Ten produkt jest niedostępny.

 • Granice
 • Centrum Duchowosci Benedyktynskiej
 • Opoka
 • Wiara
 • Logo Marianum Travel
 • SPM logo
 • BiblioNetka
 • Idziemy
 • Kaplani
 • Vox Fm
 • Radio Niepokalanów
 • Radio polskie
 • Papierowe Mysli
 • Ewangelizuj.pl
 • droga.com.pl
 • logo kulturaonline
 • Sacroexpo
Wejrzenie w głąb serca cz. II

bł. o. Stanisław Papczyński

OPIS

Książka otrzymała nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2016 - wyróżnienie w kategorii "Duchowość".

Rozmyślania i konferencje bł. Stanisława Papczyńskiego, których celem było wprowadzenie odbiorcy w zagadnienia ewangelicznej doskonałości. Ewangelicznej – ponieważ tak właśnie o. Papczyński postrzegał doskonałość zakonną: jako opartą na wzorcu biblijnym, zwłaszcza zaczerpniętym z Nowego Testamentu. W tomie, znalazły się: Rozmyślania na większe święta całego roku, Rozważania do tekstów wspólnych, Rozmyślania przeznaczone na rekolekcje tygodniowe oraz Rozmyślania codzienne.SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ II
Rozmyślania na większe święta całego roku
1. Święto Obrzezania Pańskiego. . . . . . . . . . . . . . 7
2. Uroczystość Objawienia Pańskiego . . . . . . . . . . . 11
3. Święto Męczenników Fabiana i Sebastiana. . . . . . 15
4. Święto św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy. . . . . 20
5. Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła. . . . . . . . 24
6. Święto Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny. . . 28
7. Święto św. Macieja Apostoła . . . . . . . . . . . . . . . 32
8. Święto św. Kazimierza, wyznawcy . . . . . . . . . . . 36
9. Święto św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Dziewicy. . . . . . . . . . . . . . 41
10. Święto Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. . . 46
11. Święto św. Wojciecha, biskupa i męczennika. . . . . 52
12. Święto św. Marka Ewangelisty. . . . . . . . . . . . . . 57
13. Święto Świętych Apostołów Filipa i Jakuba. . . . . . 61
14. Święto Znalezienia Krzyża świętego. . . . . . . . . 66
15. Święto św. Stanisława, biskupa i męczennika, patrona Polski. . . . . . . . . . . 71
16. Święto Objawienia się św. Michała Archanioła. . . . 75
17. Święto Wniebowstąpienia Pańskiego . . . . . . . . . . 79
18. Święto Bożego Ciała . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
19. Narodzenie św. Jana Chrzciciela . . . . . . . . . . . 90
20. Święto Świętych Apostołów Piotra i Pawła. . . . . . . 94
21. Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny . . . 98
22. Święto św. Małgorzaty, dziewicy i męczennicy. . . 102
23. Święto św. Marii Magdaleny. . . . . . . . . . . . 106
24. Święto św. Jakuba Apostoła. . . . . . . . . . . . . . . 111
25. Święto św. Anny, babki Chrystusa Pana. . . . . . . 115
26. Święto Poświęcenia Bazyliki Matki Boskiej Śnieżnej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
27. Święto Przemienienia Pańskiego. . . . . . . . . . . 121
28. Święto św. Wawrzyńca, lewity i męczennika . . . . . 125
29. Święto Wniebowzięcia Najświętszej Dziewicy. . . . 129
30. Święto św. Bartłomieja Apostoła . . . . . . . . . . . 133
31. Święto Narodzenia Najświętszej Dziewicy. . . . . . 137
32. Święto Podwyższenia Krzyża świętego. . . . . . . . 142
33. Święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty. . . . . 146
34. Przeniesienie relikwii św. Stanisława, biskupa i męczennika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
35. Święto św. Wacława . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
36. Święto Poświęcenia kościoła św. Michała Archanioła. . . . . . . . . . . . 155
37. Święto św. Jadwigi, wdowy . . . . . . . . . . . . . 155
38. Święto Przeniesienia relikwii św. Wojciecha . . . . . 156
39. Święto św. Łukasza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
40. Uroczystość Świętych Apostołów Szymona i Judy. . 157
41. Uroczystość Wszystkich Świętych . . . . . . . . . . . 161
42. Święto św. Marcina, biskupa z Tours. . . . . . . . . 165
43. Święto św. Elżbiety wdowy, patronki Polski. . . . . . 168
44. Święto Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny. . . . 169
45. Święto św. Katarzyny, dziewicy i męczennicy . . . . 173
46. Święto św. Andrzeja Apostoła. . . . . . . . . . 176
47. Święto św. Barbary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
48. Święto św. Mikołaja, biskupa. . . . . . . . . . . . . . 180
49. Święto Niepokalanego Poczęcia Dziewicy Maryi. . 184
50. Święto św. Tomasza Apostoła. . . . . . . . . . 188
51. Uroczystość Narodzenia Chrystusa Pana. . . . . . 192
52. Na tę samą uroczystość Bożego Narodzenia (drugie rozważanie). . . . . . . . . . 196
53. Święto św. Szczepana, pierwszego męczennika. . . 201
54. Święto św. Jana Ewangelisty. . . . . . . . . . . . . . . 205
55. Święto Świętych Młodzianków. . . . . . . . . . . 209


CZĘŚĆ III
Rozważania do tekstów wspólnych
1. Na święta Apostołów poza okresem i w okresie wielkanocnym. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
2. Teksty wspólne na święta Ewangelistów. . . . . . . 218
3. Teksty wspólne na dzień męczennika. . . . . . . . . 221
4. W czasie wielkanocnym. . . . . . . . . . . . . . . 223
5. Teksty wspólne na dzień wielu męczenników. . . . 224
6. W czasie wielkanocnym. . . . . . . . . . 226
7. Teksty wspólne na dzień biskupa wyznawcy. . . . . 227
8. Na święto wyznawcy, niebiskupa. . . . . . . . . . . 229
9. Teksty wspólne na dzień świętych dziewic. . . . . . 229
10. Teksty wspólne na dzień świętych niewiast. . . . . . 229
11. Na poświęcenie kościoła. . . . . . . . . . . . 230


CZĘŚĆ IV
Rozmyślania przeznaczone na rekolekcje
tygodniowe
Przed jakimkolwiek rozmyślaniem wezwanie Ducha Świętego. . . . . . . . . . . . . . . 234
1. O dobrodziejstwach ogólnych . . . . . . . . . . . . . 235
2. O poszczególnych dobrodziejstwach Bożych. . . . . 238
3. O potrzebie rachunku sumienia z cnót . . . . . 240
4. O posłuszeństwie. . . . . . . . . . . 243
5. O cnocie czystości. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
6. O tej samej cnocie czystości. . . . . . . . . . . . 248
7. O cnocie ubóstwa. . . . . . . . . . . 252
8. O tej samej cnocie ubóstwa. . . . . . . . . . . . 255
9. O miłości (charitas) . . . . . . . . . . . 258
10. O tej samej cnocie miłości. . . . . . . . . . . 262
11. O zakonnej pokorze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
12. O tej samej cnocie pokory. . . . . . . . . . 270
13. O cnocie umiarkowania . . . . . . . . . . . 275
14. O roztropności. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280
15. O pozostałych cnotach tworzących doskonałość zakonną. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
16. Przygotowanie do Komunii świętej . . . . . . . . . . 288
17. Po powrocie od ołtarza. . . . . . . . . . . 291
18. Przed każdą Komunią świętą. . . . . . . . . . . 295
19. Po każdej Komunii świętej. . . . . . . . . . . 298
Akt skruchy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302
Modlitwa do odmawiania na głos przed Komunią świętą (z Mszału Rzymskiego) . . . . . . . . 303


CZĘŚĆ V
Rozmyślania codzienne
Poranne – o Męce Pańskiej;
wieczorne – o rzeczach ostatecznych
1. Poniedziałek, rano:
Modlitwa Chrystusa w Ogrodzie Oliwnym. . . . . . . 307
2. Poniedziałek, wieczorem:
Pewność śmierci, a niepewność co do jej czasu, miejsca i sposobu. . . . . . . . . . 309
3. Wtorek, rano:
Pojmanie Chrystusa Pana, oskarżenie Go, bicie, uwięzienie i wyszydzenie. . . . . 312
4. Wtorek, wieczorem:
Ludzkie konanie, stan ludzkiego ciała po odejściu duszy na sąd Boży i pogrzeb. . . . . . . . . . 315
5. Środa, rano:
Bardzo okrutne biczowanie naszego Zbawiciela . . . . . 318
6. Środa, wieczorem:
Dzień Sądu Ostatecznego i znaki go poprzedzające. . . . . . . . . . . . 321
7. Czwartek, rano:
Ukoronowanie cierniem Chrystusa i ukazanie Go ludowi. . . . . . . . . . . . . . 323
8. Czwartek, wieczorem:
Pożar świata, powstanie zmarłych, drugie przyjście Chrystusa, pewność wydania wyroku na dobrych i złych . . . . . 326
9. Piątek, rano:
Dźwiganie Krzyża, ukrzyżowanie i śmierć Chrystusa Pana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329
10. Piątek, wieczorem:
Miejsce oraz piekielne kary zewnętrzne i wewnętrzne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332
11. Sobota, rano:
Otwarcie boku, zdjęcie ciała i pogrzeb Chrystusa Pana oraz boleści Maryi Panny. . . . . . . . . . . . . . 335
12. Sobota, wieczorem:
Potępienie, poszczególne kary każdego z potępionych i ich wieczność . . . . . . . . . . . . . . . 338
13. Niedziela, rano:
Zstąpienie Chrystusa do otchłani, zmartwychwstanie i ukazanie się Najświętszej Dziewicy. . . . . . . . . . . . . . 341
14. Niedziela, wieczorem
Niebieska ojczyzna i wieczna szczęśliwość. . . . . . . . 343
Bibliografia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347

 

FRAGMENT KSIĄŻKI

Uroczystość Objawienia Pańskiego
Przed Komunią świętą
1. „Ujrzeliśmy jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy pokłonić się Jemu” [Mt 2, 2]. Rozważ, że Bóg nie posłał do magów anioła z wezwaniem, aby pokłonili się Chrystusowi, ale ukazał im nową i nieznaną gwiazdę. Przypuszczalnie stało się tak dlatego, że Bóg, najwyższa Mądrość, wiedział, iż za pomocą gwiazdy prędzej do nich dotrze wezwanie, niż gdyby posłał do nich innego niebieskiego posłańca. Byli bowiem oni znawcami gwiazd, a każdego łatwiej pociągnąć przez to, co jest mu znane, niż przez to, co nieznane. Dlatego właśnie Bóg swoją wolę zwykł ci przekazywać przez twoich przełożonych, bo wie, że łatwiej im uwierzysz niż aniołom, i tego chce. Dlatego jeśli chcesz znaleźć Jezusa, powinieneś tak samo iść za przewodem swoich przełożonych, jak magowie szli za przewodem gwiazdy.

2. „I upadłszy, pokłonili się Jemu” [Mt 2, 11]. Ucz się sposobu modlitwy od tych królów, którzy choć byli wielkimi władcami, jednakże uznawszy najpierw w Dziecięciu Boga, przed Jego obliczem upadli na kolana. Bardzo słusznie to rozmyślania na większe 12 święta całego roku uczynili: jeśli bowiem do śmiertelnych królów przychodzą śmiertelnicy, to według zwyczaju, niekiedy trzykrotnie oddają im bardzo głęboki pokłon. Któż więc by przystępował bez najgłębszego uniżenia do Nieśmiertelnego Króla? Apokaliptyczny prorok świadczy, że widział dwudziestu czterech starców, którzy z pochylonym czołem padali przed Panem na swe twarze [por. Ap 4, 10]. Ty natomiast albo jesteś pyszny, albo leniwy, jeśli podczas adoracji lub zabierając się do modlitwy nie padasz na kolana!

3. „Ofiarowali mu dary” [Mt 2, 11]. Jakie dary ty dzisiaj wraz z Królami złożysz Panu? Naturalnie, jeśli chcesz, aby On tak na ciebie spojrzał, jak spojrzał na Magów, złóż Mu podobne dary: złoto pochwały, kadzidło modlitwy, mirrę umartwienia.Jeżeli zaś jeszcze nie zebrałeś najcenniejszych bogactw w Szczęśliwej Arabii (to jest w życiu zakonnym), weź się do dzieła, aby je zebrać. W znoszeniu cierpienia naśladuj cierpiącego Chrystusa, w modlitwie Najwyższego Kapłana, w cierpliwości najbardziej doświadczonego przeciwnościami Człowieka. Wreszcie jeżeli masz chęć, posłuchaj św. Grzegorza, który nas napomina, abyśmy narodzonemu Panu ofiarowali złoto, uznając Go wszędzie, we wszystkim za Króla, abyśmy ofiarowali Mu kadzidło, wierząc, że Ten, który objawił się w czasie, jako Bóg istnieje odwiecznie, abyśmy ofiarowali mirrę, mówiąc przez to, że Ten w którego wierzymy, jakkolwiek w swoim Bóstwie nie podlegał cierpieniom, to jednak w naszym ciele był także śmiertelny.

Przeczytaj dłuższy fragment „Wejrzenia w głąb serca cz. 2” »

Sklep internetowy Shoper.pl