E-BOOK
6.7
PLN
Oremus Nr 8 (287) 2020 - E-BOOK
Oremus Nr 8 (287) 2020 - E-BOOK
WERSJA PAPIEROWA
Ocena:
(Ilość ocen: 0)
Cena: 6,70 zł

W każdym numerze ROZWAŻANIA NA KAŻDY DZIEŃ

ZACHĘCAMY DO SIĘGNIĘCIA PO SIERPNIOWY NUMER SŁOWA WŚRÓD NAS, KTÓRY JEST ZNAKOMITYM UZUPEŁNIENIEM CZASOPISMA OREMUS. 

W sierpniowym numerze miesięcznika „Oremus”:

- czytania i modlitwy mszalne na każdy dzień;
- wprowadzenia liturgiczne i rozważania, inspirowane myślami św. Jana Pawła II, na każdy dzień, które napisała Agnieszka Kuryś, tłumaczka i publicystka;
- modlitwy wiernych przygotowane przez Monikę Kamińską, niepełnosprawną, malującą ustami malarkę (współpracuje z Wydawnictwem AMUN – http://amun.com.pl/artysci/kaminska/kaminska_monika.htm) oraz blogerkę;
- kolejny tekst z działu „Pytania i odpowiedzi”. Ks. Dominik Ostrowski, liturgista z diecezji świdnickiej, konsultor Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski, odpowiada na pytanie: „Dlaczego tak bardzo przedłużają się prace nad nowym Mszałem?”. Odpowiedź ta, dotycząca różnych zagadnień i problemów, ukazuje się w trzech odcinkach: w lipcowym, sierpniowym i we wrześniowym numerze naszego pisma.

- propozycje śpiewów na niedziele, uroczystości i święta, przygotowane przez Adama Kowalskiego, organistę w parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Świętej Lipce i wykładowcę w Akademii Muzycznej w Łodzi (Katedra Organów i Muzyki Kościelnej).

W ramach „Liturgicznego ABC” Maciej Zachara MIC przybliża szereg czynności, zachowań, postaw towarzyszących Komunii świętej, jak: procesyjne podchodzenie wiernych (co ma swoją symbolikę), śpiew na Komunię i na dziękczynienie, puryfikacja naczyń liturgicznych, czas na modlitwę w ciszy, wreszcie modlitwa po Komunii, której treścią jest „prośba o to, by owoce celebrowanego misterium trwały w naszym życiu”.
Michał Kozak MIC w dziale „Pokochać Psalmy” rozważa Psalm 138, którego wersetami modlimy się w czasie liturgii słowa dwudziestej pierwszej niedzieli zwykłej roku A. W Psalmie tym obecna jest „niezwykła ufność i powierzanie się Bogu do końca, nawet w obliczu utrapienia”. Przekazuje on mocne słowo o „potędze łaski Boga, która działa tam, gdzie człowiek pozostaje bezsilny”.
Halina Świrska, autorka „Naszej okładki”, omawia obraz Fra Angelico „Koronacja Maryi”.
Ponadto w numerze – jak zawsze – części stałe Mszy świętej.

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera:

Jesteśmy na Facebooku! Zapraszamy wszystkich do polubienia profilu oraz do aktywnego udziału w różnych dyskusjach. 

• Czytania liturgiczne
• Modlitwy mszalne
• Wprowadzenia liturgiczne
• Rozważania
• Modlitwa powszechna
• Liturgiczne ABC
• Pokochać Psalmy
• Propozycje śpiewów 
• Informacje o nowościach wydawniczych

 

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera teksty liturgii Mszy świętej na każdy dzień. Daje wgląd w proponowane przez Kościół codzienne czytania biblijne i formularze mszalne, inspiruje do aktywnego uczestnictwa w liturgii. Dzięki zamieszczonym komentarzom i wprowadzeniom słowo Boże staje się bliższe, bardziej zrozumiałe. 

 

Wygodny, kieszonkowy format

W prenumeracie rocznej 1 NUMER GRATIS!

 

Zobacz numery archiwalne czasopisma OREMUS

Zobacz jak kupić, pobrać i odczytać pliki elektroniczne »

Prawo odstąpienia od Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych nie przysługuje, jeżeli Konsument pobierze plik przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy.

DRUKUJ OPIS

Sobota, 22 sierpnia
Najświętszej Maryi Panny, Królowej

Przy zwiastowaniu zostaje Maryi objawiony dar: pełnia łaski. Maryja, bardziej niż ktokolwiek inny, „uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Jej od Pana” (Łk 1,45). Pełnia Bożej łaski, bycie Matką Chrystusa Króla, stawia Maryję ponad innymi ludźmi i czyni Ją naszą królową. Mówiąc słowami Ezechiela, Maryja jest jak świątynia pełna chwały Pańskiej. Ona sama jednak pokazuje całym życiem i każdym słowem, że – zgodnie z Bożym zamysłem – królować znaczy służyć.

ANTYFONA: Maryja Dziewica, nasza Królowa, * stoi po prawicy Chrystusa w blasku chwały.

MÓDLMY SIĘ: Boże, Ty ustanowiłeś Rodzicielkę Twojego Syna naszą Matką i Królową, * spraw, abyśmy dzięki Jej wstawiennictwu osiągnęli chwałę przygotowaną dla Twoich dzieci w królestwie niebieskim. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

CZYTANIE z Księgi proroka Ezechiela (43,1-7a). Anioł poprowadził mnie ku bramie, która skierowana jest na wschód. I oto chwała Boga Izraela przyszła od wschodu, a głos Jego był jak szum wielu wód, a ziemia jaśniała od Jego chwały. Było to widzenie jak to, które miałem wtedy, gdy przyszedł, by zniszczyć miasto, widzenie jak tamto, które oglądałem nad rzeką Kebar. I upadłem na twarz. A chwała Pańska weszła do świątyni przez bramę, która wychodziła na wschód. Wtedy uniósł mnie duch i zaniósł mnie na wewnętrzny dziedziniec. – A oto świątynia pełna była chwały Pańskiej. I usłyszałem, jak ktoś mówił do mnie od strony świątyni, podczas gdy ów mąż stał jeszcze przy mnie. Rzekł do mnie: „Synu człowieczy, to jest miejsce tronu mojego, miejsce podstawy mych stóp, gdzie chcę na wieki mieszkać pośród Izraelitów”.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 85,9ab.10-14)

REFREN: Na ziemi naszej Bóg zamieszka w chwale.

Będę słuchał tego, co Pan Bóg mówi: * 
oto ogłasza pokój ludowi i swoim wyznawcom. 
Zaprawdę, bliskie jest Jego zbawienie † 
dla tych, którzy Mu cześć oddają, * 
i chwała zamieszka w naszej ziemi.

Łaska i wierność spotkają się z sobą, * 
ucałują się sprawiedliwość i pokój. 
Wierność z ziemi wyrośnie, * 
a sprawiedliwość spojrzy z nieba.

REFREN: Na ziemi naszej Bóg zamieszka w chwale.

Pan sam szczęściem obdarzy, * 
a nasza ziemia wyda swój owoc. 
Sprawiedliwość będzie kroczyć przed Nim, * 
a śladami Jego kroków zbawienie.

AKLAMACJA: Alleluja.
Jeden jest Ojciec wasz w niebie 
i jeden jest wasz Nauczyciel, Chrystus.

SŁOWA EWANGELII według św. Mateusza (23,1-12). Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami: „Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich Rabbi. A wy nie pozwalajcie nazywać się Rabbi, albowiem jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz Mistrz, Chrystus. Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony”.
Oto słowo Pańskie.

ROZWAŻANIE: Każdy z nas może w jakimś stopniu utożsamić się z uczonymi w Piśmie i faryzeuszami, ludźmi bardzo pobożnymi i przestrzegającymi Prawa, patrzącymi na innych z wyżyn własnej mądrości i przyzwoitości. Jezus stawia sprawę jednoznacznie: „Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony”, co oznacza, że chcąc podobać się Bogu, należy przyjmować poniżenia, wbrew swojej naturze i pragnieniom. Jezus nie krytykuje faryzeuszy za ich nauczanie, ale za życie niezgodne z tym, czego uczą. Widzi prawdę ludzkiego serca i ostrzega przed uczynkami spełnianymi na pokaz. Uniżenie się przed Bogiem stanowi o wielkości człowieka. Maryja – napisał św. Jan Paweł II w Liście do kobiet na światową konferencję w Pekinie, poświęconą kobiecie – „oddając się na służbę Bogu, oddała się także na służbę ludzi: służbę miłości. Właśnie ta służba pozwoliła Jej przeżyć doświadczenie tajemniczego, ale prawdziwego «królowania». Nie przez przypadek jest wzywana jako «Królowa nieba i ziemi»” (10). My też jesteśmy zaproszeni do takiego królowania na wzór Maryi.

MODLITWA WIERNYCH:
Prośmy Boga, aby wszyscy wierzący, jak Maryja Panna, Królowa, byli napełnieni łaską, miłością i chwałą Chrystusową.
Aby Papież, biskupi i prezbiterzy mieli serca zjednoczone z Bogiem i dawali wiernym przykład żywej wiary.
Aby przywódcy państw wprowadzali na świecie pokój Chrystusowy.
Aby rodzice chrześcijańscy byli dla swych dzieci obrazem Boga Ojca, Jego miłości, dobroci i czułości.
Abyśmy wiedli życie pokorne i ciche, a po śmierci mogli królować w niebie z Jezusem.

MODLITWA NAD DARAMI: Obchodząc wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, składamy Tobie, Boże, nasze dary † i prosimy, aby nas wspomagał Twój Syn, który stał się człowiekiem * i oddał swe życie na krzyżu jako niepokalana ofiara. Który żyje i króluje na wieki wieków.

PREFACJA O NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE 55

ANTYFONA: Błogosławiona jesteś, Maryjo, * któraś uwierzyła, * że spełnią się słowa powiedziane Tobie od Pana.

MÓDLMY SIĘ: Oddając cześć Najświętszej Maryi Pannie, zostaliśmy posileni sakramentem Eucharystii, † pokornie prosimy Cię, Boże, * abyśmy mogli uczestniczyć w uczcie wiecznego życia. Przez Chrystusa, Pana naszego.


Autorzy:
Agnieszka Kuryś – wprowadzenia, rozważania
Monika Kamińska – modlitwy wiernych

DODAJ OPINIE

OPINIE KLIENTÓW

Opinie o produkcie (0)

Przypomnimy Ci, kiedy produkt będzie dostępny.

 • Granice
 • Centrum Duchowosci Benedyktynskiej
 • Opoka
 • Wiara
 • Logo Marianum Travel
 • SPM logo
 • BiblioNetka
 • Idziemy
 • Kaplani
 • Vox Fm
 • Radio Niepokalanów
 • Radio polskie
 • Papierowe Mysli
 • Ewangelizuj.pl
 • droga.com.pl
 • logo kulturaonline
 • Sacroexpo
Oremus Nr 8 (287) 2020 - E-BOOKOPIS

W każdym numerze ROZWAŻANIA NA KAŻDY DZIEŃ

ZACHĘCAMY DO SIĘGNIĘCIA PO SIERPNIOWY NUMER SŁOWA WŚRÓD NAS, KTÓRY JEST ZNAKOMITYM UZUPEŁNIENIEM CZASOPISMA OREMUS. 

W sierpniowym numerze miesięcznika „Oremus”:

- czytania i modlitwy mszalne na każdy dzień;
- wprowadzenia liturgiczne i rozważania, inspirowane myślami św. Jana Pawła II, na każdy dzień, które napisała Agnieszka Kuryś, tłumaczka i publicystka;
- modlitwy wiernych przygotowane przez Monikę Kamińską, niepełnosprawną, malującą ustami malarkę (współpracuje z Wydawnictwem AMUN – http://amun.com.pl/artysci/kaminska/kaminska_monika.htm) oraz blogerkę;
- kolejny tekst z działu „Pytania i odpowiedzi”. Ks. Dominik Ostrowski, liturgista z diecezji świdnickiej, konsultor Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski, odpowiada na pytanie: „Dlaczego tak bardzo przedłużają się prace nad nowym Mszałem?”. Odpowiedź ta, dotycząca różnych zagadnień i problemów, ukazuje się w trzech odcinkach: w lipcowym, sierpniowym i we wrześniowym numerze naszego pisma.

- propozycje śpiewów na niedziele, uroczystości i święta, przygotowane przez Adama Kowalskiego, organistę w parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Świętej Lipce i wykładowcę w Akademii Muzycznej w Łodzi (Katedra Organów i Muzyki Kościelnej).

W ramach „Liturgicznego ABC” Maciej Zachara MIC przybliża szereg czynności, zachowań, postaw towarzyszących Komunii świętej, jak: procesyjne podchodzenie wiernych (co ma swoją symbolikę), śpiew na Komunię i na dziękczynienie, puryfikacja naczyń liturgicznych, czas na modlitwę w ciszy, wreszcie modlitwa po Komunii, której treścią jest „prośba o to, by owoce celebrowanego misterium trwały w naszym życiu”.
Michał Kozak MIC w dziale „Pokochać Psalmy” rozważa Psalm 138, którego wersetami modlimy się w czasie liturgii słowa dwudziestej pierwszej niedzieli zwykłej roku A. W Psalmie tym obecna jest „niezwykła ufność i powierzanie się Bogu do końca, nawet w obliczu utrapienia”. Przekazuje on mocne słowo o „potędze łaski Boga, która działa tam, gdzie człowiek pozostaje bezsilny”.
Halina Świrska, autorka „Naszej okładki”, omawia obraz Fra Angelico „Koronacja Maryi”.
Ponadto w numerze – jak zawsze – części stałe Mszy świętej.

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera:

Jesteśmy na Facebooku! Zapraszamy wszystkich do polubienia profilu oraz do aktywnego udziału w różnych dyskusjach. 

• Czytania liturgiczne
• Modlitwy mszalne
• Wprowadzenia liturgiczne
• Rozważania
• Modlitwa powszechna
• Liturgiczne ABC
• Pokochać Psalmy
• Propozycje śpiewów 
• Informacje o nowościach wydawniczych

 

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera teksty liturgii Mszy świętej na każdy dzień. Daje wgląd w proponowane przez Kościół codzienne czytania biblijne i formularze mszalne, inspiruje do aktywnego uczestnictwa w liturgii. Dzięki zamieszczonym komentarzom i wprowadzeniom słowo Boże staje się bliższe, bardziej zrozumiałe. 

 

Wygodny, kieszonkowy format

W prenumeracie rocznej 1 NUMER GRATIS!

 

Zobacz numery archiwalne czasopisma OREMUS

Zobacz jak kupić, pobrać i odczytać pliki elektroniczne »

Prawo odstąpienia od Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych nie przysługuje, jeżeli Konsument pobierze plik przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy.SPIS TREŚCI
FRAGMENT KSIĄŻKI

Sobota, 22 sierpnia
Najświętszej Maryi Panny, Królowej

Przy zwiastowaniu zostaje Maryi objawiony dar: pełnia łaski. Maryja, bardziej niż ktokolwiek inny, „uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Jej od Pana” (Łk 1,45). Pełnia Bożej łaski, bycie Matką Chrystusa Króla, stawia Maryję ponad innymi ludźmi i czyni Ją naszą królową. Mówiąc słowami Ezechiela, Maryja jest jak świątynia pełna chwały Pańskiej. Ona sama jednak pokazuje całym życiem i każdym słowem, że – zgodnie z Bożym zamysłem – królować znaczy służyć.

ANTYFONA: Maryja Dziewica, nasza Królowa, * stoi po prawicy Chrystusa w blasku chwały.

MÓDLMY SIĘ: Boże, Ty ustanowiłeś Rodzicielkę Twojego Syna naszą Matką i Królową, * spraw, abyśmy dzięki Jej wstawiennictwu osiągnęli chwałę przygotowaną dla Twoich dzieci w królestwie niebieskim. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

CZYTANIE z Księgi proroka Ezechiela (43,1-7a). Anioł poprowadził mnie ku bramie, która skierowana jest na wschód. I oto chwała Boga Izraela przyszła od wschodu, a głos Jego był jak szum wielu wód, a ziemia jaśniała od Jego chwały. Było to widzenie jak to, które miałem wtedy, gdy przyszedł, by zniszczyć miasto, widzenie jak tamto, które oglądałem nad rzeką Kebar. I upadłem na twarz. A chwała Pańska weszła do świątyni przez bramę, która wychodziła na wschód. Wtedy uniósł mnie duch i zaniósł mnie na wewnętrzny dziedziniec. – A oto świątynia pełna była chwały Pańskiej. I usłyszałem, jak ktoś mówił do mnie od strony świątyni, podczas gdy ów mąż stał jeszcze przy mnie. Rzekł do mnie: „Synu człowieczy, to jest miejsce tronu mojego, miejsce podstawy mych stóp, gdzie chcę na wieki mieszkać pośród Izraelitów”.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 85,9ab.10-14)

REFREN: Na ziemi naszej Bóg zamieszka w chwale.

Będę słuchał tego, co Pan Bóg mówi: * 
oto ogłasza pokój ludowi i swoim wyznawcom. 
Zaprawdę, bliskie jest Jego zbawienie † 
dla tych, którzy Mu cześć oddają, * 
i chwała zamieszka w naszej ziemi.

Łaska i wierność spotkają się z sobą, * 
ucałują się sprawiedliwość i pokój. 
Wierność z ziemi wyrośnie, * 
a sprawiedliwość spojrzy z nieba.

REFREN: Na ziemi naszej Bóg zamieszka w chwale.

Pan sam szczęściem obdarzy, * 
a nasza ziemia wyda swój owoc. 
Sprawiedliwość będzie kroczyć przed Nim, * 
a śladami Jego kroków zbawienie.

AKLAMACJA: Alleluja.
Jeden jest Ojciec wasz w niebie 
i jeden jest wasz Nauczyciel, Chrystus.

SŁOWA EWANGELII według św. Mateusza (23,1-12). Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami: „Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich Rabbi. A wy nie pozwalajcie nazywać się Rabbi, albowiem jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz Mistrz, Chrystus. Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony”.
Oto słowo Pańskie.

ROZWAŻANIE: Każdy z nas może w jakimś stopniu utożsamić się z uczonymi w Piśmie i faryzeuszami, ludźmi bardzo pobożnymi i przestrzegającymi Prawa, patrzącymi na innych z wyżyn własnej mądrości i przyzwoitości. Jezus stawia sprawę jednoznacznie: „Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony”, co oznacza, że chcąc podobać się Bogu, należy przyjmować poniżenia, wbrew swojej naturze i pragnieniom. Jezus nie krytykuje faryzeuszy za ich nauczanie, ale za życie niezgodne z tym, czego uczą. Widzi prawdę ludzkiego serca i ostrzega przed uczynkami spełnianymi na pokaz. Uniżenie się przed Bogiem stanowi o wielkości człowieka. Maryja – napisał św. Jan Paweł II w Liście do kobiet na światową konferencję w Pekinie, poświęconą kobiecie – „oddając się na służbę Bogu, oddała się także na służbę ludzi: służbę miłości. Właśnie ta służba pozwoliła Jej przeżyć doświadczenie tajemniczego, ale prawdziwego «królowania». Nie przez przypadek jest wzywana jako «Królowa nieba i ziemi»” (10). My też jesteśmy zaproszeni do takiego królowania na wzór Maryi.

MODLITWA WIERNYCH:
Prośmy Boga, aby wszyscy wierzący, jak Maryja Panna, Królowa, byli napełnieni łaską, miłością i chwałą Chrystusową.
Aby Papież, biskupi i prezbiterzy mieli serca zjednoczone z Bogiem i dawali wiernym przykład żywej wiary.
Aby przywódcy państw wprowadzali na świecie pokój Chrystusowy.
Aby rodzice chrześcijańscy byli dla swych dzieci obrazem Boga Ojca, Jego miłości, dobroci i czułości.
Abyśmy wiedli życie pokorne i ciche, a po śmierci mogli królować w niebie z Jezusem.

MODLITWA NAD DARAMI: Obchodząc wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, składamy Tobie, Boże, nasze dary † i prosimy, aby nas wspomagał Twój Syn, który stał się człowiekiem * i oddał swe życie na krzyżu jako niepokalana ofiara. Który żyje i króluje na wieki wieków.

PREFACJA O NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE 55

ANTYFONA: Błogosławiona jesteś, Maryjo, * któraś uwierzyła, * że spełnią się słowa powiedziane Tobie od Pana.

MÓDLMY SIĘ: Oddając cześć Najświętszej Maryi Pannie, zostaliśmy posileni sakramentem Eucharystii, † pokornie prosimy Cię, Boże, * abyśmy mogli uczestniczyć w uczcie wiecznego życia. Przez Chrystusa, Pana naszego.


Autorzy:
Agnieszka Kuryś – wprowadzenia, rozważania
Monika Kamińska – modlitwy wiernych

Sklep internetowy Shoper.pl