E-BOOK
6.7
PLN
Oremus Nr 8 (275) 2019 - E-BOOK
Oremus Nr 8 (275) 2019 - E-BOOK
WERSJA PAPIEROWA
Ocena:
(Ilość ocen: 0)
Cena: 6,70 zł

W każdym numerze ROZWAŻANIA NA KAŻDY DZIEŃ

ZACHĘCAMY DO SIĘGNIĘCIA PO  SIERPNIOWY NUMER SŁOWA WŚRÓD NAS, KTÓRY JEST ZNAKOMITYM UZUPEŁNIENIEM CZASOPISMA OREMUS. 

W sierpniowym numerze miesięcznika „Oremus”:
- czytania i modlitwy mszalne na każdy dzień;
- wprowadzenia liturgiczne na każdy dzień napisane przez Annę M. Faszczową, teologa-dogmatyka, animatorkę chóru Angelus w Horyńcu-Zdroju;
- rozważania na każdy dzień autorstwa o. Mariusza Kozioła OFMConv, wikariusza prowincji, rekolekcjonisty, psychologa;
- modlitwy wiernych przygotowane przez Annę Lipczyńską;
- kolejny tekst z działu „Pytania i odpowiedzi”. S. Adelajda Sielepin CHR, profesor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, kierownik Katedry Teologii Liturgii, odpowiada na pytanie:

Przed Ewangelią kreślimy znak krzyża na czole, ustach, sercu. Niektórzy wybierają z kolei po prostu przeżegnanie się. Jakie gesty powinny być wtedy wykonywane i jaka jest ich symbolika?

- propozycje śpiewów na niedziele, uroczystości i święta przygotowane przez Adama Kowalskiego, organistę w parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Świętej Lipce i wykładowcę w Akademii Muzycznej w Łodzi (Katedra Organów i Muzyki Kościelnej).

W ramach „Liturgicznego ABC” Maciej Zachara MIC pisze o naczyniach liturgicznych, czyli o patenie i kielichu, i o tym, jakie wymogi muszą spełniać, aby „mogły być dopuszczone do użytku eucharystycznego”.
Michał Kozak MIC w dziale „Pokochać Psalmy” rozważa Psalm 90 przeznaczony na liturgię osiemnastej niedzieli zwykłej roku C. Autor tej zanoszonej do Boga modlitwy – zaznacza ks. M. Kozak MIC – to nie młodzieniec przeświadczony, „że może pokonać wszystko, co stanie mu na drodze, a śmierć go w ogóle nie dotyczy, ale „człowiek doświadczony”, którego życie jest „ulotne i kruche”, ale który wie, że Bóg jest blisko, by wybawiać.
Halina Świrska, autorka „Naszej okładki”, omawia obraz „Przemienienie Pańskie” (Fra Angelico).

Ponadto w numerze – jak zawsze – części stałe Mszy świętej.

 

Jesteśmy na Facebooku! Zapraszamy wszystkich do polubienia profilu oraz do aktywnego udziału w różnych dyskusjach.

 

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera:

 

• Czytania liturgiczne
• Modlitwy mszalne
• Wprowadzenia liturgiczne
• Rozważania
• Modlitwa powszechna
• Liturgiczne ABC
• Pokochać Psalmy
• Propozycje śpiewów 
• Informacje o nowościach wydawniczych

 

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera teksty liturgii Mszy świętej na każdy dzień. Daje wgląd w proponowane przez Kościół codzienne czytania biblijne i formularze mszalne, inspiruje do aktywnego uczestnictwa w liturgii. Dzięki zamieszczonym komentarzom i wprowadzeniom słowo Boże staje się bliższe, bardziej zrozumiałe. 

 

Wygodny, kieszonkowy format

W prenumeracie rocznej 1 NUMER GRATIS!

 

Zobacz numery archiwalne czasopisma OREMUS

Zobacz jak kupić, pobrać i odczytać pliki elektroniczne »

Prawo odstąpienia od Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych nie przysługuje, jeżeli Konsument pobierze plik przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy.

DRUKUJ OPIS

Wtorek, 6 sierpnia
Przemienienie Pańskie

W Psalmie zaśpiewamy: „Pan wywyższony króluje nad ziemią”. Jego królowania potrzebują i nasze serca. Na Eucharystii Bóg może nas przemieniać, odnawiać miłość ku Niemu i ludziom, oderwać od świata i skierować nasz wzrok ku niebu. Stoimy teraz w blasku Bożego słowa i Najświętszego Sakramentu. Możemy przyjąć błogosławione działanie Bożej łaski, by w naszych środowiskach promienieć blaskiem Chrystusa.

PIEŚŃ NA WEJŚCIE: Najsłodszy Jezu, L/315, S/441

ALBO ANTYFONA: W jaśniejącym obłoku ukazał się Duch Święty, * i odezwał się głos Ojca: * To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, * Jego słuchajcie.

CHWAŁA

MÓDLMY SIĘ: Boże, Ty przy chwalebnym Przemienieniu Twojego Jedynego Syna potwierdziłeś tajemnice wiary świadectwem Ojców † i ukazałeś chwałę, jaka czeka Twoje przybrane dzieci, * spraw, abyśmy posłuszni głosowi Twojego umiłowanego Syna, stali się Jego współdziedzicami. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

CZYTANIE z Księgi proroka Daniela (7,9-10.13-14). Patrzyłem, aż postawiono trony, a Przedwieczny zajął miejsce. Szata Jego była biała jak śnieg, a włosy Jego głowy jakby z czystej wełny. Tron Jego był z ognistych płomieni, jego koła – płonący ogień. Strumień ognia się rozlewał i wypływał sprzed Niego. Tysiąc tysięcy służyło Mu, a dziesięć tysięcy po dziesięć tysięcy stało przed Nim. Sąd zasiadł i otwarto księgi. Patrzyłem w nocnych widzeniach, a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie.
Oto słowo Boże.

Albo:

CZYTANIE z Drugiego Listu św. Piotra Apostoła (1,16-19). Najmilsi: Nie za wymyślonymi mitami postępowaliśmy wtedy, gdy daliśmy wam poznać moc i przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, ale nauczaliśmy jako naoczni świadkowie Jego wielkości. Otrzymał bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki oto głos Go doszedł od wspaniałego Majestatu: „To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie”. I słyszeliśmy, jak ten głos doszedł z nieba, kiedy z Nim razem byliśmy na górze świętej. Mamy jednak mocniejszą, prorocką mowę, a dobrze zrobicie, jeżeli będziecie przy niej trwali jak przy lampie, która świeci w ciemnym miejscu, aż dzień zaświta, a gwiazda poranna wzejdzie w waszych sercach.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 97,1-2.5-6.9)

REFREN: Pan wywyższony króluje nad ziemią.

Pan króluje, wesel się, ziemio, *
radujcie się, liczne wyspy!
Obłok i ciemność wokół Niego, *
prawo i sprawiedliwość podstawą Jego tronu.

Góry jak wosk topnieją przed obliczem Pana, *
przed obliczem władcy całej ziemi.
Jego sprawiedliwość rozgłaszają niebiosa, *
a wszystkie ludy widzą Jego chwałę.

Ponad całą ziemię *
Tyś bowiem wywyższony
i nieskończenie wyższy *
ponad wszystkich bogów.

AKLAMACJA: Alleluja. 
To jest mój Syn umiłowany, 
w którym mam upodobanie, 
Jego słuchajcie.

SŁOWA EWANGELII według św. Łukasza (9,28b-36). Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o Jego odejściu, którego miał dokonać w Jerozolimie. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli Jego chwałę i obydwóch mężów, stojących przy Nim. Gdy oni odchodzili od Niego, Piotr rzekł do Jezusa: „Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”. Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, zjawił się obłok i osłonił ich; zlękli się, gdy tamci weszli w obłok. A z obłoku odezwał się głos: „To jest mój Syn wybrany, Jego słuchajcie”. W chwili gdy odezwał się ten głos, Jezus znalazł się sam. A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie oznajmili o tym, co widzieli.
Oto słowo Pańskie.

ROZWAŻANIE: Przemienienie Pańskie dokonuje się w opisie św. Łukasza w klimacie modlitwy. Jezus wychodzi na górę i rozmawia z Ojcem. Wtedy zaczyna jaśnieć Jego twarz i odsłania się Jego boska chwała. To cenna wskazówka. W przestrzeni modlitwy lepiej poznajemy Boga. Odkrywamy Jego piękno, przebywając na górze milczenia i kontemplacji. Potrzebujemy tylko obudzenia swojego ducha i otwarcia oczu wiary. Czy jest w nas takie pragnienie?
Pan rozmawia z Mojżeszem i Eliaszem o swoim odejściu, którego ma dokonać w Jerozolimie. Chodzi o Jego śmierć, a potem zmartwychwstanie i odejście do Ojca. Warto zauważyć, że w oryginalnym tekście mowa jest nie tyle o „dokonaniu” odejścia, ile o jego „wypełnieniu” (gr. „pleroun”). Jakie ma to znaczenie? Wydarzenia w życiu Jezusa nie są przypadkowe, ale przewidziane przez proroków i zgodne z zamysłem Ojca. Jezus z miłości je wypełnia – aż do końca. Każdy z nas jest zaproszony, by na modlitwie rozpoznawać, jak prowadzi go Bóg, jakie powołanie i zadanie ma wypełnić.
Na drodze wiary pojawiają się chwile zachwytu i duchowego pocieszenia. Wydaje się, że łatwo nam się wtedy modlić, że dobre czyny same się rodzą, że Pan jest tak blisko. Jesteśmy na osobistej Górze Przemienienia. I cieszmy się tym czasem. Kiedy jednak minie – a minie na pewno – nie upadajmy na duchu. Nie narzekajmy na zwykłą codzienność pracy, na kłopoty i relacje z innymi. Bóg zostawia nam przesłanie na każdy etap drogi: „To jest mój Syn wybrany, Jego słuchajcie”.

MODLITWA WIERNYCH:
Ojcze, ześlij Twego Ducha na pasterzy Kościoła, aby z mocą powtarzali wiernym: „To jest mój Syn wybrany, Jego słuchajcie”.
Ojcze, ześlij moc Twego Ducha na osoby konsekrowane, aby ich życie było dla świata lampą, która świeci w ciemności.
Ojcze, ześlij moc Twego Ducha na korzystających z wypoczynku, aby pamiętali o wierności Twoim przykazaniom.
Ojcze, ześlij moc Twego Ducha na cierpiących z powodu śmierci ukochanej osoby, aby żyli nadzieją spotkania w radości wiecznej.
Ojcze, ześlij moc Twego Ducha na nas, abyśmy zawsze dążyli to tego, co w górze.

PIEŚŃ NA PRZYGOTOWANIE DARÓW: Ciebie całą duszą pragnę, E/475, M/32, S/823

MODLITWA NAD DARAMI: Panie, nasz Boże, † uświęć złożone dary przez chwalebne Przemienienie Twojego Syna * i oczyść nas ze zmazy grzechów blaskiem Jego światłości. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PREFACJA: Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy Tobie, Ojcze święty, * zawsze i wszędzie składali dziękczynienie, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. * On objawił swoją chwałę wobec wybranych świadków, * a Jego ciało podobne do naszego * zajaśniało niezwykłym blaskiem. * W ten sposób umocnił serca uczniów, * aby nie ulegli zgorszeniu krzyża, * a całemu Kościołowi dał nadzieję, że osiągnie chwałę, * którą sam zajaśniał jako jego Głowa. * Dlatego łącząc się z Aniołami w niebie, * wielbimy Ciebie na ziemi, * razem z nimi wołając: Święty...

PIEŚŃ NA KOMUNIĘ I NA DZIĘKCZYNIENIE: Jam jest chlebem żywym, E/440, M/178, S/352; Panie mój, cóż Ci oddać mogę, E/131, L/104, N2/227, S/854

ANTYFONA: Gdy się objawi Chrystus, * będziemy do Niego podobni, * bo ujrzymy Go takim, jaki jest.

MÓDLMY SIĘ: Boże, Ty w tajemnicy Przemienienia objawiłeś chwałę Twojego Syna, † spraw, niech Pokarm eucharystyczny, któryśmy przyjęli, * przemieni nas na Jego podobieństwo. Który żyje i króluje na wieki wieków.

PIEŚŃ NA ZAKOŃCZENIE: Ty, Boże, wszystko wiesz, E/485, S/872, albo: Za rękę weź mnie Panie, S/879

 

Autorzy:
Anna M. Faszczowa – wprowadzenia do liturgii
Mariusz Kozioł OFMConv – rozważania 
Anna Lipczyńska – modlitwy wiernych
Adam Kowalski – wybór śpiewów

Objaśnienie skrótów:
E - Exsultate Deo, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2010;
L - Śpiewnik Liturgiczny, TN KUL, Lublin 1998;
M - ks. Z. Piasecki, Panu memu śpiewać chcę, PROMIC - Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2007;
N1 - Niepojęta Trójco, t. 1, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 1998;
N2 - Niepojęta Trójco, t. 2, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 2010;
S - ks. J. Siedlecki, Śpiewnik Kościelny, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2015

DODAJ OPINIE

OPINIE KLIENTÓW

Opinie o produkcie (0)

Przypomnimy Ci, kiedy produkt będzie dostępny.

 • Granice
 • Centrum Duchowosci Benedyktynskiej
 • Opoka
 • Wiara
 • Logo Marianum Travel
 • SPM logo
 • BiblioNetka
 • Idziemy
 • Kaplani
 • Vox Fm
 • Radio Niepokalanów
 • Radio polskie
 • Papierowe Mysli
 • Ewangelizuj.pl
 • droga.com.pl
 • logo kulturaonline
 • Sacroexpo
Oremus Nr 8 (275) 2019 - E-BOOKOPIS

W każdym numerze ROZWAŻANIA NA KAŻDY DZIEŃ

ZACHĘCAMY DO SIĘGNIĘCIA PO  SIERPNIOWY NUMER SŁOWA WŚRÓD NAS, KTÓRY JEST ZNAKOMITYM UZUPEŁNIENIEM CZASOPISMA OREMUS. 

W sierpniowym numerze miesięcznika „Oremus”:
- czytania i modlitwy mszalne na każdy dzień;
- wprowadzenia liturgiczne na każdy dzień napisane przez Annę M. Faszczową, teologa-dogmatyka, animatorkę chóru Angelus w Horyńcu-Zdroju;
- rozważania na każdy dzień autorstwa o. Mariusza Kozioła OFMConv, wikariusza prowincji, rekolekcjonisty, psychologa;
- modlitwy wiernych przygotowane przez Annę Lipczyńską;
- kolejny tekst z działu „Pytania i odpowiedzi”. S. Adelajda Sielepin CHR, profesor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, kierownik Katedry Teologii Liturgii, odpowiada na pytanie:

Przed Ewangelią kreślimy znak krzyża na czole, ustach, sercu. Niektórzy wybierają z kolei po prostu przeżegnanie się. Jakie gesty powinny być wtedy wykonywane i jaka jest ich symbolika?

- propozycje śpiewów na niedziele, uroczystości i święta przygotowane przez Adama Kowalskiego, organistę w parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Świętej Lipce i wykładowcę w Akademii Muzycznej w Łodzi (Katedra Organów i Muzyki Kościelnej).

W ramach „Liturgicznego ABC” Maciej Zachara MIC pisze o naczyniach liturgicznych, czyli o patenie i kielichu, i o tym, jakie wymogi muszą spełniać, aby „mogły być dopuszczone do użytku eucharystycznego”.
Michał Kozak MIC w dziale „Pokochać Psalmy” rozważa Psalm 90 przeznaczony na liturgię osiemnastej niedzieli zwykłej roku C. Autor tej zanoszonej do Boga modlitwy – zaznacza ks. M. Kozak MIC – to nie młodzieniec przeświadczony, „że może pokonać wszystko, co stanie mu na drodze, a śmierć go w ogóle nie dotyczy, ale „człowiek doświadczony”, którego życie jest „ulotne i kruche”, ale który wie, że Bóg jest blisko, by wybawiać.
Halina Świrska, autorka „Naszej okładki”, omawia obraz „Przemienienie Pańskie” (Fra Angelico).

Ponadto w numerze – jak zawsze – części stałe Mszy świętej.

 

Jesteśmy na Facebooku! Zapraszamy wszystkich do polubienia profilu oraz do aktywnego udziału w różnych dyskusjach.

 

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera:

 

• Czytania liturgiczne
• Modlitwy mszalne
• Wprowadzenia liturgiczne
• Rozważania
• Modlitwa powszechna
• Liturgiczne ABC
• Pokochać Psalmy
• Propozycje śpiewów 
• Informacje o nowościach wydawniczych

 

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera teksty liturgii Mszy świętej na każdy dzień. Daje wgląd w proponowane przez Kościół codzienne czytania biblijne i formularze mszalne, inspiruje do aktywnego uczestnictwa w liturgii. Dzięki zamieszczonym komentarzom i wprowadzeniom słowo Boże staje się bliższe, bardziej zrozumiałe. 

 

Wygodny, kieszonkowy format

W prenumeracie rocznej 1 NUMER GRATIS!

 

Zobacz numery archiwalne czasopisma OREMUS

Zobacz jak kupić, pobrać i odczytać pliki elektroniczne »

Prawo odstąpienia od Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych nie przysługuje, jeżeli Konsument pobierze plik przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy.SPIS TREŚCI
FRAGMENT KSIĄŻKI

Wtorek, 6 sierpnia
Przemienienie Pańskie

W Psalmie zaśpiewamy: „Pan wywyższony króluje nad ziemią”. Jego królowania potrzebują i nasze serca. Na Eucharystii Bóg może nas przemieniać, odnawiać miłość ku Niemu i ludziom, oderwać od świata i skierować nasz wzrok ku niebu. Stoimy teraz w blasku Bożego słowa i Najświętszego Sakramentu. Możemy przyjąć błogosławione działanie Bożej łaski, by w naszych środowiskach promienieć blaskiem Chrystusa.

PIEŚŃ NA WEJŚCIE: Najsłodszy Jezu, L/315, S/441

ALBO ANTYFONA: W jaśniejącym obłoku ukazał się Duch Święty, * i odezwał się głos Ojca: * To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, * Jego słuchajcie.

CHWAŁA

MÓDLMY SIĘ: Boże, Ty przy chwalebnym Przemienieniu Twojego Jedynego Syna potwierdziłeś tajemnice wiary świadectwem Ojców † i ukazałeś chwałę, jaka czeka Twoje przybrane dzieci, * spraw, abyśmy posłuszni głosowi Twojego umiłowanego Syna, stali się Jego współdziedzicami. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

CZYTANIE z Księgi proroka Daniela (7,9-10.13-14). Patrzyłem, aż postawiono trony, a Przedwieczny zajął miejsce. Szata Jego była biała jak śnieg, a włosy Jego głowy jakby z czystej wełny. Tron Jego był z ognistych płomieni, jego koła – płonący ogień. Strumień ognia się rozlewał i wypływał sprzed Niego. Tysiąc tysięcy służyło Mu, a dziesięć tysięcy po dziesięć tysięcy stało przed Nim. Sąd zasiadł i otwarto księgi. Patrzyłem w nocnych widzeniach, a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie.
Oto słowo Boże.

Albo:

CZYTANIE z Drugiego Listu św. Piotra Apostoła (1,16-19). Najmilsi: Nie za wymyślonymi mitami postępowaliśmy wtedy, gdy daliśmy wam poznać moc i przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, ale nauczaliśmy jako naoczni świadkowie Jego wielkości. Otrzymał bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki oto głos Go doszedł od wspaniałego Majestatu: „To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie”. I słyszeliśmy, jak ten głos doszedł z nieba, kiedy z Nim razem byliśmy na górze świętej. Mamy jednak mocniejszą, prorocką mowę, a dobrze zrobicie, jeżeli będziecie przy niej trwali jak przy lampie, która świeci w ciemnym miejscu, aż dzień zaświta, a gwiazda poranna wzejdzie w waszych sercach.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 97,1-2.5-6.9)

REFREN: Pan wywyższony króluje nad ziemią.

Pan króluje, wesel się, ziemio, *
radujcie się, liczne wyspy!
Obłok i ciemność wokół Niego, *
prawo i sprawiedliwość podstawą Jego tronu.

Góry jak wosk topnieją przed obliczem Pana, *
przed obliczem władcy całej ziemi.
Jego sprawiedliwość rozgłaszają niebiosa, *
a wszystkie ludy widzą Jego chwałę.

Ponad całą ziemię *
Tyś bowiem wywyższony
i nieskończenie wyższy *
ponad wszystkich bogów.

AKLAMACJA: Alleluja. 
To jest mój Syn umiłowany, 
w którym mam upodobanie, 
Jego słuchajcie.

SŁOWA EWANGELII według św. Łukasza (9,28b-36). Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o Jego odejściu, którego miał dokonać w Jerozolimie. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli Jego chwałę i obydwóch mężów, stojących przy Nim. Gdy oni odchodzili od Niego, Piotr rzekł do Jezusa: „Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”. Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, zjawił się obłok i osłonił ich; zlękli się, gdy tamci weszli w obłok. A z obłoku odezwał się głos: „To jest mój Syn wybrany, Jego słuchajcie”. W chwili gdy odezwał się ten głos, Jezus znalazł się sam. A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie oznajmili o tym, co widzieli.
Oto słowo Pańskie.

ROZWAŻANIE: Przemienienie Pańskie dokonuje się w opisie św. Łukasza w klimacie modlitwy. Jezus wychodzi na górę i rozmawia z Ojcem. Wtedy zaczyna jaśnieć Jego twarz i odsłania się Jego boska chwała. To cenna wskazówka. W przestrzeni modlitwy lepiej poznajemy Boga. Odkrywamy Jego piękno, przebywając na górze milczenia i kontemplacji. Potrzebujemy tylko obudzenia swojego ducha i otwarcia oczu wiary. Czy jest w nas takie pragnienie?
Pan rozmawia z Mojżeszem i Eliaszem o swoim odejściu, którego ma dokonać w Jerozolimie. Chodzi o Jego śmierć, a potem zmartwychwstanie i odejście do Ojca. Warto zauważyć, że w oryginalnym tekście mowa jest nie tyle o „dokonaniu” odejścia, ile o jego „wypełnieniu” (gr. „pleroun”). Jakie ma to znaczenie? Wydarzenia w życiu Jezusa nie są przypadkowe, ale przewidziane przez proroków i zgodne z zamysłem Ojca. Jezus z miłości je wypełnia – aż do końca. Każdy z nas jest zaproszony, by na modlitwie rozpoznawać, jak prowadzi go Bóg, jakie powołanie i zadanie ma wypełnić.
Na drodze wiary pojawiają się chwile zachwytu i duchowego pocieszenia. Wydaje się, że łatwo nam się wtedy modlić, że dobre czyny same się rodzą, że Pan jest tak blisko. Jesteśmy na osobistej Górze Przemienienia. I cieszmy się tym czasem. Kiedy jednak minie – a minie na pewno – nie upadajmy na duchu. Nie narzekajmy na zwykłą codzienność pracy, na kłopoty i relacje z innymi. Bóg zostawia nam przesłanie na każdy etap drogi: „To jest mój Syn wybrany, Jego słuchajcie”.

MODLITWA WIERNYCH:
Ojcze, ześlij Twego Ducha na pasterzy Kościoła, aby z mocą powtarzali wiernym: „To jest mój Syn wybrany, Jego słuchajcie”.
Ojcze, ześlij moc Twego Ducha na osoby konsekrowane, aby ich życie było dla świata lampą, która świeci w ciemności.
Ojcze, ześlij moc Twego Ducha na korzystających z wypoczynku, aby pamiętali o wierności Twoim przykazaniom.
Ojcze, ześlij moc Twego Ducha na cierpiących z powodu śmierci ukochanej osoby, aby żyli nadzieją spotkania w radości wiecznej.
Ojcze, ześlij moc Twego Ducha na nas, abyśmy zawsze dążyli to tego, co w górze.

PIEŚŃ NA PRZYGOTOWANIE DARÓW: Ciebie całą duszą pragnę, E/475, M/32, S/823

MODLITWA NAD DARAMI: Panie, nasz Boże, † uświęć złożone dary przez chwalebne Przemienienie Twojego Syna * i oczyść nas ze zmazy grzechów blaskiem Jego światłości. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PREFACJA: Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy Tobie, Ojcze święty, * zawsze i wszędzie składali dziękczynienie, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. * On objawił swoją chwałę wobec wybranych świadków, * a Jego ciało podobne do naszego * zajaśniało niezwykłym blaskiem. * W ten sposób umocnił serca uczniów, * aby nie ulegli zgorszeniu krzyża, * a całemu Kościołowi dał nadzieję, że osiągnie chwałę, * którą sam zajaśniał jako jego Głowa. * Dlatego łącząc się z Aniołami w niebie, * wielbimy Ciebie na ziemi, * razem z nimi wołając: Święty...

PIEŚŃ NA KOMUNIĘ I NA DZIĘKCZYNIENIE: Jam jest chlebem żywym, E/440, M/178, S/352; Panie mój, cóż Ci oddać mogę, E/131, L/104, N2/227, S/854

ANTYFONA: Gdy się objawi Chrystus, * będziemy do Niego podobni, * bo ujrzymy Go takim, jaki jest.

MÓDLMY SIĘ: Boże, Ty w tajemnicy Przemienienia objawiłeś chwałę Twojego Syna, † spraw, niech Pokarm eucharystyczny, któryśmy przyjęli, * przemieni nas na Jego podobieństwo. Który żyje i króluje na wieki wieków.

PIEŚŃ NA ZAKOŃCZENIE: Ty, Boże, wszystko wiesz, E/485, S/872, albo: Za rękę weź mnie Panie, S/879

 

Autorzy:
Anna M. Faszczowa – wprowadzenia do liturgii
Mariusz Kozioł OFMConv – rozważania 
Anna Lipczyńska – modlitwy wiernych
Adam Kowalski – wybór śpiewów

Objaśnienie skrótów:
E - Exsultate Deo, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2010;
L - Śpiewnik Liturgiczny, TN KUL, Lublin 1998;
M - ks. Z. Piasecki, Panu memu śpiewać chcę, PROMIC - Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2007;
N1 - Niepojęta Trójco, t. 1, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 1998;
N2 - Niepojęta Trójco, t. 2, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 2010;
S - ks. J. Siedlecki, Śpiewnik Kościelny, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2015

Sklep internetowy Shoper.pl