E-BOOK
23.9
PLN
e-book Pokochać Mszę Świętą
e-book Pokochać Mszę Świętą
tłum: Sylwia Filipowicz
wydawnictwo: Promic
WERSJA PAPIEROWA
Ocena:
(Ilość ocen: 0)
Cena: 23,90 zł

Dane techniczne

wydawnictwo Promic

DOSTĘPNE FORMATY: epub mobi pdf

Praktyczny poradnik napisany, jak zapewnia autor, z miłości do Eucharystii. Pozwala lepiej i pełniej wniknąć w tajemnicę Mszy Świętej. Prowadzi czytelnika po poszczególnych etapach Mszy. W pierwszej części przypomina nam nauczanie Kościoła o celebrowanym misterium. W drugiej – wyjaśnia znaczenie poszczególnych gestów liturgicznych, w nawiązaniu do życia Jezusa i wielkich wydarzeń świętej historii. Trzecią część stanowi krótki przewodnik po roku liturgicznym.
Ks. Didier van Havre twierdził: „Napisałem tę książkę dla tych, którzy nudzą się podczas Mszy Świętej", a przecież dzięki Eucharystii doświadczamy zapierającej dech w piersiach obecności Jezusa Chrystusa – obecnego w osobie kapłana, w zgromadzeniu, w Słowie Bożym i pod postaciami eucharystycznymi Chleba i Wina!

Didier van Havre (ur. 1941 r.) ukończył z wyróżnieniem studia magisterskie w dziedzinie nauk politycznych i społecznych, uzyskał dyplom magistra ekonomii, ponadto posiada doktorat z teologii. Przez wiele lat związany zawodowo z Katolickim Uniwersytetem w Lowanium. Święcenia kapłańskie przyjął w 1984 roku w Rzymie z rąk papieża Jana Pawła II. Od tamtej pory sprawował posługę duszpasterską w Brukseli i Antwerpii. Obecnie jest spowiednikiem w katedrze św. Michała i św. Guduli w Brukseli oraz pełni funkcję kapelana w Centre Culturel Groenendael. Spod jego pióra wyszła też przetłumaczona na wiele języków książka: "Prends soin de ton âme" (Dbaj o swoją duszę, Le Laurier, Paris 2015), w której opisuje dobroczynny wpływ sakramentu pokuty i pojednania.

DRUKUJ OPIS

Wykaz skrótów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Słowo wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
I. WIARA KOŚCIOŁA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Uczniowie idący do Emaus. . . . . . . . . . . . . . . . 11
Eucharystia, tajemnica wiary. . . . . . . . . . . . . . . 14
Wiara w Eucharystię. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Akcja liturgiczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Udział w Eucharystii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Kilka osobliwości liturgii . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
II. CELEBRACJA EUCHARYSTII. . . . . . . . . . . . . . 63
Obrzędy wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Liturgia Słowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Liturgia eucharystyczna. . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Modlitwa eucharystyczna. . . . . . . . . . . . . . . . 101
Obrzędy Komunii Świętej. . . . . . . . . . . . . . . . 120
Obrzędy zakończenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
III. CZAS LITURGICZNY . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Struktura roku liturgicznego . . . . . . . . . . . . . . 146
Msza niedzielna a Msza w dni powszednie. . . . . . 157
Cykl Narodzenia Pańskiego. . . . . . . . . . . . . . . 162
Cykl Wielkanocy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Okres zwykły. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Sanktorał: święta Pańskie, Dziewicy Maryi i świętych . . . . . . . . . . . . . . . . 182

Pobierz fragment: epub mobi pdf

UCZNIOWIE IDĄCY DO EMAUS
Spotkanie z Jezusem w Eucharystii bardzo przypomina Jego spotkanie z uczniami idącymi do Emaus (zob. Łk 24, 13-35), które miało miejsce w dniu zmartwychwstania. Co zaskakujące, w opowieści św. Łukasza odnajdujemy zasadniczą strukturę Mszy Świętej!
Święty Łukasz opowiada o dwóch uczniach, którzy smutni i przybici opuścili Jerozolimę, aby wrócić do swojego domu w Emaus. Chrystus zbliżył się do nich i włączył się do rozmowy, ale uczniowie Go nie rozpoznali i wyznali Mu swoją rozpacz w obliczu, jak im się wydawało, porażki Jezusa: „A myśmy się spodziewali, że On właśnie miał wyzwolić Izraela!” (Łk 24, 21).
Wówczas Jezus, odwołując się do świętych Pism, zaczyna objaśniać im plan Boży i sens swojej śmierci na krzyżu: „O, nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały? I zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego” (Łk 24, 25-26). Słuchając wyjaśnień, uczniowie odzyskują ducha i wołają: „Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?”. Dotarłszy do Emaus, nalegają, aby Jezus z nimi pozostał. „Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu” (Łk 24, 29-30). Jezus znika zachwyconym uczniom z oczu, zostawiając ich nad przełamanym chlebem, nowym znakiem swojej obecności. Pod wpływem tego spotkania ze Zmartwychwstałym obaj uczniowie doznają głębokiej przemiany: „W tej samej godzinie zabrali się i wrócili do Jeruzalem” (Łk 24, 33). Tam odnaleźli apostołów i ich towarzyszy i opowiedzieli im, „co ich spotkało w drodze i jak Go poznali przy łamaniu chleba” (Łk 24, 35).
Opowieść o uczniach idących do Emaus może stać się naszym przewodnikiem podczas spotkania ze Zmartwychwstałym we Mszy Świętej. Sekwencje opowieści ewangelicznej odpowiadają sekwencjom Eucharystii, do których należą: obrzędy wstępne, liturgia Słowa, liturgia eucharystyczna oraz obrzędy zakończenia.
Pierwszy fragment opowieści ewangelicznej ukazuje, jak Jezus przejmuje inicjatywę i osobiście przybywa na spotkanie z uczniami. Obrzędy wstępne Mszy przygotowują nas do tego, abyśmy przyjęli Chrystusa z właściwym nastawieniem. Zachęcają nas do uświadomienia sobie, że także i do nas przychodzi Jezus, aby się z nami spotkać: podczas Eucharystii staje się naszym towarzyszem drogi: idzie z nami, jest u naszego boku.
Kolejna sekwencja, ta, w której Jezus objaśnia Pisma, odpowiada liturgii Słowa. Aby spotkać Chrystusa, należy wysłuchać Słowo Boże, czyli czytania z Pisma Świętego, i je przyswoić. Czyż słuchającym Jezusa uczniom nie pałały serca?
Później następuje scena w gospodzie: uczniowie rozpoznają Jezusa, kiedy łamie On chleb i im go podaje. Ten fragment odpowiada liturgii eucharystycznej, podczas której Jezus objawia swoją obecność jako Odkupiciel, uobecnia swoją ofiarę na krzyżu, którą symbolizuje przełamany chleb, i ofiarowuje się nam w Komunii Świętej.
Ostatni fragment opowieści także ma swoje odzwierciedlenie w Eucharystii. Spotkanie z Panem wywołuje w uczniach tak wielkie poruszenie, że natychmiast wyruszają w drogę, aby dać świadectwo swojej wiary w Chrystusa Zmartwychwstałego. Obrzędy zakończenia zachęcają nas do tego, abyśmy podążyli za przykładem uczniów, a także umacniają nas w przekonaniu, że Eucharystia daje nam światło i moc do tego, abyśmy stali się autentycznymi świadkami Jezusa.


DODAJ OPINIE

OPINIE KLIENTÓW

Opinie o produkcie (0)

Przypomnimy Ci, kiedy produkt będzie dostępny.

 • Granice
 • Centrum Duchowosci Benedyktynskiej
 • Opoka
 • Wiara
 • Logo Marianum Travel
 • SPM logo
 • BiblioNetka
 • Idziemy
 • Kaplani
 • Vox Fm
 • Radio Niepokalanów
 • Radio polskie
 • Papierowe Mysli
 • Ewangelizuj.pl
 • droga.com.pl
 • logo kulturaonline
 • Sacroexpo
e-book Pokochać Mszę Świętą

Didier van Havre

OPIS

DOSTĘPNE FORMATY: epub mobi pdf

Praktyczny poradnik napisany, jak zapewnia autor, z miłości do Eucharystii. Pozwala lepiej i pełniej wniknąć w tajemnicę Mszy Świętej. Prowadzi czytelnika po poszczególnych etapach Mszy. W pierwszej części przypomina nam nauczanie Kościoła o celebrowanym misterium. W drugiej – wyjaśnia znaczenie poszczególnych gestów liturgicznych, w nawiązaniu do życia Jezusa i wielkich wydarzeń świętej historii. Trzecią część stanowi krótki przewodnik po roku liturgicznym.
Ks. Didier van Havre twierdził: „Napisałem tę książkę dla tych, którzy nudzą się podczas Mszy Świętej", a przecież dzięki Eucharystii doświadczamy zapierającej dech w piersiach obecności Jezusa Chrystusa – obecnego w osobie kapłana, w zgromadzeniu, w Słowie Bożym i pod postaciami eucharystycznymi Chleba i Wina!

Didier van Havre (ur. 1941 r.) ukończył z wyróżnieniem studia magisterskie w dziedzinie nauk politycznych i społecznych, uzyskał dyplom magistra ekonomii, ponadto posiada doktorat z teologii. Przez wiele lat związany zawodowo z Katolickim Uniwersytetem w Lowanium. Święcenia kapłańskie przyjął w 1984 roku w Rzymie z rąk papieża Jana Pawła II. Od tamtej pory sprawował posługę duszpasterską w Brukseli i Antwerpii. Obecnie jest spowiednikiem w katedrze św. Michała i św. Guduli w Brukseli oraz pełni funkcję kapelana w Centre Culturel Groenendael. Spod jego pióra wyszła też przetłumaczona na wiele języków książka: "Prends soin de ton âme" (Dbaj o swoją duszę, Le Laurier, Paris 2015), w której opisuje dobroczynny wpływ sakramentu pokuty i pojednania.SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Słowo wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
I. WIARA KOŚCIOŁA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Uczniowie idący do Emaus. . . . . . . . . . . . . . . . 11
Eucharystia, tajemnica wiary. . . . . . . . . . . . . . . 14
Wiara w Eucharystię. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Akcja liturgiczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Udział w Eucharystii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Kilka osobliwości liturgii . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
II. CELEBRACJA EUCHARYSTII. . . . . . . . . . . . . . 63
Obrzędy wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Liturgia Słowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Liturgia eucharystyczna. . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Modlitwa eucharystyczna. . . . . . . . . . . . . . . . 101
Obrzędy Komunii Świętej. . . . . . . . . . . . . . . . 120
Obrzędy zakończenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
III. CZAS LITURGICZNY . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Struktura roku liturgicznego . . . . . . . . . . . . . . 146
Msza niedzielna a Msza w dni powszednie. . . . . . 157
Cykl Narodzenia Pańskiego. . . . . . . . . . . . . . . 162
Cykl Wielkanocy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Okres zwykły. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Sanktorał: święta Pańskie, Dziewicy Maryi i świętych . . . . . . . . . . . . . . . . 182

FRAGMENT KSIĄŻKI

Pobierz fragment: epub mobi pdf

UCZNIOWIE IDĄCY DO EMAUS
Spotkanie z Jezusem w Eucharystii bardzo przypomina Jego spotkanie z uczniami idącymi do Emaus (zob. Łk 24, 13-35), które miało miejsce w dniu zmartwychwstania. Co zaskakujące, w opowieści św. Łukasza odnajdujemy zasadniczą strukturę Mszy Świętej!
Święty Łukasz opowiada o dwóch uczniach, którzy smutni i przybici opuścili Jerozolimę, aby wrócić do swojego domu w Emaus. Chrystus zbliżył się do nich i włączył się do rozmowy, ale uczniowie Go nie rozpoznali i wyznali Mu swoją rozpacz w obliczu, jak im się wydawało, porażki Jezusa: „A myśmy się spodziewali, że On właśnie miał wyzwolić Izraela!” (Łk 24, 21).
Wówczas Jezus, odwołując się do świętych Pism, zaczyna objaśniać im plan Boży i sens swojej śmierci na krzyżu: „O, nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały? I zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego” (Łk 24, 25-26). Słuchając wyjaśnień, uczniowie odzyskują ducha i wołają: „Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?”. Dotarłszy do Emaus, nalegają, aby Jezus z nimi pozostał. „Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu” (Łk 24, 29-30). Jezus znika zachwyconym uczniom z oczu, zostawiając ich nad przełamanym chlebem, nowym znakiem swojej obecności. Pod wpływem tego spotkania ze Zmartwychwstałym obaj uczniowie doznają głębokiej przemiany: „W tej samej godzinie zabrali się i wrócili do Jeruzalem” (Łk 24, 33). Tam odnaleźli apostołów i ich towarzyszy i opowiedzieli im, „co ich spotkało w drodze i jak Go poznali przy łamaniu chleba” (Łk 24, 35).
Opowieść o uczniach idących do Emaus może stać się naszym przewodnikiem podczas spotkania ze Zmartwychwstałym we Mszy Świętej. Sekwencje opowieści ewangelicznej odpowiadają sekwencjom Eucharystii, do których należą: obrzędy wstępne, liturgia Słowa, liturgia eucharystyczna oraz obrzędy zakończenia.
Pierwszy fragment opowieści ewangelicznej ukazuje, jak Jezus przejmuje inicjatywę i osobiście przybywa na spotkanie z uczniami. Obrzędy wstępne Mszy przygotowują nas do tego, abyśmy przyjęli Chrystusa z właściwym nastawieniem. Zachęcają nas do uświadomienia sobie, że także i do nas przychodzi Jezus, aby się z nami spotkać: podczas Eucharystii staje się naszym towarzyszem drogi: idzie z nami, jest u naszego boku.
Kolejna sekwencja, ta, w której Jezus objaśnia Pisma, odpowiada liturgii Słowa. Aby spotkać Chrystusa, należy wysłuchać Słowo Boże, czyli czytania z Pisma Świętego, i je przyswoić. Czyż słuchającym Jezusa uczniom nie pałały serca?
Później następuje scena w gospodzie: uczniowie rozpoznają Jezusa, kiedy łamie On chleb i im go podaje. Ten fragment odpowiada liturgii eucharystycznej, podczas której Jezus objawia swoją obecność jako Odkupiciel, uobecnia swoją ofiarę na krzyżu, którą symbolizuje przełamany chleb, i ofiarowuje się nam w Komunii Świętej.
Ostatni fragment opowieści także ma swoje odzwierciedlenie w Eucharystii. Spotkanie z Panem wywołuje w uczniach tak wielkie poruszenie, że natychmiast wyruszają w drogę, aby dać świadectwo swojej wiary w Chrystusa Zmartwychwstałego. Obrzędy zakończenia zachęcają nas do tego, abyśmy podążyli za przykładem uczniów, a także umacniają nas w przekonaniu, że Eucharystia daje nam światło i moc do tego, abyśmy stali się autentycznymi świadkami Jezusa.


Sklep internetowy Shoper.pl