Ten produkt jest niedostępny.

 • Granice
 • Centrum Duchowosci Benedyktynskiej
 • Opoka
 • Wiara
 • Logo Marianum Travel
 • SPM logo
 • BiblioNetka
 • Idziemy
 • Kaplani
 • Vox Fm
 • Radio Niepokalanów
 • Radio polskie
 • Papierowe Mysli
 • Ewangelizuj.pl
 • droga.com.pl
 • logo kulturaonline
 • Sacroexpo
Wejrzenie w głąb serca cz. I

bł. o. Stanisław Papczyński

OPIS

Książka otrzymała nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2016 - wyróżnienie w kategorii "Duchowość".

Rozmyślania i konferencje bł. Stanisława Papczyńskiego, których celem było wprowadzenie odbiorcy w zagadnienia ewangelicznej doskonałości. Ewangelicznej – ponieważ tak właśnie o. Papczyński postrzegał doskonałość zakonną: jako opartą na wzorcu biblijnym, zwłaszcza zaczerpniętym z Nowego Testamentu. W tomie znalazły się Rozmyślania na niedziele całego roku.SPIS TREŚCI

Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
CZĘŚĆ I
ROZMYŚLANIA
NA NIEDZIELE CAŁEGO ROKU
1. Pierwsza niedziela Adwentu . . . . . . . . . . . . . . 15
2. Druga niedziela Adwentu. . . . . . . . . . . . . . 21
3. Trzecia niedziela Adwentu. . . . . . . . . . . . . . . 27
4. Czwarta niedziela Adwentu. . . . . . . . . . . . . . 32
5. Niedziela w oktawie Bożego Narodzenia. . . . . . 37
6. Niedziela w oktawie Trzech Króli . . . . . . . . . . . 43
7. Druga niedziela po Trzech Królach . . . . . . . . . . 48
8. Trzecia niedziela po Trzech Królach. . . . . . . . . 53
9. Czwarta niedziela po Trzech Królach. . . . . . . . . 59
10. Piąta niedziela po Trzech Królach. . . . . . . . . . . 65
11. Niedziela Siedemdziesiątnicy. . . . . . . . . . . . . 71
12. Niedziela Sześćdziesiątnicy. . . . . . . . . . . . . 76
13. Niedziela Pięćdziesiątnicy. . . . . . . . . . . . . . 81
14. Pierwsza niedziela Wielkiego Postu. . . . . . . . . . 86
15. Druga niedziela Wielkiego Postu. . . . . . . . . 93
16. Trzecia niedziela Wielkiego Postu. . . . . . . . . . . 98
17. Czwarta niedziela Wielkiego Postu. . . . . . . . . . 103
18. Niedziela Męki Pańskiej . . . . . . . . . 109
19. Niedziela Palmowa. . . . . . . . . . . . . . . . . 115
20. Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego. . . . . . 121
21. Drugi dzień Wielkanocy. . . 127
22. Trzeci dzień Wielkanocy. . . . . . . . . . . . . . . 132
23. Niedziela biała. . . . . . . . . . . . . . . 137
24. Druga niedziela po Wielkanocy. . . . . . . . . . 142
25. Trzecia niedziela po Wielkanocy. . . . . . . . . . . 148
26. Czwarta niedziela po Wielkanocy. . . . . . . . . . 153
27. Piąta niedziela po Wielkanocy . . . . . . . . . . . . 159
28. Niedziela w oktawie Wniebowstąpienia. . . . . . . 165
29. Niedziela Zesłania Ducha Świętego . . . . . . . . 170
30. Poniedziałek Zielonych Świąt. . . . . . . . . . . . 176
31. Wtorek Zielonych Świąt . . . . . . . . . . . . . . . 182
32. Niedziela Trójcy Świętej. . . . . . . . . . . . 187
33. Niedziela w oktawie Bożego Ciała. . . . . . . . . . 192
34. Trzecia niedziela po Zielonych Świątkach. . . . . . 197
35. Czwarta niedziela po Zielonych Świątkach. . . . . 201
36. Piąta niedziela po Zielonych Świątkach. . . . . . . 205
37. Szósta niedziela po Zielonych Świątkach. . . . . . 209
38. Siódma niedziela po Zielonych Świątkach. . . . . 213
39. Ósma niedziela po Zielonych Świątkach. . . . . . 217
40. Dziewiąta niedziela po Zielonych Świątkach. . . . 221
41. Dziesiąta niedziela po Zielonych Świątkach. . . . 225
42. Jedenasta niedziela po Zielonych Świątkach . . . . 230
43. Dwunasta niedziela po Zielonych Świątkach. . . . 234
44. Trzynasta niedziela po Zielonych Świątkach . . . . 238
45. Czternasta niedziela po Zielonych Świątkach. . . 242
46. Piętnasta niedziela po Zielonych Świątkach . . . . 247
47. Szesnasta niedziela po Zielonych Świątkach . . . . 251
48. Siedemnasta niedziela po Zielonych Świątkach. . 255
49. Osiemnasta niedziela po Zielonych Świątkach. . . 259
50. Dziewiętnasta niedziela po Zielonych Świątkach. . . . . . . . . . . . . . 263
51. Dwudziesta niedziela po Zielonych Świątkach. . . . . . . . . . . . . . 267
52. Dwudziesta pierwsza niedziela po Zielonych Świątkach . . . . . . . . . . . . . 271
53. Dwudziesta druga niedziela po Zielonych Świątkach . . . . . . . . . . . . . . . 276
54. Dwudziesta trzecia niedziela po Zielonych Świątkach . . . . . . . . . . 280
55. Dwudziesta czwarta niedziela po Zielonych Świątkach . . . . . . . . . . . . . . 284
56. Szósta niedziela po Trzech Królach. . . . . . . . 288

FRAGMENT KSIĄŻKI

Pierwsza niedziela Adwentu
Przed Komunią świętą
1. „Będą znaki na słońcu i księżycu i na gwiazdach” [Łk 21, 25]. Rozważ, że bez sprawiedliwości nie można niczym pokierować ani niczego utrzymać. Odnosi się to zarówno do ludzi, jak i do Boga. Dlatego starożytni poganie wymyślili sobie Ajaksa, Radamantesa i Minosa, jako sędziów działających w podziemnym świecie i osądzających dusze śmiertelników, by pokazać, że żadne popełnione przestępstwo nigdy nie ujdzie karze i bez niej nie będzie darowane. Lecz my o wiele bardziej winniśmy się lękać sądu i stronić od zła, bo dowiedzieliśmy się o nim nie z bajek, lecz z ust odwiecznej Prawdy; nie staniemy też wobec mitycznych i wymyślonych sędziów, lecz będziemy musieli stanąć przed rzeczywistym Sędzią, Synem prawdziwego Boga, by zdać sprawę ze wszystkich swoich myśli, słów i czynów. Ten to Syn jednego i jedynego Boga po bardzo okrutnej śmierci wstał z grobu i po około czterdziestu dniach wstąpił do niebios, skąd – według świadectwa jednego z Apostołów – przyjdzie sądzić żywych i umarłych [por. 2 Tm 4, 1]. Jeśli więc przyszłe znaki, które poprzedzą ów decydujący dzień sądu, mają być tak przerażające, że będą budzić w ludziach pragnienie śmierci [por. Ap 9, 6], to o ileż straszniejszy będzie sam akt sądu i jego przebieg? Rozważ zatem przyjście Pana w podwójnej perspektywie: na zbawienie i na potępienie, a biorąc pod uwagę i jedno, i drugie staraj się poważnie do niego przygotować przez dobre uczynki i przez obecną Komunię świętą.

2. „Będą znaki” [Łk 21, 25]. Chociaż to pouczenie o znakach mających się pojawić przed dniem sądu jest dość jasne, jednakże nie od rzeczy będzie jeśli przedstawisz je sobie w następujący sposób: przez słońce rozumiej Zbawiciela świata, który jest Słońcem Sprawiedliwości [por. Ml 3, 2]; przez księżyc Najświętszą Bogurodzicę, o której wdzięku powiedziano: „Piękna jak księżyc” [Pnp 6, 9]; przez gwiazdy wszystkich sprawiedliwych i świętych Bożych, którym zostało obiecane, że „sprawiedliwi będą jaśnieć jak gwiazdy” [por. Dn 12, 3]. A zatem zważ, że pierwszy znak pojawi się na słońcu: będzie to wielki gniew. To Słońce, którego oblicze oglądane na górze Tabor [por. Mt 17, 20] najwspanialej jaśniało, na dolinie Jozafata [Jl 3, 2.12], po ustaniu światła miłosierdzia i łaskawości, skryje się za najczarniejszymi chmurami [por. Jl 2, 2; 3, 15]. W księżycu zgaśnie światło ucieczki i łaskawości, zgodnie ze słowami: „księżyc nie da światłości swojej” [Mt 24, 29]. Chodzi tu o Najświętszą Maryję Pannę, jak niegdyś tak i teraz Pośredniczkę nas wszystkich u Syna, która na tym strasznym i sprawiedliwym sądzie nie będzie się wstawiała za żadnym człowiekiem. Gwiazdy, czyli święci Patronowie, stracą wszelką jasność, to znaczy ustaną z ich strony wszelkie akty litości i wstawiennictwa. Albowiem Apostołowie, tak samo jak i inni święci – mówiąc po ludzku – nie ośmielą się w owym strasznym dniu nawet ust otworzyć, tylko będą stali oniemiali – by nie powiedzieć zastraszeni – jak o tym świadczą te słowa: „I moce niebieskie poruszone będą” [Łk 21, 26]. Dlatego uznaj, że na tak napawający trwogą sąd i na stawienie się przed groźnym obliczem Sędziego nie będzie ci potrzebne jakieś inne przygotowanie, jak tylko bardzo czyste i prawe sumienie. Tylko ono nie będzie się lękało nawet sądu Bożego.

Przeczytaj dłuższy fragment „Wejrzenia w głąb serca cz. 1” »

Sklep internetowy Shoper.pl