E-BOOK
6.7
PLN
Oremus Nr 3 (282) 2020 - E-BOOK
Oremus Nr 3 (282) 2020 - E-BOOK
WERSJA PAPIEROWA
Ocena:
(Ilość ocen: 0)
Cena: 6,70 zł

W każdym numerze ROZWAŻANIA NA KAŻDY DZIEŃ

ZACHĘCAMY DO SIĘGNIĘCIA PO MARCOWY NUMER SŁOWA WŚRÓD NAS, KTÓRY JEST ZNAKOMITYM UZUPEŁNIENIEM CZASOPISMA OREMUS.

W marcowym numerze miesięcznika „Oremus”:

- czytania i modlitwy mszalne na każdy dzień; od grudnia 2019 r. podajemy teksty wg II wydania t. VI Lekcjonarza, obowiązującego zgodnie z zaleceniem Konferencji Episkopatu Polski;
- wprowadzenia liturgiczne i rozważania na każdy dzień, które napisał ks. Maciej Zachara MIC, liturgista, wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Marianów w Lublinie, stały współpracownik „Oremus”, autor m.in. książek: „Msza święta. Liturgiczne ABC” i „Krótka historia Mszału Rzymskiego”;
- modlitwy wiernych przygotowane przez Bognę Paszkiewicz, która przez wiele lat była redaktorem odpowiedzialnym „Oremus”;
- rozważania Drogi Krzyżowej autorstwa Przemysława Skąpskiego ISChP, krajowego duszpasterza młodzieży szensztackiej;
- kolejny tekst z działu „Pytania i odpowiedzi”. Rafał Maciejewski, śpiewak, pedagog Akademii Muzycznej w Łodzi, kantor łódzkiego klasztoru oo. dominikanów, prowadzący warsztaty muzyki liturgicznej w Polsce, odpowiada na pytanie:

Jak w parafii przygotować Triduum Paschalne? (2)

- propozycje śpiewów na niedziele, uroczystości i święta, przygotowane przez Adama Kowalskiego, organistę w parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Świętej Lipce i wykładowcę w Akademii Muzycznej w Łodzi (Katedra Organów i Muzyki Kościelnej).

W ramach „Liturgicznego ABC” Maciej Zachara MIC rozważa Komunię świętą jako znak Chrystusa dającego siebie w miłości. „Warto – zaznacza ks. M. Zachara – być wrażliwym na miłość Chrystusa, który w Komunii wręcz upokarza się wobec nas do tego stopnia, że staje się naszym pokarmem”.
Michał Kozak MIC w dziale „Pokochać Psalmy” rozważa Psalm 95 z trzeciej niedzieli Wielkiego Postu. Psalm ten – jak zaznacza autor – jest „modlitwą na krawędzi ludzkiej wolności, codziennym wezwaniem do dobrego wyboru”.
Halina Świrska, autorka „Naszej okładki”, omawia obraz „Droga na Golgotę” (Giotto di Bondone).

Ponadto w numerze – jak zawsze – części stałe Mszy świętej.

 

Jesteśmy na Facebooku! Zapraszamy wszystkich do polubienia profilu oraz do aktywnego udziału w różnych dyskusjach.

 

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera:

 

• Czytania liturgiczne
• Modlitwy mszalne
• Wprowadzenia liturgiczne
• Rozważania
• Modlitwa powszechna
• Liturgiczne ABC
• Pokochać Psalmy
• Propozycje śpiewów 
• Informacje o nowościach wydawniczych

 

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera teksty liturgii Mszy świętej na każdy dzień. Daje wgląd w proponowane przez Kościół codzienne czytania biblijne i formularze mszalne, inspiruje do aktywnego uczestnictwa w liturgii. Dzięki zamieszczonym komentarzom i wprowadzeniom słowo Boże staje się bliższe, bardziej zrozumiałe. 

 

Wygodny, kieszonkowy format

W prenumeracie rocznej 1 NUMER GRATIS!

 

Zobacz numery archiwalne czasopisma OREMUS

Zobacz jak kupić, pobrać i odczytać pliki elektroniczne »

Prawo odstąpienia od Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych nie przysługuje, jeżeli Konsument pobierze plik przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy.

DRUKUJ OPIS

Wtorek, 31 marca
Dzień powszedni

W tradycji żydowskiej wędrówka przez pustynię została zapamiętana jako czas w pewnym sensie wzorcowy i jako punkt odniesienia dla przyszłych dziejów narodu. Z kolei w tradycji chrześcijańskiej czas spędzony przez Izraelitów na pustyni to symbol naszego życia doczesnego. Pokusy, grzechy i nawrócenia Izraelitów to obraz naszych pokus, grzechów i nawróceń. Warto zmierzyć się z dzisiejszym słowem, próbując przykładać je do własnego życia.

ANTYFONA: Oczekuj Pana, bądź mężny, * nabierz odwagi i oczekuj Pana.

MÓDLMY SIĘ: Wszechmogący Boże, daj nam wytrwale pełnić Twoją wolę, † aby w naszych czasach lud Tobie służący * wzrastał w liczbę i zasługi. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

CZYTANIE z Księgi Liczb (21,4-9). Od góry Hor szli Izraelici w kierunku Morza Czerwonego, aby obejść ziemię Edom; podczas drogi jednak lud stracił cierpliwość. I zaczęli mówić przeciw Bogu i Mojżeszowi: „Czemu wyprowadziliście nas z Egiptu, byśmy tu na pustyni pomarli? Nie ma chleba ani wody, a uprzykrzył się nam już ten pokarm mizerny”. Zesłał więc Pan na lud węże o jadzie palącym, które kąsały ludzi, tak że wielka liczba Izraelitów zmarła. Przybyli więc ludzie do Mojżesza, mówiąc: „Zgrzeszyliśmy, szemrząc przeciw Panu i przeciwko tobie. Wstaw się za nami do Pana, aby oddalił od nas węże”. I wstawił się Mojżesz za ludem. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: „Sporządź węża i umieść go na wysokim palu; wtedy każdy ukąszony, jeśli tylko spojrzy na niego, zostanie przy życiu”. Sporządził więc Mojżesz węża miedzianego i umieścił go na wysokim palu. I rzeczywiście, jeśli kogoś wąż ukąsił, a ukąszony spojrzał na węża miedzianego, zostawał przy życiu.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 102,2-3.16-21)

REFREN: Wysłuchaj, Panie, mojego wołania.

Panie, wysłuchaj modlitwę moją, * 
a moje wołanie niech przyjdzie do Ciebie. 
Nie ukrywaj przede mną swojego oblicza †
nakłoń ku mnie Twe ucho, * 
w dniu, w którym Cię wzywam, szybko mnie wysłuchaj!

Poganie będą się bali imienia Pana, * 
a Twej chwały wszyscy królowie ziemi, 
bo Pan odbuduje Syjon * 
i ukaże się w swym majestacie.

Pan przychyli się ku modlitwie opuszczonych * 
i nie odrzuci ich modłów. 
Należy to zapisać dla przyszłych pokoleń, * 
lud, który się narodzi, niech wychwala Pana.

Spojrzał Pan z wysokości swego przybytku, * 
popatrzył z nieba na ziemię, 
aby usłyszeć jęki uwięzionych, * 
aby skazanych na śmierć uwolnić.

AKLAMACJA: Chwała Tobie, Słowo Boże. 
Ziarnem jest słowo Boże, a siewcą jest Chrystus, 
każdy, kto Go znajdzie, będzie żył na wieki.

SŁOWA EWANGELII według św. Jana (8,21-30). Jezus powiedział do faryzeuszów: „Ja odchodzę, a wy będziecie Mnie szukać i w grzechu swoim pomrzecie. Tam gdzie Ja idę, wy pójść nie możecie”. Mówili więc Żydzi: „Czyżby miał sam siebie zabić, skoro powiada: Tam, gdzie Ja idę, wy pójść nie możecie?”. A On rzekł do nich: „Wy jesteście z niskości, a Ja jestem z wysoka. Wy jesteście z tego świata, 
Ja nie jestem z tego świata. Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Jeżeli bowiem nie uwierzycie, że Ja Jestem, pomrzecie w grzechach waszych”. Powiedzieli do Niego: „Kimże Ty jesteś?”. Odpowiedział im Jezus: „Przede wszystkim po cóż do was mówię? Wiele mam w waszej sprawie do powiedzenia i do osądzenia. Ale Ten, który Mnie posłał, jest prawdomówny, a Ja mówię wobec świata to, co usłyszałem od Niego”. A oni nie pojęli, że im mówił o Ojcu. Rzekł więc do nich Jezus: „Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że Ja Jestem i że Ja nic sam z siebie nie czynię, ale że mówię to, czego Mnie Ojciec nauczył. A Ten, który Mnie posłał, jest ze Mną; nie pozostawił Mnie samego, bo Ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba”. Kiedy to mówił, wielu uwierzyło w Niego.
Oto słowo Pańskie.

ROZWAŻANIE: Grzech nie polega jedynie na konkretnych grzesznych uczynkach przez nas popełnianych. One są owocem czegoś znacznie głębszego. Złem popełnionym przez Izraelitów było szemranie przeciw Bogu i Mojżeszowi. Szemranie zaś zrodziło się z przyznania sobie prawa do oceniania Boga i Jego sposobu działania, czyli tak naprawdę z postawienia siebie ponad Bogiem. Być może nasza religijna przyzwoitość nie pozwala nam przyznać się do tego nawet wobec siebie, ale rozliczne narzekania na własne życie również zawierają w sobie szemranie przeciw Bogu. Szemranie zatruwa nasze życie śmiercionośnym jadem, co obrazują węże. Ocalenie przez spojrzenie na miedzianego węża to zapowiedź spojrzenia wiary skierowanego na Chrystusa ukrzyżowanego. Sam Jezus w Ewangelii czyni do tego aluzję, zapowiadając: „Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że Ja Jestem”. Wiara oznacza zaufanie Bogu. Jest detronizacją siebie, z gotowością przyjęcia z ręki Boga wszystkiego, bez osądzania Jego działania.

MODLITWA WIERNYCH:
• Módlmy się o miłość do Zbawiciela i pragnienie towarzyszenia Mu w Jego męce – dla całego Kościoła.
• dar słowa, które rozbija skorupy fałszu i otwiera na przyjęcie pełni Bożego życia – dla rekolekcjonistów i spowiedników.
• męstwo i moc Ducha Świętego – dla prześladowanych chrześcijan.
• przezwyciężenie konfliktów i trwały pokój – dla narodów udręczonych wojną.
• rozumienie zbawczej misji Chrystusa i realizowanie jej razem z Nim – dla nas samych.

MODLITWA NAD DARAMI: Miłosierny Boże, składamy Tobie przebłagalną Ofiarę, † abyś litościwie odpuścił nam grzechy * i sam pokierował niestałymi sercami. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PREFACJA O MĘCE PAŃSKIEJ 17

ANTYFONA: Gdy zostanę wywyższony nad ziemię, * przyciągnę wszystkich do siebie.

MÓDLMY SIĘ: Wszechmogący Boże, spraw, aby wytrwały udział w Twoich misteriach * zbliżał nas do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Autorzy:
Maciej Zachara MIC – wprowadzenia, rozważania
Bogna Paszkiewicz – modlitwy wiernych

DODAJ OPINIE

OPINIE KLIENTÓW

Opinie o produkcie (0)

Przypomnimy Ci, kiedy produkt będzie dostępny.

 • Granice
 • Centrum Duchowosci Benedyktynskiej
 • Opoka
 • Wiara
 • Logo Marianum Travel
 • SPM logo
 • BiblioNetka
 • Idziemy
 • Kaplani
 • Vox Fm
 • Radio Niepokalanów
 • Radio polskie
 • Papierowe Mysli
 • Ewangelizuj.pl
 • droga.com.pl
 • logo kulturaonline
 • Sacroexpo
Oremus Nr 3 (282) 2020 - E-BOOKOPIS

W każdym numerze ROZWAŻANIA NA KAŻDY DZIEŃ

ZACHĘCAMY DO SIĘGNIĘCIA PO MARCOWY NUMER SŁOWA WŚRÓD NAS, KTÓRY JEST ZNAKOMITYM UZUPEŁNIENIEM CZASOPISMA OREMUS.

W marcowym numerze miesięcznika „Oremus”:

- czytania i modlitwy mszalne na każdy dzień; od grudnia 2019 r. podajemy teksty wg II wydania t. VI Lekcjonarza, obowiązującego zgodnie z zaleceniem Konferencji Episkopatu Polski;
- wprowadzenia liturgiczne i rozważania na każdy dzień, które napisał ks. Maciej Zachara MIC, liturgista, wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Marianów w Lublinie, stały współpracownik „Oremus”, autor m.in. książek: „Msza święta. Liturgiczne ABC” i „Krótka historia Mszału Rzymskiego”;
- modlitwy wiernych przygotowane przez Bognę Paszkiewicz, która przez wiele lat była redaktorem odpowiedzialnym „Oremus”;
- rozważania Drogi Krzyżowej autorstwa Przemysława Skąpskiego ISChP, krajowego duszpasterza młodzieży szensztackiej;
- kolejny tekst z działu „Pytania i odpowiedzi”. Rafał Maciejewski, śpiewak, pedagog Akademii Muzycznej w Łodzi, kantor łódzkiego klasztoru oo. dominikanów, prowadzący warsztaty muzyki liturgicznej w Polsce, odpowiada na pytanie:

Jak w parafii przygotować Triduum Paschalne? (2)

- propozycje śpiewów na niedziele, uroczystości i święta, przygotowane przez Adama Kowalskiego, organistę w parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Świętej Lipce i wykładowcę w Akademii Muzycznej w Łodzi (Katedra Organów i Muzyki Kościelnej).

W ramach „Liturgicznego ABC” Maciej Zachara MIC rozważa Komunię świętą jako znak Chrystusa dającego siebie w miłości. „Warto – zaznacza ks. M. Zachara – być wrażliwym na miłość Chrystusa, który w Komunii wręcz upokarza się wobec nas do tego stopnia, że staje się naszym pokarmem”.
Michał Kozak MIC w dziale „Pokochać Psalmy” rozważa Psalm 95 z trzeciej niedzieli Wielkiego Postu. Psalm ten – jak zaznacza autor – jest „modlitwą na krawędzi ludzkiej wolności, codziennym wezwaniem do dobrego wyboru”.
Halina Świrska, autorka „Naszej okładki”, omawia obraz „Droga na Golgotę” (Giotto di Bondone).

Ponadto w numerze – jak zawsze – części stałe Mszy świętej.

 

Jesteśmy na Facebooku! Zapraszamy wszystkich do polubienia profilu oraz do aktywnego udziału w różnych dyskusjach.

 

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera:

 

• Czytania liturgiczne
• Modlitwy mszalne
• Wprowadzenia liturgiczne
• Rozważania
• Modlitwa powszechna
• Liturgiczne ABC
• Pokochać Psalmy
• Propozycje śpiewów 
• Informacje o nowościach wydawniczych

 

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera teksty liturgii Mszy świętej na każdy dzień. Daje wgląd w proponowane przez Kościół codzienne czytania biblijne i formularze mszalne, inspiruje do aktywnego uczestnictwa w liturgii. Dzięki zamieszczonym komentarzom i wprowadzeniom słowo Boże staje się bliższe, bardziej zrozumiałe. 

 

Wygodny, kieszonkowy format

W prenumeracie rocznej 1 NUMER GRATIS!

 

Zobacz numery archiwalne czasopisma OREMUS

Zobacz jak kupić, pobrać i odczytać pliki elektroniczne »

Prawo odstąpienia od Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych nie przysługuje, jeżeli Konsument pobierze plik przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy.SPIS TREŚCI
FRAGMENT KSIĄŻKI

Wtorek, 31 marca
Dzień powszedni

W tradycji żydowskiej wędrówka przez pustynię została zapamiętana jako czas w pewnym sensie wzorcowy i jako punkt odniesienia dla przyszłych dziejów narodu. Z kolei w tradycji chrześcijańskiej czas spędzony przez Izraelitów na pustyni to symbol naszego życia doczesnego. Pokusy, grzechy i nawrócenia Izraelitów to obraz naszych pokus, grzechów i nawróceń. Warto zmierzyć się z dzisiejszym słowem, próbując przykładać je do własnego życia.

ANTYFONA: Oczekuj Pana, bądź mężny, * nabierz odwagi i oczekuj Pana.

MÓDLMY SIĘ: Wszechmogący Boże, daj nam wytrwale pełnić Twoją wolę, † aby w naszych czasach lud Tobie służący * wzrastał w liczbę i zasługi. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

CZYTANIE z Księgi Liczb (21,4-9). Od góry Hor szli Izraelici w kierunku Morza Czerwonego, aby obejść ziemię Edom; podczas drogi jednak lud stracił cierpliwość. I zaczęli mówić przeciw Bogu i Mojżeszowi: „Czemu wyprowadziliście nas z Egiptu, byśmy tu na pustyni pomarli? Nie ma chleba ani wody, a uprzykrzył się nam już ten pokarm mizerny”. Zesłał więc Pan na lud węże o jadzie palącym, które kąsały ludzi, tak że wielka liczba Izraelitów zmarła. Przybyli więc ludzie do Mojżesza, mówiąc: „Zgrzeszyliśmy, szemrząc przeciw Panu i przeciwko tobie. Wstaw się za nami do Pana, aby oddalił od nas węże”. I wstawił się Mojżesz za ludem. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: „Sporządź węża i umieść go na wysokim palu; wtedy każdy ukąszony, jeśli tylko spojrzy na niego, zostanie przy życiu”. Sporządził więc Mojżesz węża miedzianego i umieścił go na wysokim palu. I rzeczywiście, jeśli kogoś wąż ukąsił, a ukąszony spojrzał na węża miedzianego, zostawał przy życiu.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 102,2-3.16-21)

REFREN: Wysłuchaj, Panie, mojego wołania.

Panie, wysłuchaj modlitwę moją, * 
a moje wołanie niech przyjdzie do Ciebie. 
Nie ukrywaj przede mną swojego oblicza †
nakłoń ku mnie Twe ucho, * 
w dniu, w którym Cię wzywam, szybko mnie wysłuchaj!

Poganie będą się bali imienia Pana, * 
a Twej chwały wszyscy królowie ziemi, 
bo Pan odbuduje Syjon * 
i ukaże się w swym majestacie.

Pan przychyli się ku modlitwie opuszczonych * 
i nie odrzuci ich modłów. 
Należy to zapisać dla przyszłych pokoleń, * 
lud, który się narodzi, niech wychwala Pana.

Spojrzał Pan z wysokości swego przybytku, * 
popatrzył z nieba na ziemię, 
aby usłyszeć jęki uwięzionych, * 
aby skazanych na śmierć uwolnić.

AKLAMACJA: Chwała Tobie, Słowo Boże. 
Ziarnem jest słowo Boże, a siewcą jest Chrystus, 
każdy, kto Go znajdzie, będzie żył na wieki.

SŁOWA EWANGELII według św. Jana (8,21-30). Jezus powiedział do faryzeuszów: „Ja odchodzę, a wy będziecie Mnie szukać i w grzechu swoim pomrzecie. Tam gdzie Ja idę, wy pójść nie możecie”. Mówili więc Żydzi: „Czyżby miał sam siebie zabić, skoro powiada: Tam, gdzie Ja idę, wy pójść nie możecie?”. A On rzekł do nich: „Wy jesteście z niskości, a Ja jestem z wysoka. Wy jesteście z tego świata, 
Ja nie jestem z tego świata. Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Jeżeli bowiem nie uwierzycie, że Ja Jestem, pomrzecie w grzechach waszych”. Powiedzieli do Niego: „Kimże Ty jesteś?”. Odpowiedział im Jezus: „Przede wszystkim po cóż do was mówię? Wiele mam w waszej sprawie do powiedzenia i do osądzenia. Ale Ten, który Mnie posłał, jest prawdomówny, a Ja mówię wobec świata to, co usłyszałem od Niego”. A oni nie pojęli, że im mówił o Ojcu. Rzekł więc do nich Jezus: „Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że Ja Jestem i że Ja nic sam z siebie nie czynię, ale że mówię to, czego Mnie Ojciec nauczył. A Ten, który Mnie posłał, jest ze Mną; nie pozostawił Mnie samego, bo Ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba”. Kiedy to mówił, wielu uwierzyło w Niego.
Oto słowo Pańskie.

ROZWAŻANIE: Grzech nie polega jedynie na konkretnych grzesznych uczynkach przez nas popełnianych. One są owocem czegoś znacznie głębszego. Złem popełnionym przez Izraelitów było szemranie przeciw Bogu i Mojżeszowi. Szemranie zaś zrodziło się z przyznania sobie prawa do oceniania Boga i Jego sposobu działania, czyli tak naprawdę z postawienia siebie ponad Bogiem. Być może nasza religijna przyzwoitość nie pozwala nam przyznać się do tego nawet wobec siebie, ale rozliczne narzekania na własne życie również zawierają w sobie szemranie przeciw Bogu. Szemranie zatruwa nasze życie śmiercionośnym jadem, co obrazują węże. Ocalenie przez spojrzenie na miedzianego węża to zapowiedź spojrzenia wiary skierowanego na Chrystusa ukrzyżowanego. Sam Jezus w Ewangelii czyni do tego aluzję, zapowiadając: „Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że Ja Jestem”. Wiara oznacza zaufanie Bogu. Jest detronizacją siebie, z gotowością przyjęcia z ręki Boga wszystkiego, bez osądzania Jego działania.

MODLITWA WIERNYCH:
• Módlmy się o miłość do Zbawiciela i pragnienie towarzyszenia Mu w Jego męce – dla całego Kościoła.
• dar słowa, które rozbija skorupy fałszu i otwiera na przyjęcie pełni Bożego życia – dla rekolekcjonistów i spowiedników.
• męstwo i moc Ducha Świętego – dla prześladowanych chrześcijan.
• przezwyciężenie konfliktów i trwały pokój – dla narodów udręczonych wojną.
• rozumienie zbawczej misji Chrystusa i realizowanie jej razem z Nim – dla nas samych.

MODLITWA NAD DARAMI: Miłosierny Boże, składamy Tobie przebłagalną Ofiarę, † abyś litościwie odpuścił nam grzechy * i sam pokierował niestałymi sercami. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PREFACJA O MĘCE PAŃSKIEJ 17

ANTYFONA: Gdy zostanę wywyższony nad ziemię, * przyciągnę wszystkich do siebie.

MÓDLMY SIĘ: Wszechmogący Boże, spraw, aby wytrwały udział w Twoich misteriach * zbliżał nas do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Autorzy:
Maciej Zachara MIC – wprowadzenia, rozważania
Bogna Paszkiewicz – modlitwy wiernych

Sklep internetowy Shoper.pl