E-BOOK
6.7
PLN
Oremus Nr 8 (299) 2021 - E-BOOK
Oremus Nr 8 (299) 2021 - E-BOOK
WERSJA PAPIEROWA
Ocena:
(Ilość ocen: 0)
Cena: 6,70 zł

W każdym numerze ROZWAŻANIA NA KAŻDY DZIEŃ

DOSTĘPNE FORMATY: epub mobi pdf

ZACHĘCAMY DO SIĘGNIĘCIA PO SIERPNIOWY NUMER SŁOWA WŚRÓD NAS, KTÓRY JEST ZNAKOMITYM UZUPEŁNIENIEM CZASOPISMA OREMUS. 

W sierpniowym numerze miesięcznika „Oremus”:

- czytania i modlitwy mszalne na każdy dzień;
- wprowadzenia liturgiczne i rozważania, które napisał Jakub Kruczek OP, przeor klasztoru dominikańskiego w Warszawie (Służew), rekolekcjonista;
- modlitwy wiernych; przygotowali je Małgorzata i Cezary Sękalscy, od 20 lat w związku małżeńskim, od 19 lat w kręgach Domowego Kościoła. Cezary jest psychoterapeutą i teologiem duchowości, autorem wielu książek; Małgorzata – redaktorką i korektorką. Oboje od lat związani ze środowiskiem wydawców katolickich;
- kolejny tekst z działu „Pytania i odpowiedzi”. Anna M. Faszczowa, teolog-dogmatyk, animatorka chóru Angelus w Horyńcu-Zdroju, ustosunkowuje się do kwestii: „Warsztaty muzyki liturgicznej. Jakie znaczenie dla parafii?”. Jest to ostatni tekst z cyklu dotyczącego warsztatów muzyki liturgicznej.
- propozycje śpiewów na niedziele, uroczystości i święta, przygotowane przez Adama Kowalskiego, organistę w parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Świętej Lipce.

W ramach „Liturgicznego ABC” Maciej Zachara MIC przybliża proces powstania brewiarza, czyli księgi zbierającej w jednym tomie wszystkie elementy potrzebne do celebracji oficjum.
Michał Kozak MIC w dziale „Pokochać Psalmy” rozważa Psalm 81, którym modlimy się w poniedziałek osiemnastego tygodnia zwykłego. Autor zatrzymuje się dłużej przy słowie, które „brzmi obco, nie zgadza się z tym, co czujemy i myślimy o Bogu”. Chodzi o werset 13 tego psalmu: „Pozostawiłem ich przeto twardości ich serca: niech postępują według swych zamysłów!”.
Halina Świrska, autorka „Naszej okładki”, omawia obraz „Zaśnięcie Najświętszej Maryi Panny” (Niccolò di Pietro Gerini).

Ponadto w numerze – jak zawsze – części stałe Mszy świętej.

 

Jesteśmy na Facebooku! Zapraszamy wszystkich do polubienia profilu oraz do aktywnego udziału w różnych dyskusjach. 

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera:

• Czytania liturgiczne
• Modlitwy mszalne
• Wprowadzenia liturgiczne
• Rozważania
• Modlitwy wiernych
• Liturgiczne ABC
• Pytania i odpowiedzi
• Wstępy do okresów liturgicznych
• Omówienia okładki
• Pokochać Psalmy
• Propozycje śpiewów 
• Informacje o nowościach wydawniczych

 

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera teksty liturgii Mszy świętej na każdy dzień. Daje wgląd w proponowane przez Kościół codzienne czytania biblijne i formularze mszalne, inspiruje do aktywnego uczestnictwa w liturgii. Dzięki zamieszczonym komentarzom i wprowadzeniom słowo Boże staje się bliższe, bardziej zrozumiałe. 

 

Wygodny, kieszonkowy format

W prenumeracie rocznej 1 NUMER GRATIS!

 

Zobacz numery archiwalne czasopisma OREMUS

Zobacz jak kupić, pobrać i odczytać pliki elektroniczne »

Prawo odstąpienia od Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych nie przysługuje, jeżeli Konsument pobierze plik przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy.

DRUKUJ OPIS

Niedziela, 15 sierpnia
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Msza Wigilii

Maryja, jako matka, miała jedyną i niepowtarzalną bliskość z Jezusem. Spośród ludzi nikt tak jak Ona nie zna Jezusa i nikt Go tak nie kocha. Podobnie dla Jezusa relacja z Maryją była czymś jedynym. Dziś świętujemy konsekwencje tej bliskości – Maryja z ciałem i duszą została wzięta do nieba. Zmartwychwstały nie mógł dopuścić, aby Jego Matka nawet przez chwilę nie miała udziału w Jego chwale.

PIEŚŃ NA WEJŚCIE: Dnia każdego, L/328, S/474

ALBO ANTYFONA: Wysławiamy Ciebie, Maryjo, * dzisiaj zostałaś wyniesiona ponad chóry Aniołów * i na wieki triumfujesz z Chrystusem.

CHWAŁA

MÓDLMY SIĘ: Boże, Ty wejrzałeś na pokorę Najświętszej Maryi Panny i wyniosłeś Ją do godności Matki Twojego Jedynego Syna, a w dniu dzisiejszym uwieńczyłeś Ją najwyższą chwałą, † spraw, abyśmy zbawieni przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, * przez Jej prośby mogli wejść do wiecznej chwały. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

CZYTANIE z Pierwszej Księgi Kronik (15,3-4.15-16; 16,1-2). Dawid zgromadził wszystkich Izraelitów w Jerozolimie celem przeniesienia Arki Pańskiej na miejsce, które dla niej przygotował. Zebrał Dawid synów Aarona i lewitów. Lewici nieśli Arkę Bożą na drążkach na swoich ramionach, jak przykazał Mojżesz zgodnie ze słowem Pana. I rzekł Dawid naczelnikom lewitów, aby ustanowili swoich braci śpiewakami przy instrumentach muzycznych: cytrach, harfach i brzmiących cymbałach, żeby radośnie głos podnosić. Przyniesiono więc Arkę Bożą i ustawiono ją pośrodku namiotu, jaki rozpiął dla niej Dawid, po czym złożono całopalenia i ofiary pojednania. Gdy zaś Dawid skończył składanie całopaleń i ofiar pojednania, pobłogosławił lud w imieniu Pana.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 132,6-7.9-10.13-14)

REFREN: Wyrusza z Panem Arka Jego chwały.

Słyszeliśmy o arce w Efrata, *
znaleźliśmy ją na polach Jaaru.
Wejdźmy do Jego mieszkania, *
padnijmy przed podnóżkiem stóp Jego.

Niech Twoi kapłani w sprawiedliwość się odzieją, *
a Twoi wyznawcy niech śpiewają z radości.
Przez wzgląd na Dawida, Twego sługę, *
nie odtrącaj oblicza swojego pomazańca.

Pan bowiem wybrał Syjon, *
tej siedziby zapragnął dla siebie.
„Oto miejsce mego odpoczynku na wieki, *
tu będę mieszkał, bo wybrałem je sobie.”

CZYTANIE z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian (15,54b-57). Bracia: Kiedy już to, co śmiertelne, przyodzieje się w nieśmiertelność, wtedy sprawdzą się słowa, które zostały napisane: „Zwycięstwo pochłonęło śmierć. Gdzież jest, o śmierci, twoje zwycięstwo? Gdzież jest, o śmierci, twój oścień?”. Ościeniem zaś śmierci jest grzech, a siłą grzechu Prawo. Bogu niech będą dzięki za to, że dał nam odnieść zwycięstwo przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
Oto słowo Boże.

AKLAMACJA: Alleluja.
Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego
i zachowują je wiernie.

SŁOWA EWANGELII według św. Łukasza (11,27-28). Gdy Jezus mówił, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: „Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś”. Lecz On rzekł: „Tak, błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają słowa Bożego i go przestrzegają”.
Oto słowo Pańskie.

WIERZĘ

MODLITWA WIERNYCH:
• Przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny módlmy się za wszystkie dzieci Kościoła, aby wiernie świadczyły o Bożej miłości.
• Za poległych w obronie naszej ojczyzny, aby cieszyli się niebem a ich ofiara została doceniona przez następne pokolenia.
• Za polskich żołnierzy w dniu ich patronalnego święta, aby działania przez nich podejmowane zawsze służyły pokojowi i dobru ludzi.
• Za zmarłych, aby razem z Maryją mogli w niebie oglądać Boga twarzą w twarz.
• Za nas samych, abyśmy ufnie zawierzali Panu wszystkie swoje troski.

PIEŚŃ NA PRZYGOTOWANIE DARÓW: Chrystus Pan karmi nas, E/436, L/92, S/1026

MODLITWA NAD DARAMI: Wszechmogący Boże, przyjmij ofiarę przebłagania i chwały, którą składamy w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Bożej Rodzicielki, † niech ta ofiara wyjedna nam przebaczenie grzechów * i przemieni nasze życie w nieustanne dziękczynienie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PREFACJA O WNIEBOWZIĘCIU NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 61

PIEŚŃ NA KOMUNIĘ I NA DZIĘKCZYNIENIE: Bądźże pozdrowiona, E/434, L/271, S/342; Głoś imię Pana, E/378, N1/153, S/843

ANTYFONA: Błogosławione łono Maryi Dziewicy, * które nosiło Syna Ojca Przedwiecznego.

MÓDLMY SIĘ: Panie, nasz Boże, Ty nas posiliłeś przy swoim stole w uroczystość Wniebowzięcia Bożej Rodzicielki, * błagamy, abyś nas uwolnił od wszystkich grożących nam niebezpieczeństw. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PIEŚŃ NA ZAKOŃCZENIE: Gwiazdo zaranna, L/335, S/486


Msza w dzień

Maryja zaprasza nas dzisiaj do tego, abyśmy razem z Nią uwielbiali Boga. Uczy nas pięknej modlitwy „Magnificat”. Ta modlitwa jest Jej życiem. Ona widzi, w jaki sposób Bóg działa w historii. Rozumie, że pokora i ufność jest tym, czego On od nas potrzebuje, aby mógł objawić swoją chwałę. A serce człowieka wiary, oddanego Bogu, zawsze wypełnione jest radością.

PIEŚŃ NA WEJŚCIE: Przy obchodzie Wniebowzięcia Twego, S/554, albo: O Pani ufność nasza, N1/278

ALBO ANTYFONA: Wielki znak ukazał się na niebie: * Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod Jej stopami, * a na Jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.

Albo:

Radujmy się wszyscy w Panu, * obchodząc uroczystość ku czci Najświętszej Maryi Panny. * Z Jej Wniebowzięcia radują się Aniołowie * i wychwalają Syna Bożego.

CHWAŁA

MÓDLMY SIĘ: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty wziąłeś do niebieskiej chwały ciało i duszę Niepokalanej Dziewicy Maryi, Matki Twojego Syna, † spraw, abyśmy nieustannie troszczyli się o dobra duchowe * i wysłużyli sobie udział w Jej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

CZYTANIE z Apokalipsy św. Jana Apostoła (11,19a; 12,1.-6a.10ab). Świątynia Boga w niebie się otwarła i Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego świątyni. Potem wielki znak ukazał się na niebie: Niewiasta obleczona w słońce, i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. A jest brzemienna. I woła, cierpiąc bóle i męki rodzenia. I inny znak się ukazał na niebie: Oto wielki Smok barwy ognia, mający siedem głów i dziesięć rogów – a na głowach jego siedem diademów. A ogon jego zmiata trzecią część gwiazd nieba: i rzucił je na ziemię. I stanął Smok przed mającą rodzić Niewiastą, ażeby skoro porodzi, pożreć jej Dziecię. I porodziła Syna – Mężczyznę, który wszystkie narody będzie pasł rózgą żelazną. I zostało uniesione jej Dziecię do Boga i do Jego tronu. A Niewiasta zbiegła na pustynię, gdzie miejsce ma przygotowane przez Boga. I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: „Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca”.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 45,7.10-12.14-15)

REFREN: Stoi Królowa po Twojej prawicy.

Tron Twój, Boże, trwa na wieki, *
berłem sprawiedliwym berło Twego królestwa.
Córki królewskie wychodzą na spotkanie z tobą, *
królowa w złocie z Ofiru stoi po twojej prawicy.

Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha, *
zapomnij o swym ludzie, o domu swego ojca.
Król pragnie twego piękna, *
on twoim panem, oddaj mu pokłon.

Córa królewska wchodzi pełna chwały, *
w złotogłów odziana.
W szacie wzorzystej do króla ją prowadzą, *
za nią przywodzą do ciebie dziewice, jej druhny.

CZYTANIE z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian (15,20-26). Bracia: Chrystus zmartwychwstał jako pierwociny spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez Człowieka też dokona się zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności: Chrystus jako pierwociny, potem ci, co należą do Chrystusa, w czasie Jego przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką Zwierzchność, Władzę i Moc. Trzeba bowiem, ażeby królował, „aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy”. Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć.
Oto słowo Boże.

AKLAMACJA: Alleluja.
Maryja została wzięta do nieba,
radują się zastępy aniołów.

SŁOWA EWANGELII według św. Łukasza (1,39-56). W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona głośny okrzyk i powiedziała: „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto bowiem, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Jej od Pana”. Wtedy rzekła Maryja: „Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim. Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego imię jest święte. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą, Izraelem, pomny na swe miłosierdzie. Jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki”. Maryja pozostała u Elżbiety około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.
Oto słowo Pańskie.

ROZWAŻANIE: Spotkanie Maryi z Elżbietą, matką Jana Chrzciciela, jest spotkaniem wierzących kobiet. One skupione są nie na sobie, ale na Bogu oraz na synach, których noszą w swoim łonie. Jeden z nich będzie prorokiem, największym spośród narodzonych z niewiast, przyjacielem Oblubieńca; całe swoje życie poświęci, aby przygotować drogę dla Pana (Mt 11,9-11; J 3,29). Drugi przyjdzie jako „Baranek Boży, który gładzi grzech świata” (J 1,29).
Życie Maryi jest drogowskazem. Na początku Jej drogi jest zawierzenie Bogu i uwielbienie. „Magnificat” jest modlitwą Maryi – Ona wypowiada to, co czuje i przeżywa. Widać, że całkowicie zanurzona jest w Bogu. Widzi Jego działanie w swoim życiu. Dostrzega, że Bóg w taki sposób działa, aby człowieka prowadzić do wolności. Maryja przez swoje „tak” jest zdecydowana, aby w ręku Boga stać się narzędziem całkowicie oddanym Jego planom wyzwolenia pogrążonych w niewoli grzechu.
Ona pokazuje nam drogę do Jezusa, naszego Zbawiciela. Sama pierwsza idzie drogą prowadzącą do wieczności, do domu naszego Ojca, gdzie „jest mieszkań wiele” (J 14,2). Dzisiaj świętujemy wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Maryja z duszą i ciałem została zabrana do domu, który od wieków przygotował dla Niej Bóg. I czuwa nad naszymi ziemskimi drogami, abyśmy doszli do radości nieba.

WIERZĘ

MODLITWA WIERNYCH, s. 82 - 83

PIEŚŃ NA PRZYGOTOWANIE DARÓW: Różne są dary łaski, N2/234

MODLITWA NAD DARAMI: Panie, nasz Boże, niech się wzniesie do Ciebie ofiara naszego oddania † i przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej * niech nasze serca rozpalone ogniem miłości nieustannie dążą do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PREFACJA O WNIEBOWZIĘCIU NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 61

PIEŚŃ NA KOMUNIĘ I NA DZIĘKCZYNIENIE: Pan zstąpił z nieba, S/378; Uwielbiaj duszo moja, E/141, S/1148

ANTYFONA: Błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, * gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.

MÓDLMY SIĘ: Miłosierny Boże, przyjęliśmy Najświętszy Sakrament, który daje zbawienie, † prosimy Cię, abyś dzięki wstawiennictwu Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej * doprowadził nas do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PIEŚŃ NA ZAKOŃCZENIE: O, której berła, L/352, S/526, albo: Matko niebieskiego Pana, L/345, S/518


Autorzy:
Jakub Kruczek OP – wprowadzenia liturgiczne i rozważania
Małgorzata i Cezary Sękalscy – modlitwy wiernych
Adam Kowalski – wybór śpiewów

Objaśnienie skrótów:
E - Exsultate Deo, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2010;
L - Śpiewnik Liturgiczny, TN KUL, Lublin 1998;
M - ks. Z. Piasecki, Panu memu śpiewać chcę, PROMIC - Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2007;
N1 - Niepojęta Trójco, t. 1, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 1998;
N2 - Niepojęta Trójco, t. 2, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 2010;
S - ks. J. Siedlecki, Śpiewnik Kościelny, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2015

DODAJ OPINIE

OPINIE KLIENTÓW

Opinie o produkcie (0)

Przypomnimy Ci, kiedy produkt będzie dostępny.

 • Granice
 • Centrum Duchowosci Benedyktynskiej
 • Opoka
 • Wiara
 • Logo Marianum Travel
 • SPM logo
 • BiblioNetka
 • Idziemy
 • Kaplani
 • Vox Fm
 • Radio Niepokalanów
 • Radio polskie
 • Papierowe Mysli
 • Ewangelizuj.pl
 • droga.com.pl
 • logo kulturaonline
 • Sacroexpo
Oremus Nr 8 (299) 2021 - E-BOOKOPIS

W każdym numerze ROZWAŻANIA NA KAŻDY DZIEŃ

DOSTĘPNE FORMATY: epub mobi pdf

ZACHĘCAMY DO SIĘGNIĘCIA PO SIERPNIOWY NUMER SŁOWA WŚRÓD NAS, KTÓRY JEST ZNAKOMITYM UZUPEŁNIENIEM CZASOPISMA OREMUS. 

W sierpniowym numerze miesięcznika „Oremus”:

- czytania i modlitwy mszalne na każdy dzień;
- wprowadzenia liturgiczne i rozważania, które napisał Jakub Kruczek OP, przeor klasztoru dominikańskiego w Warszawie (Służew), rekolekcjonista;
- modlitwy wiernych; przygotowali je Małgorzata i Cezary Sękalscy, od 20 lat w związku małżeńskim, od 19 lat w kręgach Domowego Kościoła. Cezary jest psychoterapeutą i teologiem duchowości, autorem wielu książek; Małgorzata – redaktorką i korektorką. Oboje od lat związani ze środowiskiem wydawców katolickich;
- kolejny tekst z działu „Pytania i odpowiedzi”. Anna M. Faszczowa, teolog-dogmatyk, animatorka chóru Angelus w Horyńcu-Zdroju, ustosunkowuje się do kwestii: „Warsztaty muzyki liturgicznej. Jakie znaczenie dla parafii?”. Jest to ostatni tekst z cyklu dotyczącego warsztatów muzyki liturgicznej.
- propozycje śpiewów na niedziele, uroczystości i święta, przygotowane przez Adama Kowalskiego, organistę w parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Świętej Lipce.

W ramach „Liturgicznego ABC” Maciej Zachara MIC przybliża proces powstania brewiarza, czyli księgi zbierającej w jednym tomie wszystkie elementy potrzebne do celebracji oficjum.
Michał Kozak MIC w dziale „Pokochać Psalmy” rozważa Psalm 81, którym modlimy się w poniedziałek osiemnastego tygodnia zwykłego. Autor zatrzymuje się dłużej przy słowie, które „brzmi obco, nie zgadza się z tym, co czujemy i myślimy o Bogu”. Chodzi o werset 13 tego psalmu: „Pozostawiłem ich przeto twardości ich serca: niech postępują według swych zamysłów!”.
Halina Świrska, autorka „Naszej okładki”, omawia obraz „Zaśnięcie Najświętszej Maryi Panny” (Niccolò di Pietro Gerini).

Ponadto w numerze – jak zawsze – części stałe Mszy świętej.

 

Jesteśmy na Facebooku! Zapraszamy wszystkich do polubienia profilu oraz do aktywnego udziału w różnych dyskusjach. 

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera:

• Czytania liturgiczne
• Modlitwy mszalne
• Wprowadzenia liturgiczne
• Rozważania
• Modlitwy wiernych
• Liturgiczne ABC
• Pytania i odpowiedzi
• Wstępy do okresów liturgicznych
• Omówienia okładki
• Pokochać Psalmy
• Propozycje śpiewów 
• Informacje o nowościach wydawniczych

 

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera teksty liturgii Mszy świętej na każdy dzień. Daje wgląd w proponowane przez Kościół codzienne czytania biblijne i formularze mszalne, inspiruje do aktywnego uczestnictwa w liturgii. Dzięki zamieszczonym komentarzom i wprowadzeniom słowo Boże staje się bliższe, bardziej zrozumiałe. 

 

Wygodny, kieszonkowy format

W prenumeracie rocznej 1 NUMER GRATIS!

 

Zobacz numery archiwalne czasopisma OREMUS

Zobacz jak kupić, pobrać i odczytać pliki elektroniczne »

Prawo odstąpienia od Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych nie przysługuje, jeżeli Konsument pobierze plik przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy.SPIS TREŚCI
FRAGMENT KSIĄŻKI

Niedziela, 15 sierpnia
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Msza Wigilii

Maryja, jako matka, miała jedyną i niepowtarzalną bliskość z Jezusem. Spośród ludzi nikt tak jak Ona nie zna Jezusa i nikt Go tak nie kocha. Podobnie dla Jezusa relacja z Maryją była czymś jedynym. Dziś świętujemy konsekwencje tej bliskości – Maryja z ciałem i duszą została wzięta do nieba. Zmartwychwstały nie mógł dopuścić, aby Jego Matka nawet przez chwilę nie miała udziału w Jego chwale.

PIEŚŃ NA WEJŚCIE: Dnia każdego, L/328, S/474

ALBO ANTYFONA: Wysławiamy Ciebie, Maryjo, * dzisiaj zostałaś wyniesiona ponad chóry Aniołów * i na wieki triumfujesz z Chrystusem.

CHWAŁA

MÓDLMY SIĘ: Boże, Ty wejrzałeś na pokorę Najświętszej Maryi Panny i wyniosłeś Ją do godności Matki Twojego Jedynego Syna, a w dniu dzisiejszym uwieńczyłeś Ją najwyższą chwałą, † spraw, abyśmy zbawieni przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, * przez Jej prośby mogli wejść do wiecznej chwały. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

CZYTANIE z Pierwszej Księgi Kronik (15,3-4.15-16; 16,1-2). Dawid zgromadził wszystkich Izraelitów w Jerozolimie celem przeniesienia Arki Pańskiej na miejsce, które dla niej przygotował. Zebrał Dawid synów Aarona i lewitów. Lewici nieśli Arkę Bożą na drążkach na swoich ramionach, jak przykazał Mojżesz zgodnie ze słowem Pana. I rzekł Dawid naczelnikom lewitów, aby ustanowili swoich braci śpiewakami przy instrumentach muzycznych: cytrach, harfach i brzmiących cymbałach, żeby radośnie głos podnosić. Przyniesiono więc Arkę Bożą i ustawiono ją pośrodku namiotu, jaki rozpiął dla niej Dawid, po czym złożono całopalenia i ofiary pojednania. Gdy zaś Dawid skończył składanie całopaleń i ofiar pojednania, pobłogosławił lud w imieniu Pana.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 132,6-7.9-10.13-14)

REFREN: Wyrusza z Panem Arka Jego chwały.

Słyszeliśmy o arce w Efrata, *
znaleźliśmy ją na polach Jaaru.
Wejdźmy do Jego mieszkania, *
padnijmy przed podnóżkiem stóp Jego.

Niech Twoi kapłani w sprawiedliwość się odzieją, *
a Twoi wyznawcy niech śpiewają z radości.
Przez wzgląd na Dawida, Twego sługę, *
nie odtrącaj oblicza swojego pomazańca.

Pan bowiem wybrał Syjon, *
tej siedziby zapragnął dla siebie.
„Oto miejsce mego odpoczynku na wieki, *
tu będę mieszkał, bo wybrałem je sobie.”

CZYTANIE z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian (15,54b-57). Bracia: Kiedy już to, co śmiertelne, przyodzieje się w nieśmiertelność, wtedy sprawdzą się słowa, które zostały napisane: „Zwycięstwo pochłonęło śmierć. Gdzież jest, o śmierci, twoje zwycięstwo? Gdzież jest, o śmierci, twój oścień?”. Ościeniem zaś śmierci jest grzech, a siłą grzechu Prawo. Bogu niech będą dzięki za to, że dał nam odnieść zwycięstwo przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
Oto słowo Boże.

AKLAMACJA: Alleluja.
Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego
i zachowują je wiernie.

SŁOWA EWANGELII według św. Łukasza (11,27-28). Gdy Jezus mówił, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: „Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś”. Lecz On rzekł: „Tak, błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają słowa Bożego i go przestrzegają”.
Oto słowo Pańskie.

WIERZĘ

MODLITWA WIERNYCH:
• Przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny módlmy się za wszystkie dzieci Kościoła, aby wiernie świadczyły o Bożej miłości.
• Za poległych w obronie naszej ojczyzny, aby cieszyli się niebem a ich ofiara została doceniona przez następne pokolenia.
• Za polskich żołnierzy w dniu ich patronalnego święta, aby działania przez nich podejmowane zawsze służyły pokojowi i dobru ludzi.
• Za zmarłych, aby razem z Maryją mogli w niebie oglądać Boga twarzą w twarz.
• Za nas samych, abyśmy ufnie zawierzali Panu wszystkie swoje troski.

PIEŚŃ NA PRZYGOTOWANIE DARÓW: Chrystus Pan karmi nas, E/436, L/92, S/1026

MODLITWA NAD DARAMI: Wszechmogący Boże, przyjmij ofiarę przebłagania i chwały, którą składamy w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Bożej Rodzicielki, † niech ta ofiara wyjedna nam przebaczenie grzechów * i przemieni nasze życie w nieustanne dziękczynienie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PREFACJA O WNIEBOWZIĘCIU NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 61

PIEŚŃ NA KOMUNIĘ I NA DZIĘKCZYNIENIE: Bądźże pozdrowiona, E/434, L/271, S/342; Głoś imię Pana, E/378, N1/153, S/843

ANTYFONA: Błogosławione łono Maryi Dziewicy, * które nosiło Syna Ojca Przedwiecznego.

MÓDLMY SIĘ: Panie, nasz Boże, Ty nas posiliłeś przy swoim stole w uroczystość Wniebowzięcia Bożej Rodzicielki, * błagamy, abyś nas uwolnił od wszystkich grożących nam niebezpieczeństw. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PIEŚŃ NA ZAKOŃCZENIE: Gwiazdo zaranna, L/335, S/486


Msza w dzień

Maryja zaprasza nas dzisiaj do tego, abyśmy razem z Nią uwielbiali Boga. Uczy nas pięknej modlitwy „Magnificat”. Ta modlitwa jest Jej życiem. Ona widzi, w jaki sposób Bóg działa w historii. Rozumie, że pokora i ufność jest tym, czego On od nas potrzebuje, aby mógł objawić swoją chwałę. A serce człowieka wiary, oddanego Bogu, zawsze wypełnione jest radością.

PIEŚŃ NA WEJŚCIE: Przy obchodzie Wniebowzięcia Twego, S/554, albo: O Pani ufność nasza, N1/278

ALBO ANTYFONA: Wielki znak ukazał się na niebie: * Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod Jej stopami, * a na Jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.

Albo:

Radujmy się wszyscy w Panu, * obchodząc uroczystość ku czci Najświętszej Maryi Panny. * Z Jej Wniebowzięcia radują się Aniołowie * i wychwalają Syna Bożego.

CHWAŁA

MÓDLMY SIĘ: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty wziąłeś do niebieskiej chwały ciało i duszę Niepokalanej Dziewicy Maryi, Matki Twojego Syna, † spraw, abyśmy nieustannie troszczyli się o dobra duchowe * i wysłużyli sobie udział w Jej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

CZYTANIE z Apokalipsy św. Jana Apostoła (11,19a; 12,1.-6a.10ab). Świątynia Boga w niebie się otwarła i Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego świątyni. Potem wielki znak ukazał się na niebie: Niewiasta obleczona w słońce, i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. A jest brzemienna. I woła, cierpiąc bóle i męki rodzenia. I inny znak się ukazał na niebie: Oto wielki Smok barwy ognia, mający siedem głów i dziesięć rogów – a na głowach jego siedem diademów. A ogon jego zmiata trzecią część gwiazd nieba: i rzucił je na ziemię. I stanął Smok przed mającą rodzić Niewiastą, ażeby skoro porodzi, pożreć jej Dziecię. I porodziła Syna – Mężczyznę, który wszystkie narody będzie pasł rózgą żelazną. I zostało uniesione jej Dziecię do Boga i do Jego tronu. A Niewiasta zbiegła na pustynię, gdzie miejsce ma przygotowane przez Boga. I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: „Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca”.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 45,7.10-12.14-15)

REFREN: Stoi Królowa po Twojej prawicy.

Tron Twój, Boże, trwa na wieki, *
berłem sprawiedliwym berło Twego królestwa.
Córki królewskie wychodzą na spotkanie z tobą, *
królowa w złocie z Ofiru stoi po twojej prawicy.

Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha, *
zapomnij o swym ludzie, o domu swego ojca.
Król pragnie twego piękna, *
on twoim panem, oddaj mu pokłon.

Córa królewska wchodzi pełna chwały, *
w złotogłów odziana.
W szacie wzorzystej do króla ją prowadzą, *
za nią przywodzą do ciebie dziewice, jej druhny.

CZYTANIE z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian (15,20-26). Bracia: Chrystus zmartwychwstał jako pierwociny spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez Człowieka też dokona się zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności: Chrystus jako pierwociny, potem ci, co należą do Chrystusa, w czasie Jego przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką Zwierzchność, Władzę i Moc. Trzeba bowiem, ażeby królował, „aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy”. Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć.
Oto słowo Boże.

AKLAMACJA: Alleluja.
Maryja została wzięta do nieba,
radują się zastępy aniołów.

SŁOWA EWANGELII według św. Łukasza (1,39-56). W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona głośny okrzyk i powiedziała: „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto bowiem, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Jej od Pana”. Wtedy rzekła Maryja: „Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim. Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego imię jest święte. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą, Izraelem, pomny na swe miłosierdzie. Jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki”. Maryja pozostała u Elżbiety około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.
Oto słowo Pańskie.

ROZWAŻANIE: Spotkanie Maryi z Elżbietą, matką Jana Chrzciciela, jest spotkaniem wierzących kobiet. One skupione są nie na sobie, ale na Bogu oraz na synach, których noszą w swoim łonie. Jeden z nich będzie prorokiem, największym spośród narodzonych z niewiast, przyjacielem Oblubieńca; całe swoje życie poświęci, aby przygotować drogę dla Pana (Mt 11,9-11; J 3,29). Drugi przyjdzie jako „Baranek Boży, który gładzi grzech świata” (J 1,29).
Życie Maryi jest drogowskazem. Na początku Jej drogi jest zawierzenie Bogu i uwielbienie. „Magnificat” jest modlitwą Maryi – Ona wypowiada to, co czuje i przeżywa. Widać, że całkowicie zanurzona jest w Bogu. Widzi Jego działanie w swoim życiu. Dostrzega, że Bóg w taki sposób działa, aby człowieka prowadzić do wolności. Maryja przez swoje „tak” jest zdecydowana, aby w ręku Boga stać się narzędziem całkowicie oddanym Jego planom wyzwolenia pogrążonych w niewoli grzechu.
Ona pokazuje nam drogę do Jezusa, naszego Zbawiciela. Sama pierwsza idzie drogą prowadzącą do wieczności, do domu naszego Ojca, gdzie „jest mieszkań wiele” (J 14,2). Dzisiaj świętujemy wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Maryja z duszą i ciałem została zabrana do domu, który od wieków przygotował dla Niej Bóg. I czuwa nad naszymi ziemskimi drogami, abyśmy doszli do radości nieba.

WIERZĘ

MODLITWA WIERNYCH, s. 82 - 83

PIEŚŃ NA PRZYGOTOWANIE DARÓW: Różne są dary łaski, N2/234

MODLITWA NAD DARAMI: Panie, nasz Boże, niech się wzniesie do Ciebie ofiara naszego oddania † i przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej * niech nasze serca rozpalone ogniem miłości nieustannie dążą do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PREFACJA O WNIEBOWZIĘCIU NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 61

PIEŚŃ NA KOMUNIĘ I NA DZIĘKCZYNIENIE: Pan zstąpił z nieba, S/378; Uwielbiaj duszo moja, E/141, S/1148

ANTYFONA: Błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, * gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.

MÓDLMY SIĘ: Miłosierny Boże, przyjęliśmy Najświętszy Sakrament, który daje zbawienie, † prosimy Cię, abyś dzięki wstawiennictwu Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej * doprowadził nas do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PIEŚŃ NA ZAKOŃCZENIE: O, której berła, L/352, S/526, albo: Matko niebieskiego Pana, L/345, S/518


Autorzy:
Jakub Kruczek OP – wprowadzenia liturgiczne i rozważania
Małgorzata i Cezary Sękalscy – modlitwy wiernych
Adam Kowalski – wybór śpiewów

Objaśnienie skrótów:
E - Exsultate Deo, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2010;
L - Śpiewnik Liturgiczny, TN KUL, Lublin 1998;
M - ks. Z. Piasecki, Panu memu śpiewać chcę, PROMIC - Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2007;
N1 - Niepojęta Trójco, t. 1, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 1998;
N2 - Niepojęta Trójco, t. 2, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 2010;
S - ks. J. Siedlecki, Śpiewnik Kościelny, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2015

Sklep internetowy Shoper.pl