Ten produkt jest niedostępny.

 • Granice
 • Centrum Duchowosci Benedyktynskiej
 • Opoka
 • Wiara
 • Logo Marianum Travel
 • SPM logo
 • BiblioNetka
 • Idziemy
 • Kaplani
 • Vox Fm
 • Radio Niepokalanów
 • Radio polskie
 • Papierowe Mysli
 • Ewangelizuj.pl
 • droga.com.pl
 • logo kulturaonline
 • Sacroexpo
Rekolekcje o Bożym Miłosierdziu z zapisków ks. Michała Sopoćki

ks. Michał Sopoćko

OPIS

Niezwykle poruszające refleksje błogosławionego ks. Michała Sopoćki wygłaszane do osób konsekrowanych, ale znakomicie przemawiające również do świeckich. Modlitwa, wiara, postawa wobec Boga i bliźnich, to tematy będące przedmiotem głoszonych nauk. Ks. Sopoćko, spowiednik św. s. Faustyny, swoim życiem potwierdził, że droga do świętości, którą proponował innym, jest głęboko zakorzeniona w Bogu bogatym w Miłosierdzie. Potrafił to Boże Miłosierdzie dostrzec na swojej drodze i pociągnąć ku Niemu innych.SPIS TREŚCI

Wstęp. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 5
Znaczenie rekolekcji. . . . . . . . . . . . . . . . 11

CZĘŚĆ I
REFLEKSJA NAD ŻYCIEM
CHRZEŚCIJAŃSKIM

Służba Boża. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Modlitwa jako potrzeba serca. . . . . . . . 29
Modlitwa jako dar Ducha Świętego. . . 32
Modlitwa jako dar serca. . . . . . . . . . . . . 34
Modlitwa jako dar woli. . . . . . . . . . . . . . 37
Miłość Boża. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Miłość przebaczenia (miłosierdzia). . . 46
Obecność Boża. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Obowiązek pracy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Pokój wewnętrzny i rozpoznawanie duchów. . . . . . . . . . . . . 56
Miłość bliźniego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Królestwo Chrystusowe. . . . . . . . . . . . . 66
Pod sztandarem Chrystusa . . . . . . . . . . 69
Cichość. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

CZĘŚĆ II
REFLEKSJA
NAD ŻYCIEM ZAKONNYM

Wybór apostołów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Praca apostolska. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Za Chrystusem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Stan zakonny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Jezus w Eucharystii jest wzorem ślubów. . . . . . . . . . . . . 95
Reguła jako świętość zakonnicy. . . . . 100
Śluby zakonne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Czy rekolekcje mogą mieć zakończenie?. . . . . . . . . . . 110

FRAGMENT KSIĄŻKI

„Rekolekcje...” to wybór myśli zaczerpniętych z notatek ks. Sopoćki, zatytułowanych: Rekolekcje dla zakonnic. Trudno ustalić, gdzie i kiedy ks. Sopoćko wykorzystał ten tekst, gdyż nie jest on datowany. Należy sądzić, że posługiwał się nim wielokrotnie, głosząc rekolekcje dla osób konsekrowanych, zarówno przed wojną w Wilnie, jak i po wojnie, mieszkając już w Białymstoku. Potrzeby duchowe osób konsekrowanych nie były mu obce, co więcej, znał je bardzo dobrze, gdyż był spowiednikiem wielu zgromadzeń zakonnych. Ponadto sam prowadził bardzo głębokie życie duchowe. Tak żył, jak nauczał. Swoim życiem potwierdził, że droga do świętości, którą proponował innym, jest głęboko zakorzeniona w Bogu bogatym w Miłosierdzie. Potrafił to Boże Miłosierdzie dostrzec na swojej drodze
i starał się ku Niemu pociągać innych.

Przeczytaj dłuższy fragment „Rekolekcji o Bożym Miłosierdziu” »

Sklep internetowy Shoper.pl