E-BOOK
6.7
PLN
Oremus Nr 11 (302) 2021 - E-BOOK
Oremus Nr 11 (302) 2021 - E-BOOK
WERSJA PAPIEROWA
Ocena:
(Ilość ocen: 0)
Cena: 6,70 zł

W każdym numerze ROZWAŻANIA NA KAŻDY DZIEŃ

DOSTĘPNE FORMATY: epub mobi pdf

ZACHĘCAMY DO SIĘGNIĘCIA PO LISTOPADOWY NUMER SŁOWA WŚRÓD NAS, KTÓRY JEST ZNAKOMITYM UZUPEŁNIENIEM CZASOPISMA OREMUS.

W listopadowym numerze miesięcznika „Oremus”:

- czytania i modlitwy mszalne na każdy dzień;
- wprowadzenia liturgiczne i rozważania, które napisał ks. Mateusz Milczarek, duszpasterz w kościele akademickim św. Anny w Warszawie, rekolekcjonista;
- modlitwy wiernych; przygotowała je Anna M. Faszczowa, teolog-dogmatyk, animatorka chóru Angelus w Horyńcu-Zdroju;
- wprowadzenie do okresu Adwentu, napisane przez Konrada Małysa OSB z Tyńca, absolwenta filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim, przeora opactwa tynieckiego, rekolekcjonistę i kierownika duchowego;
- kolejny tekst z działu „Pytania i odpowiedzi”. Rafał Maciejewski, śpiewak, pedagog Akademii Muzycznej w Łodzi, kantor łódzkiego klasztoru oo. dominikanów, prowadzący warsztaty muzyki liturgicznej w Polsce, odpowiada na pytanie: „Wydaje mi się, że czasem celebransi śpiewają, jak chcą, wręcz niedbale, nie zwracając uwagi na to, jakie tony podano w Mszale. Czy można tak dowolnie wybierać tony/melodię w liturgii?”;
- propozycje śpiewów na niedziele, uroczystości i święta, przygotowane przez Adama Kowalskiego, organistę w parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Świętej Lipce.

W ramach „Liturgicznego ABC” Maciej Zachara MIC omawia Brewiarz Rzymski (z 1568 r.), który stosowany był aż do reformy liturgii po Soborze Watykańskim II, choć w międzyczasie podlegał różnym modyfikacjom. Autor przybliża strukturę i poszczególne godziny kanoniczne według tego brewiarza.
Michał Kozak MIC w dziale „Pokochać Psalmy” rozważa Psalm 17, którym modlimy się w listopadzie w jeden z dni powszednich. Modlitwa początkowymi wersami tego psalmu, które można interpretować jako modlitwę niesłusznie oskarżonego, naprowadza nas – zauważa autor – „na pytanie o nasze «miejsca ucieczki». Czy w sytuacji trudnej, niebezpiecznej, niesprawiedliwej miejscem schronienia, które wybieramy, jest Bóg?”.
Halina Świrska, autorka „Naszej okładki”, omawia obraz „Sąd Ostateczny” (Pietro Cavallini).
Ponadto w numerze – jak zawsze – części stałe Mszy świętej.

 

Jesteśmy na Facebooku! Zapraszamy wszystkich do polubienia profilu oraz do aktywnego udziału w różnych dyskusjach. 

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera:

• Czytania liturgiczne
• Modlitwy mszalne
• Wprowadzenia liturgiczne
• Rozważania
• Modlitwy wiernych
• Liturgiczne ABC
• Pytania i odpowiedzi
• Wstępy do okresów liturgicznych
• Omówienia okładki
• Pokochać Psalmy
• Propozycje śpiewów 
• Informacje o nowościach wydawniczych

 

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera teksty liturgii Mszy świętej na każdy dzień. Daje wgląd w proponowane przez Kościół codzienne czytania biblijne i formularze mszalne, inspiruje do aktywnego uczestnictwa w liturgii. Dzięki zamieszczonym komentarzom i wprowadzeniom słowo Boże staje się bliższe, bardziej zrozumiałe. 

 

Wygodny, kieszonkowy format

W prenumeracie rocznej 1 NUMER GRATIS!

 

Zobacz numery archiwalne czasopisma OREMUS

Zobacz jak kupić, pobrać i odczytać pliki elektroniczne »

Prawo odstąpienia od Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych nie przysługuje, jeżeli Konsument pobierze plik przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy.

DRUKUJ OPIS

Niedziela, 21 listopada
Trzydziesta czwarta niedziela zwykła
Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata

Kończymy obchody całego roku liturgicznego. Historia zbawienia prowadziła do kulminacyjnego punktu objawienia się Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, który dokonał odkupienia człowieka. Patrzymy na Jezusa jako Króla Wszechświata. Istotą Jego panowania jest miłość, którą zostawił nam w sakramencie Eucharystii. Uczestnicząc we Mszy świętej i przyjmując ciało Króla, pozwalam, by kulminacyjny punkt historii objawił się we mnie.

PIEŚŃ NA WEJŚCIE: Chrystus Wodzem, E/372, L/316, S/448, albo: Gloria tibi Domine, N2/402

ALBO ANTYFONA: Baranek, który został zabity, * godzien jest wziąć potęgę i bogactwo, i mądrość, i moc, i uwielbienie, * Jemu chwała i panowanie na wieki wieków.

CHWAŁA

MÓDLMY SIĘ: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty postanowiłeś wszystko poddać umiłowanemu Synowi Twojemu, Królowi Wszechświata, † spraw, aby całe stworzenie, wyswobodzone z niewoli grzechu, * Tobie służyło i bez końca Ciebie chwaliło. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

CZYTANIE z Księgi proroka Daniela (7,13-14). Patrzyłem w nocnych widzeniach: a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 93,1.2.5)

REFREN: Pan Bóg króluje, pełen majestatu.

Pan króluje, oblókł się w majestat, *
Pan wdział potęgę i nią się przepasał.
Tak świat utwierdził, *
że się nie zachwieje.

Twój tron niewzruszony na wieki, *
Istniejesz od wieków, Boże.
Świadectwa Twoje bardzo godne są wiary; †
Twojemu domowi świętość przystoi *
po wszystkie dni, o Panie.

CZYTANIE z Apokalipsy św. Jana Apostoła (1,5-8). Jezus Chrystus jest Świadkiem Wiernym, Pierworodnym wśród umarłych i Władcą królów ziemi. Temu, który nas miłuje i który przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów, i uczynił nas królestwem – kapłanami dla Boga i Ojca swojego, Jemu chwała i moc na wieki wieków! Amen. Oto nadchodzi z obłokami i ujrzy Go wszelkie oko i wszyscy, którzy Go przebili. I będą Go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi. Tak: Amen. Ja jestem Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, Który jest, Który był i Który przychodzi, Wszechmogący.
Oto słowo Boże.

AKLAMACJA: Alleluja.
Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie.
Błogosławione Jego królestwo, które nadchodzi.

SŁOWA EWANGELII według św. Jana (18,33b-37). Piłat powiedział do Jezusa: „Czy Ty jesteś Królem żydowskim?”. Jezus odpowiedział: „Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?”. Piłat odparł: „Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Co uczyniłeś?”. Odpowiedział Jezus: „Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd”. Piłat zatem powiedział do Niego: „A więc jesteś królem?”. Odpowiedział Jezus: „Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu”.
Oto słowo Pańskie.

ROZWAŻANIE: Dialog Piłata z Jezusem ukazuje niezwykle istotny aspekt królestwa Chrystusa. Mianowicie, że nie jest ono z tego świata. A to oznacza, że ono jest inne, niż światu się wydaje, iż powinno być. Często chcemy relacji z Chrystusem dla korzyści, które mogą wyniknąć z trzymania się blisko Króla. Korzyści, których Pan chce nam udzielić, także nie mieszczą się w kategoriach świata i jego mentalności. Dlatego możemy łatwo ulec pokusie, by uznać, że Pan Bóg nie istnieje, albo nie jest nami zainteresowany, bo nie działa w sposób, w jaki – tak myślimy – powinien działać.
Dzisiejsza liturgia słowa zaprasza nas do przyjęcia nowości królestwa niebieskiego, które przekracza nasze oczekiwania, schematy i potrzeby. Tym, co pozwala przyjąć nowość królestwa Chrystusa Pana, jest wiara, o którą dziś możemy prosić, jeśli dostrzegamy jej brak. Wiara, a nie odczucie, jest tym, co pozwala nam dokonać wyboru, w którym królestwie chcemy być i o które chcemy walczyć.

WIERZĘ

MODLITWA WIERNYCH:
• Prośmy gorąco, aby Kościół z entuzjazmem głosił prawdę, że zbawienie człowieka jest tylko w Jezusie Chrystusie – Królu Wszechświata.
• Aby zakonnice i zakonnicy żyjący w zakonach klauzurowych z radością służyli Chrystusowi-Królowi i otrzymywali potrzebną pomoc od ludzi.
• Aby obchodzone dziś na stopniu diecezjalnym Światowe Dni Młodzieży zaowocowały piękną przemianą duchową i społeczną.
• Aby ofiary wypadków drogowych weszły do królestwa niebieskiego a ich rodziny i wszyscy poszkodowani doświadczyli należytej opieki.
• Aby każdy z nas tu zgromadzonych wiernie słuchał głosu Chrystusa-Króla i z miłością służył Mu w potrzebujących.

PIEŚŃ NA PRZYGOTOWANIE DARÓW: O Panie, Tyś moim pasterzem, E/469, L/263, M/84, S/852

MODLITWA NAD DARAMI: Panie, nasz Boże, składamy Tobie Ofiarę pojednania † i pokornie Cię błagamy, * aby Twój Syn udzielił wszystkim narodom darów jedności i pokoju. Który żyje i króluje na wieki wieków.

PREFACJA: Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże. * Ty namaściłeś olejem wesela Jednorodzonego Syna Twojego, * naszego Pana Jezusa Chrystusa, * na wiekuistego Kapłana i Króla Wszechświata, * aby dopełnił tajemnicy odkupienia rodzaju ludzkiego, * ofiarując siebie samego na ołtarzu krzyża * jako niepokalaną ofiarę pojednania, * i aby poddawszy swej władzy wszystkie stworzenia, * przekazał nieskończonemu majestatowi Twojemu * wieczne i powszechne królestwo: * królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, * królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju. * Dlatego z Aniołami i wszystkimi Świętymi * wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając: Święty...

PIEŚŃ NA KOMUNIĘ I NA DZIĘKCZYNIENIE: Jezusowi cześć i chwała, L/277, S/360; Cóż Ci, Jezu, damy, E/437, L/316, S/836

ANTYFONA: Pan zasiada na tronie jako Król na wieki. * Pan obdarzy swój lud pokojem.

MÓDLMY SIĘ: Wszechmogący Boże, Ty nas posiliłeś Chlebem dającym życie wieczne; † spraw, abyśmy z radością byli posłuszni Chrystusowi, Królowi Wszechświata, * i mogli z Nim żyć bez końca w królestwie niebieskim. Który żyje i króluje na wieki wieków.

PIEŚŃ NA ZAKOŃCZENIE: Chrystus, Chrystus to nadzieja, E/371, S/833, albo: Podnieś mnie Jezu, N2/230

 


Autorzy:
ks. Mateusz Milczarek – wprowadzenia liturgiczne i rozważania
Anna M. Faszczowa – modlitwy wiernych
Adam Kowalski – wybór śpiewów

Objaśnienie skrótów:
E - Exsultate Deo, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2010;
L - Śpiewnik Liturgiczny, TN KUL, Lublin 1998;
M - ks. Z. Piasecki, Panu memu śpiewać chcę, PROMIC - Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2007;
N1 - Niepojęta Trójco, t. 1, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 1998;
N2 - Niepojęta Trójco, t. 2, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 2010;
S - ks. J. Siedlecki, Śpiewnik Kościelny, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2015

DODAJ OPINIE

OPINIE KLIENTÓW

Opinie o produkcie (0)

Przypomnimy Ci, kiedy produkt będzie dostępny.

 • Granice
 • Centrum Duchowosci Benedyktynskiej
 • Opoka
 • Wiara
 • Logo Marianum Travel
 • SPM logo
 • BiblioNetka
 • Idziemy
 • Kaplani
 • Vox Fm
 • Radio Niepokalanów
 • Radio polskie
 • Papierowe Mysli
 • Ewangelizuj.pl
 • droga.com.pl
 • logo kulturaonline
 • Sacroexpo
Oremus Nr 11 (302) 2021 - E-BOOKOPIS

W każdym numerze ROZWAŻANIA NA KAŻDY DZIEŃ

DOSTĘPNE FORMATY: epub mobi pdf

ZACHĘCAMY DO SIĘGNIĘCIA PO LISTOPADOWY NUMER SŁOWA WŚRÓD NAS, KTÓRY JEST ZNAKOMITYM UZUPEŁNIENIEM CZASOPISMA OREMUS.

W listopadowym numerze miesięcznika „Oremus”:

- czytania i modlitwy mszalne na każdy dzień;
- wprowadzenia liturgiczne i rozważania, które napisał ks. Mateusz Milczarek, duszpasterz w kościele akademickim św. Anny w Warszawie, rekolekcjonista;
- modlitwy wiernych; przygotowała je Anna M. Faszczowa, teolog-dogmatyk, animatorka chóru Angelus w Horyńcu-Zdroju;
- wprowadzenie do okresu Adwentu, napisane przez Konrada Małysa OSB z Tyńca, absolwenta filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim, przeora opactwa tynieckiego, rekolekcjonistę i kierownika duchowego;
- kolejny tekst z działu „Pytania i odpowiedzi”. Rafał Maciejewski, śpiewak, pedagog Akademii Muzycznej w Łodzi, kantor łódzkiego klasztoru oo. dominikanów, prowadzący warsztaty muzyki liturgicznej w Polsce, odpowiada na pytanie: „Wydaje mi się, że czasem celebransi śpiewają, jak chcą, wręcz niedbale, nie zwracając uwagi na to, jakie tony podano w Mszale. Czy można tak dowolnie wybierać tony/melodię w liturgii?”;
- propozycje śpiewów na niedziele, uroczystości i święta, przygotowane przez Adama Kowalskiego, organistę w parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Świętej Lipce.

W ramach „Liturgicznego ABC” Maciej Zachara MIC omawia Brewiarz Rzymski (z 1568 r.), który stosowany był aż do reformy liturgii po Soborze Watykańskim II, choć w międzyczasie podlegał różnym modyfikacjom. Autor przybliża strukturę i poszczególne godziny kanoniczne według tego brewiarza.
Michał Kozak MIC w dziale „Pokochać Psalmy” rozważa Psalm 17, którym modlimy się w listopadzie w jeden z dni powszednich. Modlitwa początkowymi wersami tego psalmu, które można interpretować jako modlitwę niesłusznie oskarżonego, naprowadza nas – zauważa autor – „na pytanie o nasze «miejsca ucieczki». Czy w sytuacji trudnej, niebezpiecznej, niesprawiedliwej miejscem schronienia, które wybieramy, jest Bóg?”.
Halina Świrska, autorka „Naszej okładki”, omawia obraz „Sąd Ostateczny” (Pietro Cavallini).
Ponadto w numerze – jak zawsze – części stałe Mszy świętej.

 

Jesteśmy na Facebooku! Zapraszamy wszystkich do polubienia profilu oraz do aktywnego udziału w różnych dyskusjach. 

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera:

• Czytania liturgiczne
• Modlitwy mszalne
• Wprowadzenia liturgiczne
• Rozważania
• Modlitwy wiernych
• Liturgiczne ABC
• Pytania i odpowiedzi
• Wstępy do okresów liturgicznych
• Omówienia okładki
• Pokochać Psalmy
• Propozycje śpiewów 
• Informacje o nowościach wydawniczych

 

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera teksty liturgii Mszy świętej na każdy dzień. Daje wgląd w proponowane przez Kościół codzienne czytania biblijne i formularze mszalne, inspiruje do aktywnego uczestnictwa w liturgii. Dzięki zamieszczonym komentarzom i wprowadzeniom słowo Boże staje się bliższe, bardziej zrozumiałe. 

 

Wygodny, kieszonkowy format

W prenumeracie rocznej 1 NUMER GRATIS!

 

Zobacz numery archiwalne czasopisma OREMUS

Zobacz jak kupić, pobrać i odczytać pliki elektroniczne »

Prawo odstąpienia od Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych nie przysługuje, jeżeli Konsument pobierze plik przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy.SPIS TREŚCI
FRAGMENT KSIĄŻKI

Niedziela, 21 listopada
Trzydziesta czwarta niedziela zwykła
Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata

Kończymy obchody całego roku liturgicznego. Historia zbawienia prowadziła do kulminacyjnego punktu objawienia się Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, który dokonał odkupienia człowieka. Patrzymy na Jezusa jako Króla Wszechświata. Istotą Jego panowania jest miłość, którą zostawił nam w sakramencie Eucharystii. Uczestnicząc we Mszy świętej i przyjmując ciało Króla, pozwalam, by kulminacyjny punkt historii objawił się we mnie.

PIEŚŃ NA WEJŚCIE: Chrystus Wodzem, E/372, L/316, S/448, albo: Gloria tibi Domine, N2/402

ALBO ANTYFONA: Baranek, który został zabity, * godzien jest wziąć potęgę i bogactwo, i mądrość, i moc, i uwielbienie, * Jemu chwała i panowanie na wieki wieków.

CHWAŁA

MÓDLMY SIĘ: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty postanowiłeś wszystko poddać umiłowanemu Synowi Twojemu, Królowi Wszechświata, † spraw, aby całe stworzenie, wyswobodzone z niewoli grzechu, * Tobie służyło i bez końca Ciebie chwaliło. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

CZYTANIE z Księgi proroka Daniela (7,13-14). Patrzyłem w nocnych widzeniach: a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 93,1.2.5)

REFREN: Pan Bóg króluje, pełen majestatu.

Pan króluje, oblókł się w majestat, *
Pan wdział potęgę i nią się przepasał.
Tak świat utwierdził, *
że się nie zachwieje.

Twój tron niewzruszony na wieki, *
Istniejesz od wieków, Boże.
Świadectwa Twoje bardzo godne są wiary; †
Twojemu domowi świętość przystoi *
po wszystkie dni, o Panie.

CZYTANIE z Apokalipsy św. Jana Apostoła (1,5-8). Jezus Chrystus jest Świadkiem Wiernym, Pierworodnym wśród umarłych i Władcą królów ziemi. Temu, który nas miłuje i który przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów, i uczynił nas królestwem – kapłanami dla Boga i Ojca swojego, Jemu chwała i moc na wieki wieków! Amen. Oto nadchodzi z obłokami i ujrzy Go wszelkie oko i wszyscy, którzy Go przebili. I będą Go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi. Tak: Amen. Ja jestem Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, Który jest, Który był i Który przychodzi, Wszechmogący.
Oto słowo Boże.

AKLAMACJA: Alleluja.
Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie.
Błogosławione Jego królestwo, które nadchodzi.

SŁOWA EWANGELII według św. Jana (18,33b-37). Piłat powiedział do Jezusa: „Czy Ty jesteś Królem żydowskim?”. Jezus odpowiedział: „Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?”. Piłat odparł: „Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Co uczyniłeś?”. Odpowiedział Jezus: „Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd”. Piłat zatem powiedział do Niego: „A więc jesteś królem?”. Odpowiedział Jezus: „Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu”.
Oto słowo Pańskie.

ROZWAŻANIE: Dialog Piłata z Jezusem ukazuje niezwykle istotny aspekt królestwa Chrystusa. Mianowicie, że nie jest ono z tego świata. A to oznacza, że ono jest inne, niż światu się wydaje, iż powinno być. Często chcemy relacji z Chrystusem dla korzyści, które mogą wyniknąć z trzymania się blisko Króla. Korzyści, których Pan chce nam udzielić, także nie mieszczą się w kategoriach świata i jego mentalności. Dlatego możemy łatwo ulec pokusie, by uznać, że Pan Bóg nie istnieje, albo nie jest nami zainteresowany, bo nie działa w sposób, w jaki – tak myślimy – powinien działać.
Dzisiejsza liturgia słowa zaprasza nas do przyjęcia nowości królestwa niebieskiego, które przekracza nasze oczekiwania, schematy i potrzeby. Tym, co pozwala przyjąć nowość królestwa Chrystusa Pana, jest wiara, o którą dziś możemy prosić, jeśli dostrzegamy jej brak. Wiara, a nie odczucie, jest tym, co pozwala nam dokonać wyboru, w którym królestwie chcemy być i o które chcemy walczyć.

WIERZĘ

MODLITWA WIERNYCH:
• Prośmy gorąco, aby Kościół z entuzjazmem głosił prawdę, że zbawienie człowieka jest tylko w Jezusie Chrystusie – Królu Wszechświata.
• Aby zakonnice i zakonnicy żyjący w zakonach klauzurowych z radością służyli Chrystusowi-Królowi i otrzymywali potrzebną pomoc od ludzi.
• Aby obchodzone dziś na stopniu diecezjalnym Światowe Dni Młodzieży zaowocowały piękną przemianą duchową i społeczną.
• Aby ofiary wypadków drogowych weszły do królestwa niebieskiego a ich rodziny i wszyscy poszkodowani doświadczyli należytej opieki.
• Aby każdy z nas tu zgromadzonych wiernie słuchał głosu Chrystusa-Króla i z miłością służył Mu w potrzebujących.

PIEŚŃ NA PRZYGOTOWANIE DARÓW: O Panie, Tyś moim pasterzem, E/469, L/263, M/84, S/852

MODLITWA NAD DARAMI: Panie, nasz Boże, składamy Tobie Ofiarę pojednania † i pokornie Cię błagamy, * aby Twój Syn udzielił wszystkim narodom darów jedności i pokoju. Który żyje i króluje na wieki wieków.

PREFACJA: Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże. * Ty namaściłeś olejem wesela Jednorodzonego Syna Twojego, * naszego Pana Jezusa Chrystusa, * na wiekuistego Kapłana i Króla Wszechświata, * aby dopełnił tajemnicy odkupienia rodzaju ludzkiego, * ofiarując siebie samego na ołtarzu krzyża * jako niepokalaną ofiarę pojednania, * i aby poddawszy swej władzy wszystkie stworzenia, * przekazał nieskończonemu majestatowi Twojemu * wieczne i powszechne królestwo: * królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, * królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju. * Dlatego z Aniołami i wszystkimi Świętymi * wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając: Święty...

PIEŚŃ NA KOMUNIĘ I NA DZIĘKCZYNIENIE: Jezusowi cześć i chwała, L/277, S/360; Cóż Ci, Jezu, damy, E/437, L/316, S/836

ANTYFONA: Pan zasiada na tronie jako Król na wieki. * Pan obdarzy swój lud pokojem.

MÓDLMY SIĘ: Wszechmogący Boże, Ty nas posiliłeś Chlebem dającym życie wieczne; † spraw, abyśmy z radością byli posłuszni Chrystusowi, Królowi Wszechświata, * i mogli z Nim żyć bez końca w królestwie niebieskim. Który żyje i króluje na wieki wieków.

PIEŚŃ NA ZAKOŃCZENIE: Chrystus, Chrystus to nadzieja, E/371, S/833, albo: Podnieś mnie Jezu, N2/230

 


Autorzy:
ks. Mateusz Milczarek – wprowadzenia liturgiczne i rozważania
Anna M. Faszczowa – modlitwy wiernych
Adam Kowalski – wybór śpiewów

Objaśnienie skrótów:
E - Exsultate Deo, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2010;
L - Śpiewnik Liturgiczny, TN KUL, Lublin 1998;
M - ks. Z. Piasecki, Panu memu śpiewać chcę, PROMIC - Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2007;
N1 - Niepojęta Trójco, t. 1, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 1998;
N2 - Niepojęta Trójco, t. 2, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 2010;
S - ks. J. Siedlecki, Śpiewnik Kościelny, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2015

Sklep internetowy Shoper.pl