Ten produkt jest niedostępny.

 • Granice
 • Centrum Duchowosci Benedyktynskiej
 • Opoka
 • Wiara
 • Logo Marianum Travel
 • SPM logo
 • BiblioNetka
 • Idziemy
 • Kaplani
 • Vox Fm
 • Radio Niepokalanów
 • Radio polskie
 • Papierowe Mysli
 • Ewangelizuj.pl
 • droga.com.pl
 • logo kulturaonline
 • Sacroexpo
Oremus Nr 12 (279) 2019OPIS

W każdym numerze ROZWAŻANIA NA KAŻDY DZIEŃ

ZACHĘCAMY DO SIĘGNIĘCIA PO GRUDNIOWY NUMER SŁOWA WŚRÓD NAS, KTÓRY JEST ZNAKOMITYM UZUPEŁNIENIEM CZASOPISMA OREMUS.

W grudniowym numerze miesięcznika „Oremus”:

- czytania i modlitwy mszalne na każdy dzień; od tego numeru podajemy teksty wg II wydania t. VI Lekcjonarza, obowiązującego zgodnie z zaleceniem Konferencji Episkopatu Polski;
- wprowadzenia liturgiczne autorstwa Anny M. Faszczowej, teologa-dogmatyka, animatorki chóru Angelus w Horyńcu-Zdroju;
- rozważania na każdy dzień, które napisał Aleksander R. Bańka, doktor habilitowany filozofii, politolog, adiunkt w Zakładzie Logiki i Metodologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, lider Centrum Duchowości Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej;
- modlitwy wiernych przygotowane przez Halinę i Jacka Stroynowskich, katechetów, liderów Wspólnoty Apostolstwa Miłości w Żarach, prowadzących rekolekcje oraz różne dzieła ewangelizacyjne, kontynuujących dzieło posługi modlitwy wstawienniczej s. Marii Jurczyńskiej;
- wprowadzenia do okresu Adwentu i do okresu Narodzenia Pańskiego, napisane przez ks. Michała Dąbrówkę, wykładowcę homiletyki w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie, rekolekcjonistę;

- kolejny tekst z działu „Pytania i odpowiedzi”. Ks. Bartłomiej Matczak, liturgista, wykładowca liturgiki na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, odpowiada na pytanie:

Czy wierny może przyjąć Komunię kilka razy w ciągu dnia? Jeżeli tak, to w jakich sytuacjach, pod jakimi warunkami?

- propozycje śpiewów na niedziele, uroczystości i święta przygotowane przez Adama Kowalskiego, organistę w parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Świętej Lipce i wykładowcę w Akademii Muzycznej w Łodzi (Katedra Organów i Muzyki Kościelnej).

W ramach „Liturgicznego ABC” Maciej Zachara MIC pisze o Modlitwie Pańskiej i znaku pokoju. Znak ten „musi być wykonany dyskretnie i wobec najbliżej stojących osób, co dotyczy także celebrującego kapłana, który w żadnym wypadku nie powinien opuszczać prezbiterium”.
Michał Kozak MIC w dziale „Pokochać Psalmy” rozważa Psalm 122. Rozpoczyna się on „pełną radości decyzją wyruszenia w drogę. Śpiewamy go wraz z całym Kościołem w niedzielę otwierającą nasz czas oczekiwania”.
Halina Świrska, autorka „Naszej okładki”, omawia obraz „Narodzenie” (Domenico Ghirlandaio).

Ponadto w numerze – jak zawsze – części stałe Mszy świętej.

 

Jesteśmy na Facebooku! Zapraszamy wszystkich do polubienia profilu oraz do aktywnego udziału w różnych dyskusjach.

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera:

• Czytania liturgiczne
• Modlitwy mszalne
• Wprowadzenia liturgiczne
• Rozważania
• Modlitwa powszechna
• Liturgiczne ABC
• Pokochać Psalmy
• Propozycje śpiewów 
• Informacje o nowościach wydawniczych

 

Wygodny, kieszonkowy format

W prenumeracie rocznej 1 NUMER GRATIS!

 

 

Zobacz numery archiwalne czasopisma OREMUSSPIS TREŚCI
FRAGMENT KSIĄŻKI


Środa, 25 grudnia
Narodzenie Pańskie


Msza w nocy

Bóg kocha nas do szaleństwa: sam staje się człowiekiem, żebyśmy odzyskali dostęp do życia w Nim na wieki, w niebie. To niezwykłe Boże działanie domaga się naszej konkretnej odpowiedzi – gorliwości „w spełnianiu dobrych uczynków”. Dzisiejsza noc jaśnieje blaskiem prawdziwej światłości, która rozjaśnia ciemności naszych grzechów, albowiem „dziś się narodził Chrystus Pan, Zbawiciel”. Naprawdę mamy za co uwielbiać Świętą Trójcę.

PIEŚŃ NA WEJŚCIE: Wśród nocnej ciszy, E/312, L/165, M/314, N1/137, S/120

ALBO ANTYFONA: Radujmy się wszyscy w Panu, * dzisiaj narodził się nam Zbawiciel. * Dzisiaj prawdziwy pokój zstąpił z nieba na ziemię.

CHWAŁA

MÓDLMY SIĘ: Boże, Ty sprawiłeś, że ta najświętsza noc zajaśniała blaskiem prawdziwej światłości, † daj, abyśmy w niebie mogli uczestniczyć w radości Twojego Syna, * którego tajemnicę Wcielenia poznaliśmy na ziemi. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

CZYTANIE z Księgi proroka Izajasza (9,1-3.5-6). Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. Rozradowali się przed Tobą, jak się radują w żniwa, jak się weselą przy podziale łupu. Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo i drążek na jego ramieniu, pręt jego ciemięzcy, jak w dniu porażki Madianitów. Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: „Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju”. Wielkie będzie Jego panowanie w pokoju bez granic na tronie Dawida i nad jego królestwem, które On utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwością, odtąd i na wieki. Zazdrosna miłość Pana Zastępów tego dokona.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 96,1-3.11-13)

REFREN: Dziś się narodził Chrystus Pan, Zbawiciel.

Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
śpiewaj Panu, ziemio cała.
Śpiewajcie Panu, *
sławcie Jego imię.

Każdego dnia głoście Jego zbawienie. *
Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów,
rozgłaszajcie Jego cuda *
pośród wszystkich ludów.

Niech się radują niebiosa i ziemia weseli, *
niech szumi morze i wszystko, co je napełnia.
Niech się cieszą pola i wszystko, co na nich rośnie, *
niech wszystkie drzewa w lasach wykrzykują z radości.

Przed obliczem Pana, który już się zbliża, *
który już się zbliża, by osądzić ziemię.
On będzie sądził świat sprawiedliwie, *
a ludy według swej prawdy.

CZYTANIE z Listu św. Pawła Apostoła do Tytusa (2,11-14). Umiłowany: Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom i poucza nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych, rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości i oczyścić lud wybrany sobie na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków.
Oto słowo Boże.

AKLAMACJA: Alleluja.
Zwiastuję wam radość wielką,
dziś narodził się nam Zbawiciel,
którym jest Jezus Chrystus.

SŁOWA EWANGELII według św. Łukasza (2,1-14). W owym czasie wyszło rozporządzenie cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym świecie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Podążali więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Powiła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Wtem stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. I rzekł do nich anioł: „Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: znajdziecie Niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie”. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których sobie upodobał”.
Oto słowo Pańskie.

ROZWAŻANIE: Słowa wypowiedziane do pasterzy przez anioła – to nie sama tylko prosta zapowiedź nadchodzącej radości z wielkich dzieł zbawczych. To również swoiste wezwanie do czujności i do duchowej walki. Nie bez powodu do zwiastuna Dobrej Nowiny przyłączyły się liczne zastępy aniołów. Tekst grecki opisuje ten fakt prostym stwierdzeniem: „plēthos stratias ouraniou” – „mnóstwo wojska niebiańskiego”. Czy to nie zastanawiające? Narodzenie Bożego Dzieciątka obwieszcza duchowa armia, a Boża chwała nieomal miesza się ze szczękiem niebiańskiej broni. A jednak nie chodzi tu wyłącznie o płytką militarną symbolikę. W rzeczywistości bowiem narodzenie Jezusa zapowiada czas duchowej walki. Moce ciemności zostają wstrząśnięte, a złu obwieszcza się jego koniec. Paradoksalnie więc przyjście na świat małego Jezusa wcale nie musi skutkować trwałym doświadczeniem pokoju i nieprzemijającej słodyczy. W misterium Nowonarodzonego kryje się zapowiedź walki i duchowego zmagania, które stoczyć będzie musiał w sobie każdy z nas – ten, kto autentycznie pragnie zaprosić Boga do swego życia. Nie powinno nas to jednak przerażać. Przeciwnie, możemy być pewni, że Bóg zawsze zwycięża w tych, w których się rodzi. Aniołowie towarzyszący przyjściu na świat Syna Bożego uczą nas, abyśmy objawienia Bożej chwały nie sprowadzili tylko do powierzchownej radości, lecz potraktowali je jako zaproszenie do czegoś więcej. W końcu stawanie w uwielbieniu jest również znakiem gotowości do podejmowania każdej walki i do zwyciężania w niej mocą imienia naszego Pana.

WIERZĘ

MODLITWA WIERNYCH:
• Módlmy się za Kościół, aby z wiarą i miłością przyjmował Słowo Boże, które zamieszkało wśród nas, i ogłaszał Jego panowanie nad nami.
• Za duchownych, aby chodzili w blasku Bożej obecności i zawsze byli wierni Jego przymierzu.
• Za wszystkich chrześcijan, aby jak pasterze na modlitwie wielbili i wysławiali Boga za wszystko, co czyni.
• Za zmarłych, aby stali się uczestnikami wspólnoty świętych w niebie.
• Za nas samych, abyśmy całym sercem przyjęli Syna Bożego jako naszego Odkupiciela i bez trwogi mogli Go oglądać, gdy przyjdzie jako Sędzia.

PIEŚŃ NA PRZYGOTOWANIE DARÓW: Dzisiaj w Betlejem, E/297, L/145, M/286, N2/176, S/84

MODLITWA NAD DARAMI: Wszechmogący Boże, przyjmij z upodobaniem dary złożone w świętą noc Narodzenia Pańskiego † i przez tajemniczą wymianę darów daj nam udział w Bóstwie Twojego Syna, * w którym nasza ludzka natura zjednoczyła się z Tobą. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PREFACJA O NARODZENIU PAŃSKIM 3 – 5

PIEŚŃ NA KOMUNIĘ I NA DZIĘKCZYNIENIE: Gdy się Chrystus rodzi, E/298, L/146, M/288, N2/177, S/86; Hej w dzień narodzenia, M/291

ANTYFONA: Słowo stało się ciałem * i oglądaliśmy Jego chwałę.

MÓDLMY SIĘ: Panie, nasz Boże, z radością obchodzimy Narodzenie naszego Odkupiciela, * spraw, abyśmy przez święte życie zasłużyli na zjednoczenie z Nim w wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego.

UROCZYSTE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO: Bóg nieskończenie dobry przez wcielenie swojego Syna rozproszył ciemności świata † i przez Jego narodzenie napełnił światłem tę najświętszą noc (ten najświętszy dzień), * niech oddali od was ciemności grzechu i oświeci wasze serca światłem łaski.
Amen.
Bóg, który posłał Aniołów, aby zwiastowali pasterzom wesołą nowinę, † niech napełni wasze dusze swoją radością * i uczyni was głosicielami Ewangelii.
Amen.
Bóg, który przez wcielenie swojego Syna związał ziemię z niebem, † niech wam udzieli darów pokoju i swojej miłości, * abyście się stali uczestnikami społeczności Świętych w niebie.
Amen.
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn,  i Duch Święty.
Amen.

PIEŚŃ NA ZAKOŃCZENIE: Bóg się rodzi, E/291, L/139, M/278, S/72


Autorzy:
Anna M. Faszczowa – wprowadzenia
Aleksander Bańka – rozważania
Halina i Jacek Stroynowscy – modlitwy wiernych
Adam Kowalski – wybór śpiewów

Objaśnienie skrótów:
E - Exsultate Deo, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2010;
L - Śpiewnik Liturgiczny, TN KUL, Lublin 1998;
M - ks. Z. Piasecki, Panu memu śpiewać chcę, PROMIC - Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2007;
N1 - Niepojęta Trójco, t. 1, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 1998;
N2 - Niepojęta Trójco, t. 2, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 2010;
S - ks. J. Siedlecki, Śpiewnik Kościelny, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2015

Sklep internetowy Shoper.pl