różnych dyskusjach. 

• Czytania liturgiczne
• Modlitwy mszalne
• Wprowadzenia liturgiczne
• Rozważania
• Modlitwy wiernych
• Liturgiczne ABC
• Pytania i odpowiedzi
• Wstępy do okresów liturgicznych
• Omówienia okładki
• Pokochać Psalmy
• Propozycje śpiewów
• Informacje o nowościach wydawniczych

 

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera teksty liturgii Mszy świętej na każdy dzień. Daje wgląd w proponowane przez Kościół codzienne czytania biblijne i formularze mszalne, inspiruje do aktywnego uczestnictwa w liturgii. Dzięki zamieszczonym komentarzom i wprowadzeniom słowo Boże staje się bliższe, bardziej zrozumiałe. 

 

Wygodny, kieszonkowy format

W prenumeracie rocznej 1 NUMER GRATIS!

 

Zobacz numery archiwalne czasopisma OREMUS

Zobacz jak kupić, pobrać i odczytać pliki elektroniczne »

Prawo odstąpienia od Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych nie przysługuje, jeżeli Konsument pobierze plik przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy.

DRUKUJ OPIS

Niedziela, 1 listopada
Wszystkich Świętych

Uroczystość Wszystkich Świętych zaprasza do szukania wstawiennictwa u naszych braci i sióstr, którzy już są w niebie. Równocześnie rozpala w nas pragnienie wejścia na drogę wiodącą ku świętości. Najczęściej jednak myślimy, że świętość jest tylko dla nielicznych, dla tych, którzy urodzili się jako święci. Jednak Jan Apostoł wyraźnie wskazuje, że świętym człowiek staje się przez współpracę z łaską Chrystusa: „Każdy zaś, kto pokłada w Nim tę nadzieję, uświęca się, podobnie jak On jest święty”.

PIEŚŃ NA WEJŚCIE: Wszechmocny Boże, bądź błogosławiony, S/779, albo: Bądź uwielbion, S/777

ALBO ANTYFONA: Radujmy się wszyscy w Panu, * obchodząc uroczystość ku czci wszystkich Świętych. * Z ich uroczystości radują się Aniołowie i wychwalają Syna Bożego.

CHWAŁA
MÓDLMY SIĘ: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty pozwalasz nam w jednej uroczystości czcić zasługi wszystkich Świętych, † prosimy Cię, abyś dzięki wstawiennictwu tak wielu orędowników * hojnie udzielił nam upragnionego przebaczenia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

CZYTANIE z Apokalipsy św. Jana Apostoła (7,2-4.9-14). Ja, Jan, ujrzałem innego anioła, wstępującego od wschodu słońca, a mającego pieczęć Boga żywego. Zawołał on donośnym głosem do czterech aniołów, którym dano moc wyrządzić szkodę ziemi i morzu: „Nie wyrządzajcie szkody ziemi ni morzu, ni drzewom, aż opieczętujemy czoła sług Boga naszego”. I usłyszałem liczbę opieczętowanych: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich pokoleń synów Izraela. Potem ujrzałem: a oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed Barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. I głosem donośnym tak wołają: „Zbawienie w Bogu naszym, Zasiadającym na tronie, i w Baranku”. A wszyscy aniołowie stanęli wokół tronu i Starców, i czterech Istot żyjących, i na oblicza swe padli przed tronem, i pokłon oddali Bogu, mówiąc: „Amen. Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc, i potęga Bogu naszemu na wieki wieków! Amen”. A jeden ze Starców odezwał się do mnie tymi słowami: „Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli?”. I powiedziałem do niego: „Panie, ty wiesz”. I rzekł do mnie: „To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty, i w krwi Baranka je wybielili”.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 24,1b-4b.5-6)

REFREN: Oto lud wierny, szukający Boga.

Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, * 
świat cały i jego mieszkańcy. 
Albowiem On go na morzach osadził * 
i utwierdził ponad rzekami.

Kto wstąpi na górę Pana, * 
kto stanie w Jego świętym miejscu? 
Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca, * 
którego dusza nie lgnęła do marności.

On otrzyma błogosławieństwo od Pana * 
i zapłatę od Boga, swego Zbawcy. 
Oto pokolenie tych, którzy Go szukają, * 
którzy szukają oblicza Boga Jakuba.

CZYTANIE z Pierwszego Listu św. Jana Apostoła (3,1-3). Najmilsi: Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi, i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego. Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest. Każdy zaś, kto pokłada w Nim tę nadzieję, uświęca się, podobnie jak On jest święty.
Oto słowo Boże.

AKLAMACJA: Alleluja. 
Przyjdźcie do Mnie wszyscy, 
którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, 
a Ja was pokrzepię.

SŁOWA EWANGELII według św. Mateusza (5,1-12a). Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami: „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie”.
Oto słowo Pańskie.

ROZWAŻANIE: Uroczystość Wszystkich Świętych pokazuje, że świętość chrześcijańska nie jest elitarna, przeznaczona tylko dla nielicznych, zupełnie niezwykłych osób, ale że wszyscy ochrzczeni są do niej wezwani przez Boga. Nie jest to jednak droga łatwa, kosztuje sporo wysiłku. Papież Franciszek w swojej adhortacji o świętości „Gaudete et exsultate” już w pierwszym punkcie zaznacza, że Bóg „chce, abyśmy byli świętymi, i nie oczekuje, że zadowolimy się życiem przeciętnym, rozwodnionym, pustym”. W trzeciej części dokumentu rozwija ten temat i pisze o drodze życia ośmioma błogosławieństwami, które dzisiejsza Ewangelia określa jako uprzywilejowaną drogę do świętości. Wybór tej drogi nazywa jednak pójściem pod prąd i dodaje: „I chociaż to orędzie Jezusa nas pociąga, to jednak świat prowadzi nas do innego stylu życia. Błogosławieństwa nie są bynajmniej czymś lekkim ani powierzchownym” (65).
Kilkadziesiąt punktów dalej w jednym z najbardziej dających do myślenia punktów całego dokumentu Papież pisze: „Sam Jezus podkreśla, że ta droga prowadzi pod prąd, do tego stopnia, że stajemy się osobami, które swoim życiem zadają pytanie społeczeństwu, ludźmi, którzy drażnią” (90). Przeciekawa jest ta definicja świętości! Oczywiście, nie chodzi o to, że święci to ludzie, z którymi nie można wytrzymać, którzy są mękołami i mają niezwykły dar wyprowadzania z równowagi wszystkich pojawiających się na ich drodze. Kiedy Papież mówi, że chrześcijanie to ludzie, którzy drażnią, ma na myśli to, że są znakami sprzeciwu, że żyją właśnie pod prąd, wbrew temu, co dyktuje świat. Drażnią, ponieważ swoim sposobem życia, przylgnięciem do prawdy, swoją wolnością i miłością stawiają pytania, przynaglają do rachunku sumienia tych, którzy już odpuścili, wybrali życie łatwiejsze i wygodniejsze.

WIERZĘ

MODLITWA WIERNYCH: 
• Boga, który jest radością swoich świętych, prośmy za Kościół, aby cieszył się wolnością w wypełnianiu swojej zbawczej misji.
• Za wszystkich wyznawców Chrystusa, aby przyjęli błogosławieństwa ewangeliczne za program swego życia.
• Za sprawujących władzę, aby kierując się sprawiedliwością i miłością, przyczyniali się do pokoju na świecie.
• Za ludzi chorych, doświadczających trudnych sytuacji, aby byli mocni nadzieją życia wiecznego.
• Za nas uczestniczących w świętej liturgii, abyśmy coraz pełniej otwierali się na uświęcającą moc Eucharystii.

PIEŚŃ NA PRZYGOTOWANIE DARÓW: Bądź pochwalon na wieki, L/270, S/341

MODLITWA NAD DARAMI: Panie, nasz Boże, przyjmij łaskawie dary, które składamy na cześć wszystkich Świętych; † wierzymy, że cieszą się oni nieśmiertelnym życiem, * spraw, abyśmy doznawali ich pomocy w naszym dążeniu do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PREFACJA: Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże. * Dzisiaj pozwalasz nam czcić Twoje święte miasto, * niebieskie Jeruzalem, które jest naszą Matką. * W nim zgromadzeni nasi bracia i siostry * wysławiają Ciebie na wieki. * Do niego spieszymy, pielgrzymując drogą wiary * i radując się z chwały wybranych członków Kościoła, * których wstawiennictwo i przykład nas umacnia. * Dlatego z niezliczoną rzeszą Świętych i Aniołów * wysławiamy Ciebie, jednym głosem wołając: Święty...

PIEŚŃ NA KOMUNIĘ I NA DZIĘKCZYNIENIE: Kłaniam się Tobie, E/387, L/279, S/364; Ciebie Boga wysławiamy, E/114, L/425, N1/82, S/883

ANTYFONA: Błogosławieni czystego serca, * albowiem oni Boga oglądać będą. * Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, * albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. * Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, * albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

MÓDLMY SIĘ: Boże, tylko Ty jesteś święty i Ciebie wielbimy jako jedyne źródło świętości wszystkich zbawionych, † spraw, abyśmy z pomocą Twojej łaski osiągnęli pełnię miłości * i od Uczty eucharystycznej, która nas podtrzymuje w ziemskiej pielgrzymce, mogli przejść na ucztę w niebieskiej ojczyźnie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

UROCZYSTE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO: Bóg, który jest chwałą i radością Świętych, † pozwala wam dzisiaj obchodzić ich uroczystość, * niech wam błogosławi dzisiaj i zawsze. 
Amen. 
Niech wstawiennictwo Świętych uwolni was od zła obecnego, * a ich przykład niech was pociągnie do świętego życia w służbie Boga i bliźnich. 
Amen. 
Niech Bóg sprawi, abyście ze wszystkimi Świętymi radowali się w tej ojczyźnie, * którą przygotował dla dzieci Kościoła.
Amen.
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn,  i Duch Święty. 
Amen.

PIEŚŃ NA ZAKOŃCZENIE: Króluj nam, Chryste, L/318, S/453


Autorzy:
ks. Krzysztof Porosło – wprowadzenia, rozważania
s. Anna Moszczyńska WDC – modlitwy wiernych
Adam Kowalski – wybór śpiewów

Objaśnienie skrótów:
E - Exsultate Deo, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2010;
L - Śpiewnik Liturgiczny, TN KUL, Lublin 1998;
M - ks. Z. Piasecki, Panu memu śpiewać chcę, PROMIC - Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2007;
N1 - Niepojęta Trójco, t. 1, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 1998;
N2 - Niepojęta Trójco, t. 2, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 2010;
S - ks. J. Siedlecki, Śpiewnik Kościelny, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2015

DODAJ OPINIE

OPINIE KLIENTÓW

Opinie o produkcie (0)

Przypomnimy Ci, kiedy produkt będzie dostępny.

 • Granice
 • Centrum Duchowosci Benedyktynskiej
 • Opoka
 • Wiara
 • Logo Marianum Travel
 • SPM logo
 • BiblioNetka
 • Idziemy
 • Kaplani
 • Vox Fm
 • Radio Niepokalanów
 • Radio polskie
 • Papierowe Mysli
 • Ewangelizuj.pl
 • droga.com.pl
 • logo kulturaonline
 • Sacroexpo
Oremus Nr 11 (290) 2020 - E-BOOKOPIS

W każdym numerze ROZWAŻANIA NA KAŻDY DZIEŃ

ZACHĘCAMY DO SIĘGNIĘCIA PO  LISTOPADOWY NUMER SŁOWA WŚRÓD NAS, KTÓRY JEST ZNAKOMITYM UZUPEŁNIENIEM CZASOPISMA OREMUS.

W listopadowym numerze miesięcznika „Oremus”:

- czytania i modlitwy mszalne na każdy dzień; 
- wprowadzenia liturgiczne i rozważania, które napisał ks. Krzysztof Porosło, teolog-dogmatyk z archidiecezji krakowskiej, zaangażowany m.in. w organizowanie warsztatów liturgicznych „Mysterium fascinans”, wykładowca Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, archidiecezjalny duszpasterz akademicki, autor wielu artykułów i książek; 
- modlitwy wiernych przygotowane przez s. Annę Moszczyńską WDC, wikarię generalną Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych;
- wprowadzenie do okresu Adwentu, którego autorem jest ks. Tomasz Gwizdek, prezbiter diecezji świdnickiej, wikariusz w parafii katedralnej w Świdnicy, doktorant w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II; 
- kolejny tekst z działu „Pytania i odpowiedzi”. Adam Kowalski, organista w parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Świętej Lipce, odpowiada na pytanie: „Dlaczego św. Cecylia uważana jest za patronkę muzyki kościelnej?”;
- propozycje śpiewów na niedziele, uroczystości i święta, przygotowane przez Adama Kowalskiego.

W ramach „Liturgicznego ABC” Maciej Zachara MIC podejmuje temat „Modlitwa w judaizmie. Żydowskie korzenie Liturgii godzin?”. „Kościół – pisze ks. M. Zachara MIC – przyjął dziedzictwo Starego Testamentu wraz z Psałterzem, który stał się podstawą modlitwy Kościoła”. Jeśli jednak chodzi o formę modlitwy, nie wydaje się, aby „istniał jakiś bezpośredni wpływ”. „Rodzący się kult w Kościele – zaznacza autor – wyrastał przede wszystkim z doświadczenia nowego życia w Jezusie Chrystusie, w którym zostaliśmy odkupieni przez Ojca”.
Michał Kozak MIC w dziale „Pokochać Psalmy” rozważa Psalm 42, który – w kontekście eschatologicznym – pojawia się w listopadzie w drugiej Mszy we wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych i kilkakrotnie w lekcjonarzu pogrzebowym. „Kto bardzo kocha – zauważa autor – ten bardzo tęskni, i tylko spotkanie twarzą w twarz może ugasić to pragnienie. Tu, na ziemi, chrześcijanin zawsze jest wygnańcem, daleko od domu”.
Halina Świrska, autorka „Naszej okładki”, omawia obraz Jacopo di Cione „Adorujący święci”.
Ponadto w numerze – jak zawsze – części stałe Mszy świętej.

 

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera:

Jesteśmy na Facebooku! Zapraszamy wszystkich do polubienia profilu oraz do aktywnego udziału w różnych dyskusjach. 

• Czytania liturgiczne
• Modlitwy mszalne
• Wprowadzenia liturgiczne
• Rozważania
• Modlitwy wiernych
• Liturgiczne ABC
• Pytania i odpowiedzi
• Wstępy do okresów liturgicznych
• Omówienia okładki
• Pokochać Psalmy
• Propozycje śpiewów
• Informacje o nowościach wydawniczych

 

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera teksty liturgii Mszy świętej na każdy dzień. Daje wgląd w proponowane przez Kościół codzienne czytania biblijne i formularze mszalne, inspiruje do aktywnego uczestnictwa w liturgii. Dzięki zamieszczonym komentarzom i wprowadzeniom słowo Boże staje się bliższe, bardziej zrozumiałe. 

 

Wygodny, kieszonkowy format

W prenumeracie rocznej 1 NUMER GRATIS!

 

Zobacz numery archiwalne czasopisma OREMUS

Zobacz jak kupić, pobrać i odczytać pliki elektroniczne »

Prawo odstąpienia od Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych nie przysługuje, jeżeli Konsument pobierze plik przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy.SPIS TREŚCI
FRAGMENT KSIĄŻKI

Niedziela, 1 listopada
Wszystkich Świętych

Uroczystość Wszystkich Świętych zaprasza do szukania wstawiennictwa u naszych braci i sióstr, którzy już są w niebie. Równocześnie rozpala w nas pragnienie wejścia na drogę wiodącą ku świętości. Najczęściej jednak myślimy, że świętość jest tylko dla nielicznych, dla tych, którzy urodzili się jako święci. Jednak Jan Apostoł wyraźnie wskazuje, że świętym człowiek staje się przez współpracę z łaską Chrystusa: „Każdy zaś, kto pokłada w Nim tę nadzieję, uświęca się, podobnie jak On jest święty”.

PIEŚŃ NA WEJŚCIE: Wszechmocny Boże, bądź błogosławiony, S/779, albo: Bądź uwielbion, S/777

ALBO ANTYFONA: Radujmy się wszyscy w Panu, * obchodząc uroczystość ku czci wszystkich Świętych. * Z ich uroczystości radują się Aniołowie i wychwalają Syna Bożego.

CHWAŁA
MÓDLMY SIĘ: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty pozwalasz nam w jednej uroczystości czcić zasługi wszystkich Świętych, † prosimy Cię, abyś dzięki wstawiennictwu tak wielu orędowników * hojnie udzielił nam upragnionego przebaczenia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

CZYTANIE z Apokalipsy św. Jana Apostoła (7,2-4.9-14). Ja, Jan, ujrzałem innego anioła, wstępującego od wschodu słońca, a mającego pieczęć Boga żywego. Zawołał on donośnym głosem do czterech aniołów, którym dano moc wyrządzić szkodę ziemi i morzu: „Nie wyrządzajcie szkody ziemi ni morzu, ni drzewom, aż opieczętujemy czoła sług Boga naszego”. I usłyszałem liczbę opieczętowanych: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich pokoleń synów Izraela. Potem ujrzałem: a oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed Barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. I głosem donośnym tak wołają: „Zbawienie w Bogu naszym, Zasiadającym na tronie, i w Baranku”. A wszyscy aniołowie stanęli wokół tronu i Starców, i czterech Istot żyjących, i na oblicza swe padli przed tronem, i pokłon oddali Bogu, mówiąc: „Amen. Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc, i potęga Bogu naszemu na wieki wieków! Amen”. A jeden ze Starców odezwał się do mnie tymi słowami: „Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli?”. I powiedziałem do niego: „Panie, ty wiesz”. I rzekł do mnie: „To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty, i w krwi Baranka je wybielili”.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 24,1b-4b.5-6)

REFREN: Oto lud wierny, szukający Boga.

Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, * 
świat cały i jego mieszkańcy. 
Albowiem On go na morzach osadził * 
i utwierdził ponad rzekami.

Kto wstąpi na górę Pana, * 
kto stanie w Jego świętym miejscu? 
Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca, * 
którego dusza nie lgnęła do marności.

On otrzyma błogosławieństwo od Pana * 
i zapłatę od Boga, swego Zbawcy. 
Oto pokolenie tych, którzy Go szukają, * 
którzy szukają oblicza Boga Jakuba.

CZYTANIE z Pierwszego Listu św. Jana Apostoła (3,1-3). Najmilsi: Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi, i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego. Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest. Każdy zaś, kto pokłada w Nim tę nadzieję, uświęca się, podobnie jak On jest święty.
Oto słowo Boże.

AKLAMACJA: Alleluja. 
Przyjdźcie do Mnie wszyscy, 
którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, 
a Ja was pokrzepię.

SŁOWA EWANGELII według św. Mateusza (5,1-12a). Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami: „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie”.
Oto słowo Pańskie.

ROZWAŻANIE: Uroczystość Wszystkich Świętych pokazuje, że świętość chrześcijańska nie jest elitarna, przeznaczona tylko dla nielicznych, zupełnie niezwykłych osób, ale że wszyscy ochrzczeni są do niej wezwani przez Boga. Nie jest to jednak droga łatwa, kosztuje sporo wysiłku. Papież Franciszek w swojej adhortacji o świętości „Gaudete et exsultate” już w pierwszym punkcie zaznacza, że Bóg „chce, abyśmy byli świętymi, i nie oczekuje, że zadowolimy się życiem przeciętnym, rozwodnionym, pustym”. W trzeciej części dokumentu rozwija ten temat i pisze o drodze życia ośmioma błogosławieństwami, które dzisiejsza Ewangelia określa jako uprzywilejowaną drogę do świętości. Wybór tej drogi nazywa jednak pójściem pod prąd i dodaje: „I chociaż to orędzie Jezusa nas pociąga, to jednak świat prowadzi nas do innego stylu życia. Błogosławieństwa nie są bynajmniej czymś lekkim ani powierzchownym” (65).
Kilkadziesiąt punktów dalej w jednym z najbardziej dających do myślenia punktów całego dokumentu Papież pisze: „Sam Jezus podkreśla, że ta droga prowadzi pod prąd, do tego stopnia, że stajemy się osobami, które swoim życiem zadają pytanie społeczeństwu, ludźmi, którzy drażnią” (90). Przeciekawa jest ta definicja świętości! Oczywiście, nie chodzi o to, że święci to ludzie, z którymi nie można wytrzymać, którzy są mękołami i mają niezwykły dar wyprowadzania z równowagi wszystkich pojawiających się na ich drodze. Kiedy Papież mówi, że chrześcijanie to ludzie, którzy drażnią, ma na myśli to, że są znakami sprzeciwu, że żyją właśnie pod prąd, wbrew temu, co dyktuje świat. Drażnią, ponieważ swoim sposobem życia, przylgnięciem do prawdy, swoją wolnością i miłością stawiają pytania, przynaglają do rachunku sumienia tych, którzy już odpuścili, wybrali życie łatwiejsze i wygodniejsze.

WIERZĘ

MODLITWA WIERNYCH: 
• Boga, który jest radością swoich świętych, prośmy za Kościół, aby cieszył się wolnością w wypełnianiu swojej zbawczej misji.
• Za wszystkich wyznawców Chrystusa, aby przyjęli błogosławieństwa ewangeliczne za program swego życia.
• Za sprawujących władzę, aby kierując się sprawiedliwością i miłością, przyczyniali się do pokoju na świecie.
• Za ludzi chorych, doświadczających trudnych sytuacji, aby byli mocni nadzieją życia wiecznego.
• Za nas uczestniczących w świętej liturgii, abyśmy coraz pełniej otwierali się na uświęcającą moc Eucharystii.

PIEŚŃ NA PRZYGOTOWANIE DARÓW: Bądź pochwalon na wieki, L/270, S/341

MODLITWA NAD DARAMI: Panie, nasz Boże, przyjmij łaskawie dary, które składamy na cześć wszystkich Świętych; † wierzymy, że cieszą się oni nieśmiertelnym życiem, * spraw, abyśmy doznawali ich pomocy w naszym dążeniu do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PREFACJA: Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże. * Dzisiaj pozwalasz nam czcić Twoje święte miasto, * niebieskie Jeruzalem, które jest naszą Matką. * W nim zgromadzeni nasi bracia i siostry * wysławiają Ciebie na wieki. * Do niego spieszymy, pielgrzymując drogą wiary * i radując się z chwały wybranych członków Kościoła, * których wstawiennictwo i przykład nas umacnia. * Dlatego z niezliczoną rzeszą Świętych i Aniołów * wysławiamy Ciebie, jednym głosem wołając: Święty...

PIEŚŃ NA KOMUNIĘ I NA DZIĘKCZYNIENIE: Kłaniam się Tobie, E/387, L/279, S/364; Ciebie Boga wysławiamy, E/114, L/425, N1/82, S/883

ANTYFONA: Błogosławieni czystego serca, * albowiem oni Boga oglądać będą. * Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, * albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. * Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, * albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

MÓDLMY SIĘ: Boże, tylko Ty jesteś święty i Ciebie wielbimy jako jedyne źródło świętości wszystkich zbawionych, † spraw, abyśmy z pomocą Twojej łaski osiągnęli pełnię miłości * i od Uczty eucharystycznej, która nas podtrzymuje w ziemskiej pielgrzymce, mogli przejść na ucztę w niebieskiej ojczyźnie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

UROCZYSTE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO: Bóg, który jest chwałą i radością Świętych, † pozwala wam dzisiaj obchodzić ich uroczystość, * niech wam błogosławi dzisiaj i zawsze. 
Amen. 
Niech wstawiennictwo Świętych uwolni was od zła obecnego, * a ich przykład niech was pociągnie do świętego życia w służbie Boga i bliźnich. 
Amen. 
Niech Bóg sprawi, abyście ze wszystkimi Świętymi radowali się w tej ojczyźnie, * którą przygotował dla dzieci Kościoła.
Amen.
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn,  i Duch Święty. 
Amen.

PIEŚŃ NA ZAKOŃCZENIE: Króluj nam, Chryste, L/318, S/453


Autorzy:
ks. Krzysztof Porosło – wprowadzenia, rozważania
s. Anna Moszczyńska WDC – modlitwy wiernych
Adam Kowalski – wybór śpiewów

Objaśnienie skrótów:
E - Exsultate Deo, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2010;
L - Śpiewnik Liturgiczny, TN KUL, Lublin 1998;
M - ks. Z. Piasecki, Panu memu śpiewać chcę, PROMIC - Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2007;
N1 - Niepojęta Trójco, t. 1, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 1998;
N2 - Niepojęta Trójco, t. 2, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 2010;
S - ks. J. Siedlecki, Śpiewnik Kościelny, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2015

Sklep internetowy Shoper.pl