E-BOOK
6.7
PLN
Oremus Nr 7 (274) 2019 - E-BOOK
Oremus Nr 7 (274) 2019 - E-BOOK
WERSJA PAPIEROWA
Ocena:
(Ilość ocen: 0)
Cena: 6,70 zł

W każdym numerze ROZWAŻANIA NA KAŻDY DZIEŃ

ZACHĘCAMY DO SIĘGNIĘCIA PO  LIPCOWY NUMER SŁOWA WŚRÓD NAS, KTÓRY JEST ZNAKOMITYM UZUPEŁNIENIEM CZASOPISMA OREMUS.

W lipcowym numerze miesięcznika „Oremus”: 
- czytania i modlitwy mszalne na każdy dzień; 
- wprowadzenia liturgiczne i rozważania na każdy dzień, napisane przez ks. Janusza Chyłę, teologa-dogmatyka, proboszcza parafii Matki Bożej Królowej Polski w Chojnicach (diecezja pelplińska), autora m.in. książki „Ewangelia na Twitterze”; 
- modlitwy wiernych przygotowane przez Agatę Rusak, psycholog, psychoterapeutę, stale współpracującą z Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Trzebini oraz Ignacjańskim Centrum Formacji Duchowej w Gdyni; 
- kolejny tekst z działu „Pytania i odpowiedzi”. Ks. Bartosz Szoplik, liturgista z Warszawy, odpowiada na pytanie:

Czasami po słowach: „Przekażcie sobie znak pokoju” w świątyni robi się „jarmark”. Ludzie wychodzą z ławek, najczęściej, by podejść do rodziny i znajomych. Zdarza się, że i celebrans odchodzi od ołtarza i krąży po świątyni. Czy tak to powinno wyglądać?

- propozycje śpiewów na niedziele, uroczystości i święta przygotowane przez Adama Kowalskiego, organistę w parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Świętej Lipce i wykładowcę w Akademii Muzycznej w Łodzi (Katedra Organów i Muzyki Kościelnej).

W ramach „Liturgicznego ABC” Maciej Zachara MIC pisze o gestach i znakach podczas przygotowania darów (cz. II). Tym razem zatrzymuje się nad procesją z darami i okadzaniem. Przypomina, że zgodnie ze wskazaniami Episkopatu Polski z 2005 r. „oprócz chleba i wina można nieść dary na potrzeby biednych lub kościoła i wówczas należy je nieść na początku, tak aby dary chleba i wina, jako najważniejsze, zwieńczały procesję”.
Michał Kozak MIC w dziale „Pokochać Psalmy” rozważa Psalm 15, śpiewany w szesnastą niedzielę zwykłą roku C. Odpowiadając na pytanie, kto może zamieszkać w świątyni Pana, psalm ten „opisuje Bożego człowieka. To ktoś taki, jak Abraham, Maria, Marta i Łazarz – ludzie, których Bóg uznaje za przyjaciół, za którymi tęskni, do których lubi przychodzić w gościnę”.
Halina Świrska, autorka „Naszej okładki”, omawia obraz „Święta Trójca” (ikona rosyjska ok. 1690/1710; autor nieznany).

Ponadto w numerze – jak zawsze – części stałe Mszy świętej.

 

Jesteśmy na Facebooku! Zapraszamy wszystkich do polubienia profilu oraz do aktywnego udziału w różnych dyskusjach.

 

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera:

 

• Czytania liturgiczne
• Modlitwy mszalne
• Wprowadzenia liturgiczne
• Rozważania
• Modlitwa powszechna
• Liturgiczne ABC
• Pokochać Psalmy
• Propozycje śpiewów 
• Informacje o nowościach wydawniczych

 

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera teksty liturgii Mszy świętej na każdy dzień. Daje wgląd w proponowane przez Kościół codzienne czytania biblijne i formularze mszalne, inspiruje do aktywnego uczestnictwa w liturgii. Dzięki zamieszczonym komentarzom i wprowadzeniom słowo Boże staje się bliższe, bardziej zrozumiałe. 

 

Wygodny, kieszonkowy format

W prenumeracie rocznej 1 NUMER GRATIS!

 

Zobacz numery archiwalne czasopisma OREMUS

Zobacz jak kupić, pobrać i odczytać pliki elektroniczne »

Prawo odstąpienia od Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych nie przysługuje, jeżeli Konsument pobierze plik przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy.

DRUKUJ OPIS

Niedziela, 21 lipca
Szesnasta niedziela zwykła

W środku lata, czasie wakacji, a dla wielu z nas także w okresie urlopów, liturgia słowa prowadzi nas pod dęby Mamre, gdzie swój namiot rozbił Abraham, i do domu Marty, która zaprosiła Jezusa w gościnę. Z tekstów tych możemy odczytać zaproszenie do zatrzymania się i wsłuchania w to, co mówi Bóg. A On zaprasza nas do zatrzymania się w codziennym zabieganiu. Duchowy odpoczynek jest warunkiem owocnej aktywności. Szczególną ku niemu okazją jest udział w niedzielnej Eucharystii.

PIEŚŃ NA WEJŚCIE: Pod Twą obronę, E/405, L/264, S/859

ALBO ANTYFONA: Oto mi Bóg dopomaga, * Pan podtrzymuje me życie. * Będę Ci chętnie składać ofiarę * i sławić Twe dobre imię.

CHWAŁA

MÓDLMY SIĘ: Wszechmogący Boże, okaż miłosierdzie swoim wiernym i pomnażaj w nich dary swojej łaski, † aby pełni wiary, nadziei i miłości * zawsze wiernie zachowywali Twoje przykazania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

CZYTANIE z Księgi Rodzaju (18,1-10a). Pan ukazał się Abrahamowi pod dębami Mamre, gdy ten siedział u wejścia do namiotu w najgorętszej porze dnia. Abraham, spojrzawszy, dostrzegł trzech ludzi naprzeciw siebie. Ujrzawszy ich, podążył od wejścia do namiotu na ich spotkanie. A oddawszy im pokłon do ziemi, rzekł: „O Panie, jeśli darzysz mnie życzliwością, racz nie omijać Twego sługi! Przyniosę trochę wody, wy zaś raczcie obmyć sobie nogi, a potem odpocznijcie pod drzewami. Ja zaś pójdę wziąć nieco chleba, abyście się pokrzepili, zanim pójdziecie dalej, skoro przechodzicie koło sługi waszego”. A oni mu rzekli: „Uczyń tak, jak powiedziałeś”. Abraham poszedł więc śpiesznie do namiotu Sary i rzekł: „Prędko zaczyń ciasto z trzech miar najczystszej mąki i zrób podpłomyki”. Potem Abraham podążył do trzody i wybrawszy tłuste i piękne cielę, dał je słudze, aby ten szybko je przyrządził. Po czym, wziąwszy twaróg, mleko i przyrządzone cielę, postawił przed nimi, a gdy oni jedli, stał przed nimi pod drzewem. Zapytali go: „Gdzie jest twoja żona, Sara?” – Odpowiedział im: „W tym oto namiocie”. Rzekł mu jeden z nich: „O tej porze za rok znów wrócę do ciebie, twoja zaś żona, Sara, będzie miała wtedy syna”.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 15,1b-5)

REFREN: Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie.

Kto będzie przebywał w Twym przybytku, Panie, * 
kto zamieszka na Twej górze świętej? 
Ten, kto postępuje nienagannie, działa sprawiedliwie * 
i mówi prawdę w swym sercu.

Kto swym językiem oszczerstw nie głosi, * 
kto nie czyni bliźniemu nic złego 
i nie ubliża swoim sąsiadom, * 
ale szanuje tego, który oddaje cześć Bogu.

Kto dotrzyma przysięgi niekorzystnej dla siebie, * 
kto nie daje swych pieniędzy na lichwę 
i nie da się przekupić przeciw niewinnemu. * 
Kto tak postępuje, nigdy się nie zachwieje.

REFREN: Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie.

CZYTANIE z Listu św. Pawła Apostoła do Kolosan (1,24-28). Bracia: Teraz raduję się w cierpieniach za was i ze swej strony dopełniam niedostatki udręk Chrystusa w moim ciele dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół. Jego sługą stałem się z powodu zleconego mi wobec was Bożego włodarstwa: mam wypełnić posłannictwo głoszenia słowa Bożego. Tajemnica ta, ukryta od wieków i pokoleń, została teraz objawiona Jego świętym, którym Bóg zechciał oznajmić, jakie jest bogactwo chwały tej tajemnicy pośród pogan. Jest nią Chrystus pośród was – nadzieja chwały. Jego to głosimy, upominając każdego człowieka i ucząc każdego człowieka z całą mądrością, aby każdego człowieka przedstawić jako doskonałego w Chrystusie.
Oto słowo Boże.

AKLAMACJA: Alleluja.
Błogosławieni, którzy w sercu dobrym i szlachetnym 
zatrzymują słowo Boże 
i wydają owoc dzięki swojej wytrwałości.

SŁOWA EWANGELII według św. Łukasza (10,38-42). Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta, imieniem Marta, przyjęła Go w swoim domu. Miała ona siostrę, imieniem Maria, która usiadłszy u nóg Pana, słuchała Jego słowa. Marta zaś uwijała się około rozmaitych posług. A stanąwszy przy Nim, rzekła: „Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła”. A Pan jej odpowiedział: „Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona”. 
Oto słowo Pańskie.

ROZWAŻANIE: Jedno z bardziej znanych przysłów mówi: „Gość w dom, Bóg w dom”. Realizuje się ono w przypadku osób, które zapraszają Boga do swego życia.
Tajemniczy trzej wędrowcy zatrzymują się u Abrahama, odpowiadając w ten sposób na jego słowa: „O Panie, jeśli darzysz mnie życzliwością, racz nie omijać Twego sługi!”. Tradycja Kościoła widzi w tym obrazie – trzech osób, a zarazem jednego Pana – prorocką zapowiedź objawiania Trójcy Świętej. W pełni ta prawda zostanie przed nami odsłonięta w Nowym Testamencie. Gościnność Abrahama nie pozostanie bez obfitej rekompensaty. Otrzymuje on obietnicę spełnienia największej nadziei. Będzie ojcem. Ilekroć człowiek daje Bogu miejsce w swoim domu, a dom można tu rozumieć nie tylko jako przestrzeń materialnej budowli, ale także jako rzeczywistość duchową, zostaje hojnie obdarowany.
Z kolei w dzisiejszej Ewangelii Jezus jest zaproszony do domu w pewnej wsi. Skądinąd wiemy, że działo się to w Betanii. Obie siostry – Maria i Marta – mogą nas czegoś nauczyć. Marta zaprasza Jezusa do swojego domu i służy mu. Maria jest blisko i słucha Mistrza. Obecność Jezusa ujawnia też głębię serca Marty, skażonego żalem. Mówi ona: „Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu?”. Serce Marty wymaga uzdrowienia. Dokonuje się ono słowem prawdy wypowiedzianym z miłością: „Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego”. Tym, czego człowiek najbardziej potrzebuje, jest otwarcie na Boga i Jego łaskę. Również nas Jezus zachęca do odkrycia, że źródłem życia Kościoła jest słuchanie słowa. Skuteczność każdej aktywności jest zależna od kontemplacji słowa i przyjęcia Jezusa.

WIERZĘ

MODLITWA WIERNYCH:
„Aby każdego człowieka przedstawić jako doskonałego w Chrystusie.” Boże, spraw, by Twój Kościół zawsze przygarniał ludzi z miłością.
„Obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona.” Boże, spraw, by żeńskie zgromadzenia zakonne i instytuty świeckie cieszyły się dojrzałymi powołaniami.
„Przyjęła Go w swoim domu.” Boże, spraw, by rodziny pielęgnowały wspólną modlitwę i nie zaniedbywały jej w chwilach kryzysu i braku jedności.
„Oto mi Bóg dopomaga.” Boże, spraw, by bezdzietne do tej pory małżeństwa doczekały się upragnionego potomstwa.
„Racz nie omijać Twego sługi.” Boże, spraw, byśmy w najtrudniejszych sprawach wytrwale uciekali się do Ciebie.

PIEŚŃ NA PRZYGOTOWANIE DARÓW: Wszystko Tobie oddać pragnę, L/294, M/160, S/878

MODLITWA NAD DARAMI: Boże, Ty jedyną, doskonałą Ofiarą zastąpiłeś rozmaite ofiary Starego Prawa, † przyjmij Ofiarę oddanych Ci sług i uświęć ją tak, jak pobłogosławiłeś dary Abla; * niech to, co każdy złożył na chwałę Twego majestatu, posłuży wszystkim do zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PREFACJA NA NIEDZIELE ZWYKŁE 28 – 35

PIEŚŃ NA KOMUNIĘ I NA DZIĘKCZYNIENIE: Zróbcie Mu miejsce, L/296, S/408; Niechaj z nami będzie Pan, E/396, M/75, S/849

ANTYFONA: Oto stoję u drzwi i kołaczę: * jeśli kto usłyszy mój głos i drzwi otworzy, * wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną.

MÓDLMY SIĘ: Boże, nasz Ojcze, przybądź z pomocą swojemu ludowi, który nakarmiłeś Najświętszym Sakramentem, * spraw, aby porzucił dawne nałogi i prowadził nowe życie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PIEŚŃ NA ZAKOŃCZENIE: Bóg nad swym ludem, E/370, M/14, S/445

 


Autorzy:
ks. Janusz Chyła – wprowadzenia do liturgii i rozważania
Agata Rusak – modlitwy wiernych
Adam Kowalski – wybór śpiewów

Objaśnienie skrótów:
E - Exsultate Deo, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2010;
L - Śpiewnik Liturgiczny, TN KUL, Lublin 1998;
M - ks. Z. Piasecki, Panu memu śpiewać chcę, PROMIC - Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2007;
N1 - Niepojęta Trójco, t. 1, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 1998;
N2 - Niepojęta Trójco, t. 2, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 2010;
S - ks. J. Siedlecki, Śpiewnik Kościelny, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2015

DODAJ OPINIE

OPINIE KLIENTÓW

Opinie o produkcie (0)

Przypomnimy Ci, kiedy produkt będzie dostępny.

 • Granice
 • Centrum Duchowosci Benedyktynskiej
 • Opoka
 • Wiara
 • Logo Marianum Travel
 • SPM logo
 • BiblioNetka
 • Idziemy
 • Kaplani
 • Vox Fm
 • Radio Niepokalanów
 • Radio polskie
 • Papierowe Mysli
 • Ewangelizuj.pl
 • droga.com.pl
 • logo kulturaonline
 • Sacroexpo
Oremus Nr 7 (274) 2019 - E-BOOKOPIS

W każdym numerze ROZWAŻANIA NA KAŻDY DZIEŃ

ZACHĘCAMY DO SIĘGNIĘCIA PO  LIPCOWY NUMER SŁOWA WŚRÓD NAS, KTÓRY JEST ZNAKOMITYM UZUPEŁNIENIEM CZASOPISMA OREMUS.

W lipcowym numerze miesięcznika „Oremus”: 
- czytania i modlitwy mszalne na każdy dzień; 
- wprowadzenia liturgiczne i rozważania na każdy dzień, napisane przez ks. Janusza Chyłę, teologa-dogmatyka, proboszcza parafii Matki Bożej Królowej Polski w Chojnicach (diecezja pelplińska), autora m.in. książki „Ewangelia na Twitterze”; 
- modlitwy wiernych przygotowane przez Agatę Rusak, psycholog, psychoterapeutę, stale współpracującą z Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Trzebini oraz Ignacjańskim Centrum Formacji Duchowej w Gdyni; 
- kolejny tekst z działu „Pytania i odpowiedzi”. Ks. Bartosz Szoplik, liturgista z Warszawy, odpowiada na pytanie:

Czasami po słowach: „Przekażcie sobie znak pokoju” w świątyni robi się „jarmark”. Ludzie wychodzą z ławek, najczęściej, by podejść do rodziny i znajomych. Zdarza się, że i celebrans odchodzi od ołtarza i krąży po świątyni. Czy tak to powinno wyglądać?

- propozycje śpiewów na niedziele, uroczystości i święta przygotowane przez Adama Kowalskiego, organistę w parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Świętej Lipce i wykładowcę w Akademii Muzycznej w Łodzi (Katedra Organów i Muzyki Kościelnej).

W ramach „Liturgicznego ABC” Maciej Zachara MIC pisze o gestach i znakach podczas przygotowania darów (cz. II). Tym razem zatrzymuje się nad procesją z darami i okadzaniem. Przypomina, że zgodnie ze wskazaniami Episkopatu Polski z 2005 r. „oprócz chleba i wina można nieść dary na potrzeby biednych lub kościoła i wówczas należy je nieść na początku, tak aby dary chleba i wina, jako najważniejsze, zwieńczały procesję”.
Michał Kozak MIC w dziale „Pokochać Psalmy” rozważa Psalm 15, śpiewany w szesnastą niedzielę zwykłą roku C. Odpowiadając na pytanie, kto może zamieszkać w świątyni Pana, psalm ten „opisuje Bożego człowieka. To ktoś taki, jak Abraham, Maria, Marta i Łazarz – ludzie, których Bóg uznaje za przyjaciół, za którymi tęskni, do których lubi przychodzić w gościnę”.
Halina Świrska, autorka „Naszej okładki”, omawia obraz „Święta Trójca” (ikona rosyjska ok. 1690/1710; autor nieznany).

Ponadto w numerze – jak zawsze – części stałe Mszy świętej.

 

Jesteśmy na Facebooku! Zapraszamy wszystkich do polubienia profilu oraz do aktywnego udziału w różnych dyskusjach.

 

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera:

 

• Czytania liturgiczne
• Modlitwy mszalne
• Wprowadzenia liturgiczne
• Rozważania
• Modlitwa powszechna
• Liturgiczne ABC
• Pokochać Psalmy
• Propozycje śpiewów 
• Informacje o nowościach wydawniczych

 

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera teksty liturgii Mszy świętej na każdy dzień. Daje wgląd w proponowane przez Kościół codzienne czytania biblijne i formularze mszalne, inspiruje do aktywnego uczestnictwa w liturgii. Dzięki zamieszczonym komentarzom i wprowadzeniom słowo Boże staje się bliższe, bardziej zrozumiałe. 

 

Wygodny, kieszonkowy format

W prenumeracie rocznej 1 NUMER GRATIS!

 

Zobacz numery archiwalne czasopisma OREMUS

Zobacz jak kupić, pobrać i odczytać pliki elektroniczne »

Prawo odstąpienia od Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych nie przysługuje, jeżeli Konsument pobierze plik przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy.SPIS TREŚCI
FRAGMENT KSIĄŻKI

Niedziela, 21 lipca
Szesnasta niedziela zwykła

W środku lata, czasie wakacji, a dla wielu z nas także w okresie urlopów, liturgia słowa prowadzi nas pod dęby Mamre, gdzie swój namiot rozbił Abraham, i do domu Marty, która zaprosiła Jezusa w gościnę. Z tekstów tych możemy odczytać zaproszenie do zatrzymania się i wsłuchania w to, co mówi Bóg. A On zaprasza nas do zatrzymania się w codziennym zabieganiu. Duchowy odpoczynek jest warunkiem owocnej aktywności. Szczególną ku niemu okazją jest udział w niedzielnej Eucharystii.

PIEŚŃ NA WEJŚCIE: Pod Twą obronę, E/405, L/264, S/859

ALBO ANTYFONA: Oto mi Bóg dopomaga, * Pan podtrzymuje me życie. * Będę Ci chętnie składać ofiarę * i sławić Twe dobre imię.

CHWAŁA

MÓDLMY SIĘ: Wszechmogący Boże, okaż miłosierdzie swoim wiernym i pomnażaj w nich dary swojej łaski, † aby pełni wiary, nadziei i miłości * zawsze wiernie zachowywali Twoje przykazania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

CZYTANIE z Księgi Rodzaju (18,1-10a). Pan ukazał się Abrahamowi pod dębami Mamre, gdy ten siedział u wejścia do namiotu w najgorętszej porze dnia. Abraham, spojrzawszy, dostrzegł trzech ludzi naprzeciw siebie. Ujrzawszy ich, podążył od wejścia do namiotu na ich spotkanie. A oddawszy im pokłon do ziemi, rzekł: „O Panie, jeśli darzysz mnie życzliwością, racz nie omijać Twego sługi! Przyniosę trochę wody, wy zaś raczcie obmyć sobie nogi, a potem odpocznijcie pod drzewami. Ja zaś pójdę wziąć nieco chleba, abyście się pokrzepili, zanim pójdziecie dalej, skoro przechodzicie koło sługi waszego”. A oni mu rzekli: „Uczyń tak, jak powiedziałeś”. Abraham poszedł więc śpiesznie do namiotu Sary i rzekł: „Prędko zaczyń ciasto z trzech miar najczystszej mąki i zrób podpłomyki”. Potem Abraham podążył do trzody i wybrawszy tłuste i piękne cielę, dał je słudze, aby ten szybko je przyrządził. Po czym, wziąwszy twaróg, mleko i przyrządzone cielę, postawił przed nimi, a gdy oni jedli, stał przed nimi pod drzewem. Zapytali go: „Gdzie jest twoja żona, Sara?” – Odpowiedział im: „W tym oto namiocie”. Rzekł mu jeden z nich: „O tej porze za rok znów wrócę do ciebie, twoja zaś żona, Sara, będzie miała wtedy syna”.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 15,1b-5)

REFREN: Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie.

Kto będzie przebywał w Twym przybytku, Panie, * 
kto zamieszka na Twej górze świętej? 
Ten, kto postępuje nienagannie, działa sprawiedliwie * 
i mówi prawdę w swym sercu.

Kto swym językiem oszczerstw nie głosi, * 
kto nie czyni bliźniemu nic złego 
i nie ubliża swoim sąsiadom, * 
ale szanuje tego, który oddaje cześć Bogu.

Kto dotrzyma przysięgi niekorzystnej dla siebie, * 
kto nie daje swych pieniędzy na lichwę 
i nie da się przekupić przeciw niewinnemu. * 
Kto tak postępuje, nigdy się nie zachwieje.

REFREN: Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie.

CZYTANIE z Listu św. Pawła Apostoła do Kolosan (1,24-28). Bracia: Teraz raduję się w cierpieniach za was i ze swej strony dopełniam niedostatki udręk Chrystusa w moim ciele dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół. Jego sługą stałem się z powodu zleconego mi wobec was Bożego włodarstwa: mam wypełnić posłannictwo głoszenia słowa Bożego. Tajemnica ta, ukryta od wieków i pokoleń, została teraz objawiona Jego świętym, którym Bóg zechciał oznajmić, jakie jest bogactwo chwały tej tajemnicy pośród pogan. Jest nią Chrystus pośród was – nadzieja chwały. Jego to głosimy, upominając każdego człowieka i ucząc każdego człowieka z całą mądrością, aby każdego człowieka przedstawić jako doskonałego w Chrystusie.
Oto słowo Boże.

AKLAMACJA: Alleluja.
Błogosławieni, którzy w sercu dobrym i szlachetnym 
zatrzymują słowo Boże 
i wydają owoc dzięki swojej wytrwałości.

SŁOWA EWANGELII według św. Łukasza (10,38-42). Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta, imieniem Marta, przyjęła Go w swoim domu. Miała ona siostrę, imieniem Maria, która usiadłszy u nóg Pana, słuchała Jego słowa. Marta zaś uwijała się około rozmaitych posług. A stanąwszy przy Nim, rzekła: „Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła”. A Pan jej odpowiedział: „Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona”. 
Oto słowo Pańskie.

ROZWAŻANIE: Jedno z bardziej znanych przysłów mówi: „Gość w dom, Bóg w dom”. Realizuje się ono w przypadku osób, które zapraszają Boga do swego życia.
Tajemniczy trzej wędrowcy zatrzymują się u Abrahama, odpowiadając w ten sposób na jego słowa: „O Panie, jeśli darzysz mnie życzliwością, racz nie omijać Twego sługi!”. Tradycja Kościoła widzi w tym obrazie – trzech osób, a zarazem jednego Pana – prorocką zapowiedź objawiania Trójcy Świętej. W pełni ta prawda zostanie przed nami odsłonięta w Nowym Testamencie. Gościnność Abrahama nie pozostanie bez obfitej rekompensaty. Otrzymuje on obietnicę spełnienia największej nadziei. Będzie ojcem. Ilekroć człowiek daje Bogu miejsce w swoim domu, a dom można tu rozumieć nie tylko jako przestrzeń materialnej budowli, ale także jako rzeczywistość duchową, zostaje hojnie obdarowany.
Z kolei w dzisiejszej Ewangelii Jezus jest zaproszony do domu w pewnej wsi. Skądinąd wiemy, że działo się to w Betanii. Obie siostry – Maria i Marta – mogą nas czegoś nauczyć. Marta zaprasza Jezusa do swojego domu i służy mu. Maria jest blisko i słucha Mistrza. Obecność Jezusa ujawnia też głębię serca Marty, skażonego żalem. Mówi ona: „Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu?”. Serce Marty wymaga uzdrowienia. Dokonuje się ono słowem prawdy wypowiedzianym z miłością: „Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego”. Tym, czego człowiek najbardziej potrzebuje, jest otwarcie na Boga i Jego łaskę. Również nas Jezus zachęca do odkrycia, że źródłem życia Kościoła jest słuchanie słowa. Skuteczność każdej aktywności jest zależna od kontemplacji słowa i przyjęcia Jezusa.

WIERZĘ

MODLITWA WIERNYCH:
„Aby każdego człowieka przedstawić jako doskonałego w Chrystusie.” Boże, spraw, by Twój Kościół zawsze przygarniał ludzi z miłością.
„Obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona.” Boże, spraw, by żeńskie zgromadzenia zakonne i instytuty świeckie cieszyły się dojrzałymi powołaniami.
„Przyjęła Go w swoim domu.” Boże, spraw, by rodziny pielęgnowały wspólną modlitwę i nie zaniedbywały jej w chwilach kryzysu i braku jedności.
„Oto mi Bóg dopomaga.” Boże, spraw, by bezdzietne do tej pory małżeństwa doczekały się upragnionego potomstwa.
„Racz nie omijać Twego sługi.” Boże, spraw, byśmy w najtrudniejszych sprawach wytrwale uciekali się do Ciebie.

PIEŚŃ NA PRZYGOTOWANIE DARÓW: Wszystko Tobie oddać pragnę, L/294, M/160, S/878

MODLITWA NAD DARAMI: Boże, Ty jedyną, doskonałą Ofiarą zastąpiłeś rozmaite ofiary Starego Prawa, † przyjmij Ofiarę oddanych Ci sług i uświęć ją tak, jak pobłogosławiłeś dary Abla; * niech to, co każdy złożył na chwałę Twego majestatu, posłuży wszystkim do zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PREFACJA NA NIEDZIELE ZWYKŁE 28 – 35

PIEŚŃ NA KOMUNIĘ I NA DZIĘKCZYNIENIE: Zróbcie Mu miejsce, L/296, S/408; Niechaj z nami będzie Pan, E/396, M/75, S/849

ANTYFONA: Oto stoję u drzwi i kołaczę: * jeśli kto usłyszy mój głos i drzwi otworzy, * wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną.

MÓDLMY SIĘ: Boże, nasz Ojcze, przybądź z pomocą swojemu ludowi, który nakarmiłeś Najświętszym Sakramentem, * spraw, aby porzucił dawne nałogi i prowadził nowe życie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PIEŚŃ NA ZAKOŃCZENIE: Bóg nad swym ludem, E/370, M/14, S/445

 


Autorzy:
ks. Janusz Chyła – wprowadzenia do liturgii i rozważania
Agata Rusak – modlitwy wiernych
Adam Kowalski – wybór śpiewów

Objaśnienie skrótów:
E - Exsultate Deo, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2010;
L - Śpiewnik Liturgiczny, TN KUL, Lublin 1998;
M - ks. Z. Piasecki, Panu memu śpiewać chcę, PROMIC - Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2007;
N1 - Niepojęta Trójco, t. 1, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 1998;
N2 - Niepojęta Trójco, t. 2, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 2010;
S - ks. J. Siedlecki, Śpiewnik Kościelny, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2015

Sklep internetowy Shoper.pl